I 2023 skal vi rette et sterkere fokus på bærekraft og sirkulær økonomi. Ett ledd i dette arbeidet er at vi nå har utplassert containere hvor man kan levere brukte tekstiler. 

Bærekraft er et begrep som brukes ofte, og gjerne i ulike sammenhenger. Jevnt over så knytter det seg til tre perspektiver som smelter sammen, hvilke er økonomi, sosialt/menneskelig og miljø. I skjæringspunktet mellom disse tre «ballene» agerer man bærekraftig. For å trekke det ned på en helt lokalt plan, kan vi si at vi som driver i LFK, ønsker å «overlevere» klubben i bedre stand til neste generasjon spillere og frivillige.

Et annet ord som ofte brukes er gjerne sirkulær økonomi. Det betyr at man tenker et kretsløp fremfor å ha et lineært perspektiv.

Gjennom 2023 vil vi treffe ulike tiltak når det kommer til å synliggjøre vårt engasjement når det kommer til bærekraft. Ett meget konkret tiltak er at vi nå har utplassert containere i Lillehammer. Dette har vi gjort i samarbeid med UFF og du finner våre grønne containere på disse stedene:

  • Parkeringsplassen på Stampa (øst for søndre bane)
  • CC Strandtorget
  • Esso Sannom
  • Kiwi Vingnes
  • Lundgaardsløkka barnehage

Vi oppfordrer alle til å ikke kaste brukte tekstiler, men derimot om å bruke våre containere. Da bidrar man til at tekstilene får nytt liv, og således blir det hele et kretsløp, fremfor at tøy blir til avfall.

Vi tar ellers gjerne imot innspill på andre steder hvor dere som leser dette tenker at det kan stå en container. Vi setter gjerne ut flere av dem.

Bærekraftig hilsen fra Stampa
LFK web.