I uken som gikk har det vært arrangert Grasrottrenerkurs på Stampa. Kompetanse vil alltid være en av våre fremste verdidrivere.

Selv om vi ikke er en produksjonsbedrift kan vi legge mye av tankegodset til M. Porter til grunn når vi tenker over hvilken type virksomhet vi er. Lillehammer FK er ikke en klassisk produksjonsbedrift, selv om vi har et stort fokus på å produsere fotballspillere i kombinasjon med menneskelig utvikling. Vi er like mye, om ikke mer, en moderne kunnskapsbedrift, hvor fotballkunnskap i kombinasjon med pedagogikk er helt avgjørende. I årene som kommer vil derfor Kompetanse, eller kunnskap om du vil, være en av våre fremste verdidrivere i Lillehammer FK sin verdikjede.

Verdidrivere er en av flere aktiviteter som skaper en verdi for både kundene, medlemmene, organisasjonen og samfunnet for øvrig. Å ha fokus på kritiske verdidrivere bidrar til et tydelig fokus når det kommer til vår underliggende strategi for virksomheten.

Med dette som bakteppe, er det ikke rart at det var stor aktivitet på utdanningsfronten i uken som gikk. Garsrottrenerkurset består av totalt fire delkurs. På tirsdag ble Delkurs 2 gjennomført, Delkurs 1 ble gjennomført på onsdag og på fredag stod Delkurs 3 for tur. Her hadde deltakerne først forberedt seg digitalt via nettundervisning.

Vi i Lillehammer FK ønsker å ta en aktiv rolle i regionen når det kommer til kompetanseheving og deling av kunnskap. Å være vertskap for Trenerkurs i regi av NFF Indre Østland setter vi stor pris på. Sist uke deltok trenere fra både Lillehammer FK, LKFK, Roterud og ØTI. Rapportene sier at deltakerne var villige til å lære og det var mange gode diskusjoner og refleksjoner over egen praksis. Når trenere samles fra ulike klubber, skaper det i tillegg en bredere trenerfamilie og det bygges relasjoner på tvers av klubbene.

Vi gleder oss over at både gutter og jenter i distriktet er heldige som får kompetente trenere med formelle kvalifikasjoner. Det lover godt for påvirkningen på feltet.