LFK består av lag fra Nordre Ål, Hammartun, Sentrum og Søre Ål. Ønsker du å komme i kontakt med et av lagene kan du kontakte laglederen direkte nedenfor eller oss i administrasjonen.

Lag og kontaktperson:

GREND ÅRSTRINN Lagleder Telefon Epost
HAMMARTUN
Hammartun G7 Olga Bratenkorva 95481191 olga@stenbu.com
Hammartun G8 Thor Kvande thorkvande@gmail.com
Hammartun G9 Svein Erik Besserud 92029637 besserud@ee.no
Hammartun G10 Magnus Solberg 97467390 magnus.solberg@gmail.com
Hammartun G11 – 1 Hanne Bjørnvolden 99743252 hannebj60@hotmail.com
Hammartun G11-2 Lene Sæterlid 91789706 lenes@bbnett.no
Hammartun G12 Sverre Fagerberg 97702531 sverrefagerberg@gmail.com
NORDRE ÅL
Nordre Ål + Hammartun G6 Even Lillemo-Thorud 97686645 evenlillemo@gmail.com
Nordre Ål G7 Ola Myrvang 99165178 olamyr@hotmail.com
Nordre Ål G8 Tor Sten Haave 92437730 tshaave@gmail.com
Nordre Ål G9 Frode Nybakken 95981682 frode.nybakken@eidsiva.no
Nordre Ål G10 Anita Holmestad 48991779 ango@tyrili.no
Nordre Ål G11 Frode Nybakken 95981682 frode.nybakken@eidsiva.no
Nordre Ål G12 Nils Gaute Prestmo 48994971 nprestmo@online.no
 
SØRE ÅL
Søre Ål G8 Torun Løvseth 92415784 torunlovseth@hotmail.com
Anne Sofia Engnæs (Dugnadsansv.) 47757663 anne.sofie.engnas@gmail.com
Søre Ål G9 Stine Svedenborg 99116679 stinesvedenborg@ hotmail.com
Søre Ål G10 Stian Hauge 97659836 stian.hauge1@gmail.com
Søre Ål G11 Nina Beate Paulsen 41642664 Nina.b.paulsen@gmail.com
Søre Ål G12 Øystein Skjåk 92811796 oskjaak@gmail.com
Jon Arild Lien jon.arild.lien@gmail.com