Bidra til stolthet

Lillehammer FK sin misjon er å skape stolthet i regionen. Derfor sier vi følgende til våre Samarbeidspartnere:

«Sammen skaper vi stolthet i regionen»

Av den enkle grunn heter fanen på vår webside «Stolthet» og ikke «Marked».

Vi har som klubb et tydelig ansvar når det kommer til folkehelse. Idretten er et viktig lim i samfunnet og vi arbeider ut i fra et tydelig verdigrunnlag som du kan lese mer om i fanen «Om LFK». Dette gir oss over tid en identitet som igjen bidrar til vårt omdømme. Dette gjør det enklere for næringslivet å bli en del av laget vårt, fordi vi vet hvem vi er og hva vi står for.

Selv om vi som klubb ikke tilhører Norsk Toppfotball, er det ingen grunn til at markedsarbeidet ikke kan gjøres så profesjonelt som mulig. Vårt fokus i alt markedsarbeid er å legge til rette for, og å skape samhandling som gjør det verdifullt for næringslivet å være en del av laget vårt. For å lykkes med dette, arbeider vi på fire banehalvdeler som følger:

  • Synlighet
  • Aktivering
  • Nettverk
  • Opplevelser

Vårt hårete mål er at «Markedsfunksjonen i Lillehammer FK skal utvikles til å være regionens mest kompetente og kreative miljø innen sitt fagfelt, uavhengig av bransje». Sammen med entusiastiske og stolte Samarbeidspartnere mener vi at dette er mulig å oppnå på sikt. Ikke noe er umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid…

Er du nysgjerrig på hva det vil si å være en del av laget i Lillehammer FK og hvordan vi sammen kan skape stolthet, tar du kontakt med Daglig Leder, Jostein Wahl, på mail: dagligleder@lillehammerfk.no

Alternativt slår du på tråden til 976 75 776.

Vi gleder oss til å høre fra nettopp deg!