FOOTBALL FOR THE GOALS


I 2022 jobbet vi sammen med en prosjektgruppe på HINN avd. Lillehammer i deres fag, Prosjektledelse i praksis. Formålet var å stake ut en kurs knyttet til bærekraft, hvor dette blir en naturlig del av vår forretningsmodell. Vi tror at ved å gjøre bærekraft til noe konkret for oss i LFK, vil det være lettere å påvirke våre medlemmer og omgivelser i positiv retning. Prosjektgruppen hjalp oss derfor med å stake ut en kurs, hvor vi har fokus på utvalgte mål knyttet til bærekraft.

Her ønsker vi å ta et aktiv rolle som klubb, og vi anser bærekraft som en naturlig del av det å ta samfunnsansvar, både på og utenfor banen. Vi ser også at våre samarbeidspartnere er tydelig på bærekraft, og at dette stadig oftere tas inn i avtalene vi har med næringslivet. Som en respons på dette, har vi lansert egne sponsorater knyttet til bærekraft, og på sikt har vi en ambisjon om å etablere et eget bærekraftpanel.

Vi i LFK vil de nærmeste årene legge fokus på målene 3, 5 og 12. I praksis innebærer dette:

  • 3.5 Samarbeide med lokalt Politi og Lillehammer kommune om holdningsskapende arbeid knyttet til rusmidler, spesielt i Ungdomsavdelingen
  • 3.6 Utvikle og informere om plakaten «Slik kjører vi i LFK!»
  • 3.a Arbeide med holdningsskapende arbeid knyttet til virkninger og skader ved bruk av tobakk

  • 5.1 Arbeide for å få flere kvinner engasjert i klubben
  • 5.2 Arbeide for et miljø preget av likeverd, respekt og toleranse
  • 5.5 Arbeide for å få flere kvinnelige styremedlemmer

  • 12.5 Legge til rette for møteplasser hvor fotballtøy og –utstyr kan arves
  • 12.6 Rapportere på bærekraft i Årsberetningen fra og med 2023
  • 12.8 Inkludere bærekraft og sirkulær økonomi som en viktig del av spillerutviklingen

 

Vi har i tillegg et samarbeid med UFF, hvor vi har plassert ut containere i nærområdet. Her kan man levere tøy som da blir resirkulert og får nytt liv. Dette er et lite, men viktig lokalt bidrag til sirkulær økonomi. Dere kan lese mer om dette i denne linken: https://lillehammerfk.no/bruk-vare-containere/

For de som kjenner at det rykker i skuddfoten, kan man fordype seg mer i noen utvalgte linker under:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

https://www.un.org/en/footballforthegoals

https://weplaygreen.com/