LFK består av lag fra Nordre Ål, Hammartun, Sentrum og Søre Ål. Ønsker du å komme i kontakt med et av lagene kan du kontakte laglederen direkte nedenfor eller oss i administrasjonen.

Lag og kontaktperson:

GREND ÅRSTRINN Lagleder/trener Telefon Epost
HAMMARTUN G6 Frode Svensson 90102208 frode@svensson.at
Tom Øvstetun 91999430 t-ovstetun@hotmail.com 
G7 Olga Bratenkorva 95481191 olga@stenbu.com
G8 Thor Kvande 97164485 thorkvande@gmail.com
G9 Svein Erik Besserud 92029637 besserud@ee.no
G10 Magnus Solberg 97467390 magnus.solberg@gmail.com
G11 – 1 Hanne Bjørnvolden 99743252 hannebj60@hotmail.com
G11-2 Lene Sæterlid 91789706 lenes@bbnett.no
G12 Sverre Fagerberg 97702531 sverrefagerberg@gmail.com
NORDRE ÅL G6 Even Lillemo-Thorud 97686645 evenlillemo@gmail.com
G7 Ola Myrvang 99165178 olamyr@hotmail.com
G8 Tor Sten Haave 92437730 tshaave@gmail.com
G9 Frode Nybakken 95981682 frode.nybakken@eidsiva.no
G10 Anja Kristiansen 41318205 anjakristin@hotmail.com
G11 Frode Nybakken 95981682 frode.nybakken@eidsiva.no
G12 Nils Gaute Prestmo 48994971 nprestmo@online.no
 
SØRE ÅL G8 Torun Løvseth 92415784 torunlovseth@hotmail.com
Anne Sofia Engnæs (Dugnadsansv.) 47757663 anne.sofie.engnas@gmail.com
G9 Stine Svedenborg 99116679 stinesvedenborg@ hotmail.com
G10 Stian Hauge 97659836 stian.hauge1@gmail.com
G11 Nina Beate Paulsen 41642664 Nina.b.paulsen@gmail.com
G12 Øystein Skjåk 92811796 oskjaak@gmail.com
Jon Arild Lien jon.arild.lien@gmail.com