Jakten på den gode samtalen

Sammen med Kirkens SOS tilbyr vi nå kurset "God å snakke med".

Vi har over 50 samarbeidspartnere i Lillehammer Fotballklubb. Felles for dem, er at de alle på sin måte ønsker å bidra til at vi blir bedre som klubb. Kirkens SOS er en av våre engasjerte partnere, og dette samarbeidet gjør at vi får tilgang til kurset "God å snakke med". Dette er ett av flere kurs som Kirkens SOS selger profesjonelt til næringslivet, men vi får her gratis påfyll av kompetanse. De er sågar så rause, så vi har fått lov til å invitere våre naboklubber til dette kurset.

Kirkens SOS er en betydelig aktør innen psykisk folkehelse i Norge og både barn, ungdommer og voksne bruker deres tjenester. Ut av denne tjenesten springer kurset "God å snakke med" hvor målet er den gode samtalen. Dette er også en avgjørende ferdighet for oss i fotballen. Daglig gjennomføres det tallrike møter mellom spillere og trygge, voksne rollemodeller. Å delta i organiserte fritidsaktiviteter er dannelse i praksis og vi som klubber har en unik mulighet til å påvirke våre spillere/medlemmer og å utgjøre en forskjell i menneskers liv.

Vi vet at idretten lokalt kan utgjøre en forskjell, og da spesielt dem som er knyttet til ulike lag og som har en relasjon/dialog med utøvere. Kurset passer dermed for både trenere, lagledere, foreldrekontakter og andre personer som er i støtteapparatet rundt lag i både barne- og ungdomsfotballen. Vi håper at mange tar en kort pause i Adventstiden, for en givende stund på Stampa.

«God å snakke med» varer fra kl. 18.00-19.30, tirsdag 13. desember på Birkebeineren ved Stampesletta.  

Påmelding gjøres på mail til: dagligleder@lillehammerfk.no og frist for påmelding er mandag 12. desember. Vi håper å se mange gode rollemodeller på Stampesletta denne tirsdagen, og vi ønsker velkommen til felles faglig påfyll.

Samfunnsansvarshilsen
LFK web.


En givende uke for Daniel

Daniel Mæhlum er en av flere trenere som vi investerer i. 

Vi gjentar det gjerne til det kjedsommelige: Fotball er et fag som vi har stor respekt for. Vi har tro på fotball som et fagfelt på lik linje som f. eks. murer, snekker, juss eller revisjon. Derfor tror vi at noe av det viktigste vi gjør som klubb, er å investere i våre medarbeidere. Helt konkret betyr det at vi dekker utdanning og skolering. Vi tror nemlig at det å ha skolerte trenere på feltet, uavhengig av alder og nivå på lag, gjør at kvaliteten i vår leveranse til medlemmene øker. Så er det selvfølgelig ikke slik at det å være utdannet er en garanti for suksess. Dog må vi ha en grunnleggende tro på at utdanning hjelper. Blir vi lagt inn på sykehuset, så er det flott om det er en lege som gjennomfører operasjonen og ikke en elektriker.

For kort tid tilbake fikk Daniel Mæhlum tilbud fra sin veileder på UEFA B-lisens om et opphold i Skien hos Odd. Der fikk Daniel ta del i treninger med G19 Elite og ikke minst også Kretslaget til Telemark, årgang 2007. Mye av uken gikk også med til observasjon av økter helt fra G13 til og med A-laget til Odd i Eliteserien. Daniel fikk være på feltet og med selvsyn se hvordan man tenker og kommuniserer, hvilket var lærerikt. Et viktig perspektiv gjennom uken, var også et innblikk i skolehverdagen til mange av spillerne. De går enten på TTG eller TTU (Telemark Toppidrett Gymnas/Ungdom), hvor det legges til rette for at man skal få mest mulig ut av hverdagen.

"For meg var denne uken både morsom og lærerik. Den hjelper meg til både mer tydelighet og trygghet i egen trenerstil"

Det ble også tid til givende diskusjoner om hvordan man utvikler både spillere og lag, og hvordan dette gjøres i en toppklubb. Vi gleder oss over å ha Daniel med oss på laget, og han er en av flere unge og nysgjerrige trenere. Vi snakker mye om å utvikle spillere til både eget A-lag og for videresalg. Kanskje neste eksport fra Stampa er en av våre trenere?

Skoleringshilsen
LFK web.

 


LFK G14 - Kretsmestre på den riktige måten?

G14 er kretsmestre i elite 2022. Laget har gått ubeseiret gjennom vår- og høstsesong. I tillegg har laget vist prov på kvalitet gjennom å beseire årets kretsmestre i Akershus og Østfold i løpet av sesongen. Det er stas å bli kretsmester i Elite. Det skjer ikke så ofte.

#ikkenøye!
Det er viktig å presisere at det for klubb, ikke er viktig å bli kretsmestre i aldersbestemt fotball. En slik målsetning ville vært uforenlig med klubbens sportsplan (https://lillehammerfk.no/sportsplan/), klubbens spillerutviklingsfokus/utviklingstrapp  (https://lillehammerfk.no/sport) og klubbens kjerneverdier. Verdiene finner vi nedfelt i LÅGEN hvor L står for langsiktig, og spillerutvikling er definitivt et langvarig prosjekt.

#deternøye!
Når man allikevel blir kretsmestre, er det derfor nøye at det har skjedd på den riktige måten, i tråd med nevnte fokusområder og verdigrunnlag. G14 fotball i LFK er og blir utviklingsfotball! Det innebærer at resultater er underordet langt viktigere variabler.

 • Hospitering

Sportsplanen tillater hospitering på 14 års nivå. Laget har hatt tre 08-spillere i en hospiteringsordning med G16 Interkrets denne høsten. Hospiteringsarenaen har hatt hovedprioritet 1. Det innebærer at en av disse, ikke har spilt G14 fotball denne høsten.

 • Spilletid og belastning

Sportsplanen gir føringene. En G14-spiller skal maks spille 1,5 kamp i uka. Spilletiden i enkeltkampen baseres på oppmøte og ferdigheter, men alle i kamptropp skal spille minimum 1 omgang. Spiller en hospiteringsspiller hele kampen for G16, så spiller han ikke for G14 den uka.

 • Spillerutviklingsfokus

Klubbens utviklingstrapp gir føringer for hva man ønsker å øve på i kamp og trening.

«Vår ball, vårt spill og vår kamp»,

danner utgangspunkt, uavhengig av motstander og tabellplassering. Det krever mye tålmodighet og mengder med baklengsmål og tap før pendelen sakte, men sikkert begynner å svinge. Et LFK G14 lag klarerer seg ikke ut av vanskelige situasjoner og eller i frispillingen. Det ga 2 seire, 8 tap og en målforskjell på 12-41 høstsesongen 2021. Den første med 11èr fotball for disse guttene. Tallene er av akademisk interesse, fordi det var «vår ball, vårt spill og vår kamp» som var målet gjennom høstsesongen, ikke resultatet.

Så hvordan er det mulig å bli kretsens beste lag når det ikke prioriteres?

Klubben sitter ikke på noen fasit, men jeg prøver allikevel å trekke fram noen personlige synspunkt.

 • Egentrening

Er du av og til innom Stampa, har du garantert sett de. Nede i et hjørne med noen kjegler og noen baller kledd i de blå klubbfargene eller i det svarte xtra antrekket. Mange timer, hver uke over flere år sammen eller alene på Stampa. Spillerne har delt en felles motivasjon og interesse for det å øve mye. Hundrevis av timer med årlig egentrening i med- og motspillsituasjoner kan ikke erstattes, verken av kompetente trenere eller daglige klubbtreninger.

 • Xtra tilbud

Xtra, Teknikkxtra, fotballcamps og fellestreninger. De fleste av spillerne som er kretsmestre har deltatt på alle klubbens Xtra tiltak fra de gikk i 3.klasse. Det har gitt mye god øving. Gjennom Xtra har spillerne hatt kvalifiserte trenere i en alder hvor grendelagene stort sett drives av foreldre. Ikke alle grendelag har foreldretrenere med fotballfaglig eller pedagogisk bakgrunn. Xtra-opplæringen ble et viktig supplement til klubbtreningene. Samtidig ga Xtra et helhetlig tilbud året rundt. Der grendelagene tok fotballpause på senhøst og vinter, fortsatte Xtra.

 • Bylag

4-5 spillere fra lokale klubber i nærmiljøet valgte å skifte klubb til LFK i overgangen til ungdomsfotball. Det ga et kvalitetsmessig løft på hver enkelt klubbtrening og i egentreningen. Klubbskiftet falt naturlig. Ikke bare delte man en interesse og motivasjon for trening, men spillerne hadde vært en del av LFK Xtra siden de gikk i 3.klasse. Deres «nye lagkamerater» ble neppe vurdert som nye. All den tid man faktisk hadde hatt flere treninger sammen, enn med egne lagkamerater i lokal klubb.

 • Klubbprioritet

LFK har vært tydelig på sine prioriteringer av aldersbestemt fotball. Derfor finner man samme fotballfaglige skolering på trenere for G13/G14 som på A-lag. Årets kretsmestre har hatt trenere med minimum Uefa B lisens fra de kom inn ungdomsfotballen.

 • Det skal være gøy!

Kvalitet på det vi gjør, er nødvendig for ferdighetsutvikling. Ferdighetsutvikling er gøy! Lav kvalitet gir dårlig utvikling og det blir mindre gøy. Temposkifter og kraft i pasning ligger til grunn for all opplæring, uavhengig av øving eller spillsituasjon. Det handler om å utfordre hverandre på tid og rom. Dette har blitt innprentet fra 3.klasse. Sirupbevegelser må vekk. Temposkifter må fram! «Vi går ikke i press i LFK. Vi spurter!» lyder en velkjent læresetning i klubbens ungdomsarbeid.

 • LFK-varmen – Oppvarming for læring

G14 laget var de første til å implementere klubbens eget oppvarmingsregime i sine treninger. Som en følge av dette, er 08 gjengen de som har kommet lengst på LFK varmens nivåer. Programmet har som mål å utvikle atletiske fotballspillere gjennom ulike øvinger. Med atletisk menes sterk, koordinativ, rask, spenstig, teknisk, mobil og skadefri. I LÅGEN står bokstaven G for grundig. I snart 2 år har alle treninger startet LFK Varmen uten unntak. Grundighet tillater ikke unntak i oppvarmingen.

 • Modighet

N i LÅGEN står for Nøysom, men selv om klubben har som mål å være nøysom i sin atferd betyr ikke det fravær av modighet. G14 ønsker ikke bare å strekke seg etter de beste, men også matche dem på sitt alderskull. Det betyr at man må kreve mye av seg selv i trening og kamp, og det passer ikke alltid like godt inn i et lavmælt og sindig Gudbrandsdølmiljø. Derfor har det hendt at vi har støtt på kulturkrasj både innad, men også utad i kamper og i møter med ulike aktører. Det har gitt oss noen midlertidige uvenner på veien, men det har også gitt oss noen viktige innspill til å kunne finjustere kursen. Målet og metodikken står uansett fast:

«Vår ball, vårt spill og vår kamp!»

Jeg er fullstendig klar over at mange vil være uenige med min oppsummering og mine synspunkt. Den motstanden trenger både jeg og vi som klubb, for å kunne få prøvd vår filosofi, våre tilnærminger og vår metodikk. Klubben har ingen fasit, men den har valgt en strategi. En strategi man som trener er forpliktet til å følge. Klubben er sjef!

#deternøye!

 

Børge Toft trener G14


Flotte erfaringer fra nasjonale tiltak

I helgen ble det høstet fine erfaringer fra nasjonale tiltak.

I helgen som gikk, reiste LFK med hele 10 spillere og en trener fra Lillehammer FK til turneringen som ble arrangert av Kristiansund Ballklubb (KBK) i regi av Norsk Toppfotball (NTF). Her får vi muligheten til å erfare nasjonale referanser som gir oss gode svar på utviklingen og nivået til spillerne som vi utvikler i LFK. Disse turneringene er forbeholdt de klubbene som tilhører Eliteserien og OBOS-ligaen som igjen er en del av NTF. Våre spillere representerte Raufoss i helgen, da de samarbeider med blant annet LFK om å stille lag.

Det ble spilt mot HamKam, Sandefjord (Kretslag), Aalesund (Kretslag) og Sarpsborg 08 under helgens turnering. Laget leverte fem gode omganger av de totalt åtte man spilte gjennom helgen, noe som er mer en godkjent på dette nivået. Det var spillere fra totalt fem separate klubber som spilte for Raufoss, og for uten LFK var det Reinsvoll, Vind IL og Vardal IL. Ni av våre spillere hospiterte for Raufoss og en spilte for vår samarbeidsklubb, HamKam.

Det ble ikke bare fokus på sport denne helga. Spillerne dro også på bowling, slik at man fikk koblet seg av fra fotballen et par timer. Helgen bød dermed på gode opplevelser, både på og utenfor banen.

Vi benytter anledningen til å takke Raufoss for godt samarbeid, både i vår og i høst. I LFK forsøker vi å samarbeide så godt som mulig med klubbene rundt oss, hvor #deternøye å gi spillerne gode utviklingsarenaer.

Vi i LFK takker også Gosha Askar som er en av flere trenere som bruker mye tid som trener i LFK. Uten engasjementet vi ser i trenerstaben vår, ville en slik helg ikke latt seg gjennomføre.

Utviklingsorientert hilsen
LFK web.


En rysare venter til helgen...

G16 slo i helgen Sarpsborg 08 borte. Dermed blir det en herlig finale nå til helgen.

For første gang stiller vi med lag i G16 Interkrets dette året, og det har vært en sesong hvor spillergruppen har tatt store steg. I helgen tok våre gutter turen til Sarpsborg, og det endte med seier 2-0. Ikke mindre enn åtte av vertenes spillere hadde spilt nasjonal serie mot Glimt den siste uken, så dette er verdifulle referanser på nivå. At vi har G16 i Interkrets er også viktig når vi dytter etter spillere til G19 Interkrets, fordi spillerne da i større grad er kjent med hvor listen ligger nasjonalt, hvilket naturlig nok er høyere enn regionalt. I sum vil dette også ha betydning for spillerne vi på sikt utvikler til vårt eget A-lag.

Med helgens seier blir det en meget spennende siste serierunde. Våre gutter møter Vålerenga lørdag 29. oktober på Stampa. Avspark er kl. 14.00 og med seier, vil G16 automatisk være kvalifisert for Interkrets også i 2023. Vi håper at mange tar turen til Stampa for å støtte våre hardtarbeidende ungsauer i årets siste seriekamp. Dette blir en rysare!

Utviklingsorientert hilsen
LFK web.


Seier mot Kongsvinger og poengdeling med Vålerenga i helga

Det er en spennende avslutning for både G16 og G19 Interkrets. 

Det begynner for alvor å dra seg til i Ungdomsavdelingen, hvor det er en meget spennende sesongavslutning. På lørdag ble det rapportert om mye entusiasme, da G19 møtte Vålerenga til dyst på Stampa. Oppgjøret endte med 4-4 og dermed er det nå avansert teori som skal hindre G19 i å spille Interkrets også i 2023. Motstander, Vålerenga, ble dermed henvist til nedrykk etter lørdagens kamp på Stampa.  G19 spiller siste seriekamp på torsdag denne uken, borte mot Eidsvold TF.

Søndag kveld tok G16 turen til Gjemselund, hvor det ble en sterk borteseier over Kongsvinger. Det endte til slutt 4-1 til våre gutter. For G16 gjenstår det nå to seriekamper. Lørdag reiser G16 ut på tur igjen, hvor de møter Sarpsborg 08. Påfølgende lørdag, 29. oktober, er det igjen Vålerenga som gjester Stampa. Dette er siste seriekamp for G16 og avspark er kl. 14.00. Vi oppfordrer alle til legge turen innom Stampa denne dagen.

Vi ønsker både G16 og G19 lykke til innspurten på en meget spennende sesong.

Utviklingsorientert hilsen fra Stampa

LFK web.

 


En ny milepæl er nådd

I pausen på søndag, fikk vi det synlige beviset på at vi nå er sertifisert som Kvalitetsklubb på nivå en. 

Noe av det viktigste LFK sitt styre og ledelse gjør, er å jobbe med strategisk klubbutvikling. Det betyr i klartekst utvikling av hele klubben basert på tydelige mål, hvor det er et langsiktig fokus. Vi er overbevist om at sportslig og menneskelig suksess kommer som følge av en god drift, basert på tydelige verdier, rammer og innhold, og ikke via kortsiktig resultatfokus. Derfor er vi opptatt av kontinuerlig prestasjonsutvikling både på og utenfor banen.

Et ledd i dette arbeidet har vært å bli sertifisert som Kvalitetsklubb på nivå en. Det er tre nivåer, og første steget i stigen er nivå en. Her må man kvalifisere seg innen fire hovedområder, hvor det igjen er 19 kriterier som må tilfredsstilles. De fire hovedområdene er:

 • Aktivitet (fotball)
 • Kompetanse
 • Organisasjon
 • Samfunns- og Verdiarbeid

For de som ønsker å bli bedre kjent med konseptet, er dette en nyttig link: Kvalitetsklubb NFF

Fra NFF sin side er målet at Kvalitetsklubb bidrar til å utvikle tydelige verdier, det øker kompetansen og det etablerer ryddige strukturer. Det igjen bidrar til at klubben kan tilby aktivitet med kvalitet. Gjennom pandemien svarte vi på svært mange undersøkelser, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Fasiten viser at Kvalitetsklubber presterte signifikant bedre under pandemien, enn tilsvarende sammenlignbare klubber. I NFF Indre Østland er vi en av ca. 20 klubber som er sertifisert. På landsbasis er det ca. 350 klubber som har denne tittelen. Dermed er dette en aldri så liten "fjær i hatten" for oss, og det motiverer til videre hardt arbeid.

På søndag trakk NFF IØ spesielt fram vår investering i klubbens trenere når det kommer til kompetanse (skolering/kurs). De siste to årene har vi brukt betydelig midler på å skolere trenere i både barne- og ungdomsfotballen. Vi er opptatt av fotball som et fag, og vi er sikre på at skolerte trenere gir bedre påvirkning på feltet.

Det er viktig å si at selv om man er blitt Kvalitetsklubb, så betyr ikke dette at alt til enhver tid er perfekt. Feil, mangler og andre forhold kan inntreffe, all den tid mennesker er involvert. Likevel, det betyr at vi har et godt fokus, og vi har mye dokumentasjon på driften, noe som sikrer kontinuitet på sikt.

Det er nå heller ikke mulig å legge beina høyt og tro at seieren er inkassert. Å være sertifisert som Kvalitetsklubb er en kontinuerlig prosess, og ikke noe man er til evig tid. Man må resertifiseres hvert andre år. Vi gratulerer hele fotballfamilien med utmerkelsen og ønsker en fabelaktig uke, både på og utenfor banen.

LFK web.

Hovedbilde: Tom Henning Hovi/NFF IØ


Solide prestasjoner fra G14 på Hamar

I helgen som gikk deltok G14 i HamKam Talentcup på Hamar. Vi stilte med ikke mindre enn to lag! 

G14 tok i helgen turen til Hamar for å delta på HamKam Talentcup. Her deltok vi med to lag, og det viser at det gror godt i ungdomsfotballen i LFK. Det ble en fin helg med mange kamper, og sosialt samvær med overnatting på gymsal.

Lag 2 gikk videre til B-sluttspill etter en uavgjort og to tap i gruppespillet. Første kamp mot Kurland endte 1-1, mens det ble tap 0-4 mot GUI og et knepen tap 1-2 mot Kvik/Haldens andrelag. Motstanderen i semifinalen trakk seg slik at det ble direkte finale mot første motstander i gruppespillet, Kurland. Her endte det med tap 0-2 etter en jevnspilt finale.

Lag 1 gikk til A-sluttspill med gruppeseier, etter to seire og en uavgjort. Første kamp endte uavgjort mot Åsane, mens Elverum og Oppdal ble feid av banen med henholdsvis 7-0 og 3-0. Oppdal ble trent av den tidligere LFK-spilleren Øystein Kvello, og det ble et trivelig gjensyn med vår tidligere forsvarskjempe. Kvartfinalen endte med en solid 2-0 seier mot Kvik/Halden, mens det dessverre stoppet i semifinalen med tap 2-3 etter en jevn batalje mot Sjetne.

Alt i alt en vellykket helg med gode prestasjoner. Vi er inne i en meget spennende utvikling i LFKs Ungdomsavdeling, hvor mange spillere finne seg godt til rette. Kompetente og utdannet trenere, tydelige rammer, krav og forventninger, samt utvikling av treningskultur er viktige suksessfaktorer. Over tid skal dette skape et A-lag med sterk lokal forankring av egenproduserte spillere. Her er vi allerede godt på vei med både G16 og G19 som spiller på nasjonale nivåer.

Vi gratulerer alle med en vel gjennomført helg.

#deternøye med en blå tråd i arbeidet

LFK web.


FotballXtra skoleåret 2022/2023

Velkommen til enda et år med FotballXtra!

Påmeldingen til FotballXtra 3.-7. klasse er åpent for skoleåret 2022 og 2023. På Stampesletta møter barna skolerte trenere og kan øve så mye de vil samtidig som de har det gøy med fotball.

Hva er FotballXtra?
FotballXtra er et klubbnøytralt aktivitetstilbud, og er delt inn i etter-skoletidstilbud fra 3.-7. klasse, og mer rollespesifikk utvikling fra 8.-10. klasse.
Vårt etter-skoletidtilbud passer for fotballglade barn som går fra 3. til 7. klasse på grunnskolen.
Hvordan ser en ettermiddag på FotballXtra ut?
Vi henter barna etter skoleslutt. Fra ankomst kan de spise lett brødmat, og får også servert frukt. Fra kl 15 trener barna sammen med våre trenere. Barna kan hentes på Stampesletta etter øktens slutt.

Hvilke krav stilles til barna på FotballXtra? 
FotballXtra er åpent for alle uavhengig av tidligere fotballerfaring. Barna må være motivert for å trene mye, og bør synes at fotball er gøy. Vi ønsker å stimulere at barna skal trene fordi det er gøy å spille fotball, og vi tar med oss leken inn i øktene våre.

Hvem er trenere?
Trenere fra ungdomsavdelingen til Lillehammer Fotballklubb leder øktene. Vi supplerer også med motiverte spillere fra ungdomsavdelingen til Lillehammer FK og Lillehammer KFK, som bistår som assistenter på øktene. På denne måten får vi sikret god oppfølging, og mange trenere med UEFA B-lisens.

Og - visste du at du kan få igjen på skatten?
FotballXtra gir fradrag på skatten ut året barnet fyller 11 år? Les mer på Skatteetatens sider 

Påmelding: TRYKK HER 

Kontakt oss: 

Henrik Wangberg - sportssjef FotballXtra: fotballxtra@lillehammerfk.no //406 08 495

 

 


Vi snakker ekte kjærlighet

Flere enn 80 % av de som svarte er positive til ideen om å slå sammen LFK og LKFK til en felles klubb. Litt under 8 % er nøytrale, mens de resterende knappe 12 % er negative til ideen. Det kom frem i en spørreundersøkelse gjennomført på tvers av klubbene.

Som en del av arbeidet med å utrede muligheten for å danne en felles klubb for jenter og gutter, ble det i mai sendt ut en spørreundersøkelse til spillere, foreldre, trenere, lagledere og andre med et «hjerte for LFK og LKFK». Mer enn 250 personer besvarte undersøkelsen og ga mange og gode innspill til det videre utredningsarbeidet.

Mange av de som deltok i undersøkelsen er naturlig nok opptatt av hvordan en ny klubb kan videreutvikle og styrke det sportslige arbeidet. Samtidig var det aller tydeligste budskapet at en ny klubb må «ha høye ambisjoner om trivsel og utvikling av mennesker», samt sikre like muligheter for både gutter og jenter og inkludering av alle.

Status for utredningsarbeidet vil bli lagt frem for de to klubbenes styrer i september, hvor også veien videre vil bli avklart. Det er årsmøtene i de to klubbene som vil ta den endelige beslutningen om en eventuell sammenslåing.

LFK web.