Administrasjon

Karen Sann Fougner
Daglig leder
Henrik Wangberg
Utviklingssjef
Knut Arne Vassdokken
Dugnadsansvarlig og banefordeler
Roger Svenskerud
Utstyrsansvarlig
Arnold Anderson
Dommeransvarlig
Britt Jevne Jota
Turneringsansvarlig Gothia