Styret

Ole Martin Hojem
Styreleder
Erik Huuse
Nestleder
Magnus Beite
Styremedlem
Fredrik Alver
Styremedlem
Geir Drøyvoldsmo
Styremedlem
Karen Sann Fougner
Styremedlem
Lars S. Rønningen
Styremedlem
Trine Anette Kvalen
Varamedlem
Per Kollstad
Varamedlem
Per A. Mæhlum
Varamedlem