Filosofi

Lillehammer FK ønsker å fremstå med en tydelig identitet som igjen gir et innhold til merkevaren. Vi ønsker å fremstå som en verdidrevet organisasjon basert på en klar filosofi. Dette skyldes at vi har en unik mulighet til å påvirke våre medlemmer, både på og utenfor banen, og vårt mål er å utvikle både fotballspillere og gode borgere.

«If people believe they share values with a company, they will stay loyal to the brand» (Howard Schultz, CEO of Starbucks)

Filosofien angir retning for arbeidet hvor visjonen er ledestjernen langt der i det fjerne. Misjonen forteller hvorfor vi er til, mens verdiene er banemerkingen som gjør at vi holder oss på matta!

Visjon: «Sammen sprenger vi grenser»
Misjon: «Vi skaper stolthet i regionen»
Verdigrunn: Langsiktig, Åpen, Grundig, Entusiastisk og Nøysom (LÅGEN)

Verdiene våre utdypes som følger:

Langsiktig

 • Vi har en tydelig strategi basert på langsiktighet, som igjen skaper forutsigbarhet. Vi «vender ikke kappen etter vinden», men vi er utholdende og står for våre verdier og prinsipper, i medgang og motgang. Dette danner basis for foredling av talent

Åpen

 • Vi er en åpen og transparent klubb uten hemmeligheter. Hos oss skal det alltid være en åpen dør. Vi er åpne, ærlige og direkte i all kommunikasjon, internt og eksternt, hvor mennesket er i fokus og blir sett. Vi snakker med hverandre og ikke om hverandre

Grundig

 • Vi er opptatt av å gjøre de riktige tingene riktig. Vi er nøyaktige i vårt arbeid, både på og utenfor banen. Vi gjør ting 100 % hver gang, fremfor halvveis. Vi stiller alltid godt forberedt

Entusiastisk

 • Vi skal fremstå med entusiasme, trøkk og humør. Vi gjør det vi liker aller best, nemlig fotball. Vi er dødsseriøse, men med glimt i øyet og smilet på lur. Vi jobber med positiv forsterkning som gir glede, mestring og utvikling av både mennesker og fotballspillere

Nøysom

 • Vi vet at økonomistyring er en avgjørende faktor for suksess. Vi bruker derfor ikke penger vi ikke har. Det er bedre å tjene kronestykker enn å tape tikroner. Vi har fokus på bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi

I tillegg benytter vi et slogan i dagligspråket vårt. Et slogan er et kortfattet slagord som er et av klubbens fremste gjenkjennelsestegn. Nike sitt ”Just do it” er trolig ett av verdens fremste i så måte.

Vårt slogan er beslektet med både visjon, misjon og verdigrunnen slik at en blå tråd opprettholdes.

Slogan i LFK er #deternøye

Hvor ofte har man ikke hørt følgende setning: «Det er ikke så nøye». Hva om vi bare stryker et par ord? Det er faktisk svært nøye det vi gjør, og det omhandler alt hva vi foretar oss, til en hver tid, både på og utenfor banen. Slogan i Lillehammer FK er derfor #deternøye

Følgende punkter understreker at #deternøye…

 • hvor godt forberedt jeg er
 • at økta akkurat i dag blir bra
 • at spillerne er trygge
 • at hver spiller blir sett og veiledet
 • hvordan jeg snakker med spillerne
 • hvordan jeg kommuniserer med foreldrene
 • hvor godt jeg samarbeider med andre trenere
 • hvordan jeg snakker om klubben
 • hvordan det oppleves å komme på Brakka
 • hva slags rollemodell jeg er
 • hvilket forbilde jeg er

Filosofi og arbeid med denne internt og eksternt er kulturbygging i praksis, og kultur spiser strategi til frokost. Mennesker som til en hver tid er en del av klubben er viktige kulturbyggere, og alle har i så måte et ansvar for at vi sammen blir den beste utgaven av oss selv. Det er nøye!