Praktisk informasjon


Tilgang FIKS

FIKS er fotballens informasjons- og kommunikasjonsverktøy. Det skal brukes av trenere, lagledere og dommere fra aldersbestemte lag (12år) og eldre. Er du lagleder eller trener og trenger tilgang til fiks, send epost til dagligleder@lillehammerfk.no.

 

Banefordeling

For spørsmål om banefordeling, endring av treningstider eller ledig område kontakt Knut Arne Vassdokken ved å sende epost til booking.grendebaner@hotmail.com. Her er oversikten over fordeling av baner og tider, og eventuelle ledige tidspunkt. 

 

Booking garderober

Trenger du å booke garderober send en epost til idrettsbooking@lillehammer.kommune.no med informasjon om hvem, hva, når og hvor.

 

Treningsøkt

Trenger du inspirasjon til treningsøkter og opplegg kan treningsokta.no være til god hjelp.

 

Trafikksikkerhet i LFK

Trafikksikkerhet i LFK er viktig for vi har ingen å miste. Her kan du lese om våre retningslinjer for trafikksikkerhet til og fra trening og kamp: Trafikksikkerhet LFK.

 

Lenker til praktisk informasjon:

Spillregler i barne- og ungdomsfotballen


Barnefotball består av lag fra 6 til 11 år. Her kan du lese mer om de ulike spillformene og hvilke spillregler som gjelder for hvert trinn.

Du kan lese mer om barnefotballbestemmelsene til NFF her.

For ungdom fra 13-16 år kan du lese mer om spilleregler, trenervett og fair play på NFF sine sider.

Foreldrevettreglene


For å få et godt klima på og utenfor banen, så er det avgjørende å ha gode relasjoner og en god dialog med foreldregruppa. Det er viktig å klargjøre klubbens verdier, retningslinjer og lagets kjøreregler overfor foreldrene, slik at de blir bevisst sin rolle. Foreldremøter er en god arena for å skape og vedlikeholde denne bevisstheten. Bruk gjerne Foreldrevettreglene som en inngang til foreldremøter.

  1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
  2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
  3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
  4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
  5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
  7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!