Referanser fra Norsk Toppfotball

Lillehammer Fotballklubb har vært så heldige at vi har hatt med spillere på NTF-tiltak på G14-, G15- og G16-nivå de to siste helgene. NTF-tiltak er helgeturneringer på vår og høst hvor Norsk Toppfotball inviterer medlemsklubbene (klubber i eliteserie og OBOS) til å stille lag på cuphelger for G13/G14/G15 og G16-nivå. Til disse helgeturneringene kan toppklubbene invitere med seg spillere fra andre klubber og disponere disse fritt. Tidligere har vi hatt med maksimalt fire spillere totalt med på en sånn runde med cuper, denne gangen sendte vi av gårde totalt 13 spillere fordelt på fire lag i tre cuper.

Read more


En smak av toppfotball

Når vi skal hjelpe spillerne i klubben med å ta valg rundt valg av videregående og viktige momenter i hverdagen - så er alltid spørsmålet vi stiller oss: Hva er best for akkurat spilleren vi veileder? For noen få er behovet for en ny trenings- og konkurransehverdag tilstede, og vi veileder da spillerne til å oppsøke et annet miljø enn det vi kan tilby i Lillehammer FK og på videregående skole i nærmiljøet. For mange av spillerne våre er faget Toppidrett Fotball på Lillehammer VGS Sør et alternativ som passer godt - ved siden av studiespesialisering på videregående skole og spill i klubben.

Read more


UngdomsXtra Gutter gjennomføres på mandager våren 2022

Vårt tiltak UngdomsXtra gutter er en videreføring av FotballXtra, men da rettet inn mot 8. og 9. klassinger. Vi ønsker også tilsvarende opplegg for jentespillere, her er vi i dialog med LKFK om muligheter.

Våren 2022 blir UngdomsXtra gjennomført mandager kl 1515-1645.

Aktivitet blir gjennomført på følgende tidspunkter:
Mandag 31.1, mandag 7.2, mandag 14.2, mandag 21.2, mandag 7.3, mandag 14.3, mandag 21.3, mandag 28.3 og mandag 4.4.

For skoler hvor det er mer enn to stk påmeldt så kan vi sette opp transport.

Hvem kan melde seg på og hva gjøres på disse treningene?

Spillere som er født i 2008 og 2007, som møter mye trening på laget sitt, er velkomne til å melde seg på.
Vi vil terpe målskåringsferdigheter og rolletrening inn mot målskåring samt å hindre mål. De første 30 min av alle treninger består av keepertrening og teknikktrening.

Trenere på tiltakene på mandager blir Henrik Wangberg og Kim Solberg.

Maksimalt plass til 20 spillere. 

Spørsmål om opplegget?

Kontakt FotballXtra ved Henrik Wangberg,
40608495//hwangberg@lillehammerfk.no

Påmelding: Gå til påmelding ved å TRYKKE HER


Vi banker ned milepæler

Det er alltid morsomt å se resultater av hardt arbeid!

En milepæl er egentlig et gammelt veimerke og stammer fra en romersk mil. Dette var måten romerne markerte distansen på, når man marsjerte. Ordet, eller betegnelsen, er også mye brukt i prosjektledelse og da tenker vi på punkter eller delmål i et større bilde. Sagt på en annen måte, tenker vi på en milepæl som et punkt i en fremdriftsplan eller et utviklingstrinn i et større bilde. Rent billedlig kan vi si at en milepæl er en stasjon på den vegen LFK-toget nå ruller. Og gledelig nok, er det mange stoppesteder for tiden.

Det har skjedd til dels stor utvikling de siste årene i Lillehammer Fotballklubb. I denne saken forsøker vi oppsummere litt av det som har skjedd og som vi også håper skal skje videre.

Vi har fått på plass nye sportslige strategidokumenter. Dette kalles for sportsplan og utviklingstrapp. Kort forklart, beskriver dokumentene vår sportslige strategi, og dette skaper en blåd tråd i arbeidet. En sportsplan er et meget viktig verktøy for alle våre trenere og det gir også foresatte svar på hvordan vi tenker at "butikken" vår skal drives. Utviklingstrappen kompletterer sportsplanen og forklarer hvilke ferdigheter spillerne skal lære i de ulike alderstrinnene.

Link til våre dokumenter finner du her: Sportsdokumenter

Senhøsten 2021 kunne vi feire to år med ansvar for Landslagsskolen i Sone Nord. Denne sonen strekker seg fra Lillehammer til Dombås, og også fra Otta til Lom. NFF Indre Østland samarbeider med noen utvalgte klubber som håndterer ulike soner i Kretsen. Det er svært gledelig at vi som klubb har Kretsens tillit i dette arbeidet.

Vi ønsker så ofte som mulig å være representert på nasjonale nivåer med G16 og G19. Dette kan ikke vedtas verken av Styret eller LFK sin Ledelse, men vi kan jobbe knallhardt på feltet for at det skjer. Dette er helt avgjørende for å innhente referanser på nivå, og det er avgjørende for at vi skal produsere spillere til eget A-lag. Vi kan ikke kjøpe oss til suksess, men derimot kan vi utvikle spillere til eget A-lag og for salg. G19 rykket opp til Interkrets B høsten 2020. I 2021 fornyet G19 kontrakten og spiller også i IK B i 2022. G15 er grunnet Pandemien ikke ferdig med sin kvalifisering for G16 IK for 2022. Dette avgjøres først senere i vinter.

Sist høst rykket også vårt A-lag opp, og spiller nå i Norsk Tipping Ligaen. Dette gjør at det nå blir stadig færre grunner til å forlate Lillehammer. Vi er nå igjen tilbake på fotballkartet og også vårt A-lag spiller nå i en serie styrt sentralt av NFF. Dette er en flott arena hvor unge, lovende spillere kan vise seg fram. Det gir også større attraktivitet og oppmerksomhet omkring både klubben og A-laget.

Det er svært gledelig at vi har fått til en tilrettelegging for fotball i VG1 for elever som ønsker å gå studiespesialisering. Her samarbeider vi i LFK med LVS Avd. Sør, og dette gjør at det nå er liten eller ingen grunn til å reise ut av Lillehammer for å gå på fotballgymnas i andre byer. Vi anser dette som strategisk avgjørende for å beholde spillere med ambisjoner i byen. I forlengelsen av dette, jobber vi nå også aktivt med å påvirke egne lokale unggutter til å velge studier i Lillehammer, alt. Hamar eller Gjøvik. Alt for mange reiser etter endt videregående opplæring. Å motvirke denne "utvandringen" er en prioritert oppgave for oss, da dette vil gi økt kontinuitet i A-lagets spillerstall, spesielt i segmentet 19-23 år.

Det er svært gledelig at vi i ungdomsfotballen har evnet å snu en negativ frafallstrend. Det har vært alt for mange spillere som har sluttet, og vi vet alle verdien av at ungdommer deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Dette er et evig pågående arbeid, og vi skal jobbe hardt for at LFK skal være et godt sted å være for så mange som mulig. Det er en vesentlig del av vårt samfunnsoppdrag når det kommer til fysisk og psykisk folkehelse. Mye tyder på at vi nå evner å se flere av våre spillere enn tidligere.

Det florerer ikke med tyngre industribedrifter i vårt distrikt. Derfor er spillersalg, i snitt trolig hvert andre år, avgjørende for å finansiere drift og vekst. Historisk sett har salg av spillere bare skjedd sporadisk, men noe er nå i ferd å skje. Her kan vi kort bare nevne Rasmus til Heerenveen og Vetle og Halvor til Ham-Kam. Dette viser en gang for alle at det er mulig å bli god i fotball i idrettsbyen Lillehammer!

I 2021 har vi gjennomført tidenes utdanningsløft i vår organisasjon. Vi har en sterk tro på å investere i mennesker. Vi er sikre på at det kommer spillerne til gode, uavhengig av ambisjonsnivå. Vi har aldri hatt flere skolerte personer i vår organisasjon enn tilfellet er nå, og vi gleder oss enormt til fotballåret 2022. Les gjerne en egen sak om dette her: Utdanningsløft

Vi ønsker å utvikle Brakka til et fullverdig Klubbhus. I 2022 er målet at vi alle skal si at vi møtes på Klubbhuset, fremfor på Brakka. Verdien av et sted hvor vi kan samles kan ikke overvurderes, og Klubbhuset skal utvikles til å bli et sentralt møtepunkt for alle medlemmer, og sånn sett navet i hjulet når det kommer til kulturbygging. På rekordtid har vi nå fått omregulert grunnen huset står på, vi har etablert gards- og bruksnummer og vann og avløp er på vei. Vi takker både Sparebank 1 Gudbrandsdal og Sparebankstiftelsen DnB som har gitt oss midler til utvikling. Ytterligere utvikling av Klubbhuset vil finne sted, så her er det bare å følge med gjennom året. Det er også på sin plass å rette en stor takk til Lillehammer kommune for meget god samhandling.

Vi opplever en god respons i markedet, og vi økte markedsinntektene fra 2020 til 2021. Vi vil øke ytterligere inn i 2022, men det er viktig å påpeke at "intet tre vokser inn i himmelen". Vi takker ydmykt for den responsen og velviljen vi møter i lokalt næringsliv om dagen. Det er svært givende å være ute og snakke fotball med lokalt næringsliv om dagen, og vi har tro på at det er mer å hente, både lokalt og regionalt.

Styret har også vedtatt en ny organisasjonsmodell i ungdomsfotballen. Dette betyr at færre personer får mer ansvar. Dette skaper også kontinuitet, herunder færre utskiftninger. Dette øker organisasjonens forutsigbarhet, og det skal i tillegg også forbedre linken mellom ungdom og yngres avdeling. Vi er sikre på at de heldige trenerne som får være med på denne reisen viser seg tilliten verdig, og at dette vil komme alle medlemmer/spillere til gode.

De siste årene har det vært sterk kontinuitet i Styret i LFK. Dette er med på å sikre at man ikke endrer strategi hvert andre år, når nye styremedlemmer velges. Kontinuitet er viktig både på og utenfor banen, og vi har nå sterk kontinuitet i Styret som består av kompetente personer som ønsker å få til noe. Det er også mer kontinuitet i klubbens ledelse og trenerstab, og dette er vi sikre på at våre medlemmer over tid merker.

Vi er også i sluttfasen når det kommer til å bli sertifisert som Kvalitetsklubb. Det forventer vi at skal skje i løpet av første halvår 2022. Vi må se an litt den pågående Pandemien som kan legge noen begrensninger for aktiviteten, men vi har nå målet i sikte. Dette er et ytterligere kvalitetsstempel fra Krets og Forbund og vil være et synlig bevis på at mye er "på stell" i LFK.

Vinteren 2022 blir det igjen vinteråpen bane på Stampa. Dette skjedde første gang i fjor, og er svært viktig for lokalfotballen. Vi takker både kommunen og Eidsiva for å være forhåndsorientert slik at vi kan spille hverandre gode. Gjennom tydelig politisk påvirkning sist høst, lykkes vi også med å få nytt banedekke Øvre Bane på Stampa prioritert i budsjettet for 2022. Dermed vil det skje en solid anleggsutvikling på Stampa når snøen forsvinner.

Så er det en gang slik at "vi må knuse noen egg for å lage omelett". Det er ikke sikkert vi lykkes med alt umiddelbart, men alle skal vite at vi jobber knallhardt hver dag for at vi skal bli litt bedre dag for dag. Målet er at vi skal bli distriktets ledende og mest veldrevne klubb.

LFK-toget ruller videre og vi håper at mange tar plass på toget, fremfor å stå igjen på perrongen. Velkommen om bord!

Milepælshilsen

LFK web.

 

 


Tidenes utdanningsløft

Vi har tro på å investere i laget vårt! 

Vi opplever en god vekst i Lillehammer Fotballklubb og det er helt avgjørende at vi evner å vokse med kvalitet. For å lykkes med det, mener vi at å skolere og å tilby utdanning til "flokken vår" er helt avgjørende. Fotball er et fag på lik linje med snekker, murer, advokat eller revisor.

Vi har skrevet dette mange ganger tidligere, men vi gjentar det gjerne. Vårt kjerneprodukt er sport, og målet må være høyest mulig kvalitet på feltet. Det er vi sikre på at kommer alle til gode, uavhengig av ambisjonsnivå. Når en spiller møter til en forberedt økt med struktur og innhold påvirker dette motivasjonen. Dette fordi vi alle er født med en nysgjerrighet og et ønske om å lære noe nytt.

Noe av det beste vi kan gjøre, er derfor å investere i folka våre. Vi vil aldri være lønnsledende, men derimot kan vi skape motivasjon gjennom blant annet å bekoste utdanning. Det er ikke slik at vi bare skal drive spillerutvikling. Vi skal også drive trenerutvikling. Å utvikle gode trenere er like naturlig som å utvikle gode spillere. Vi her svært heldige i LFK i dag, hvor vi har motiverte og sultne yngre trenere som brenner for klubben og "kallet". Disse legger alle ned mange timer og yter en innsats ut over det som kan forventes. Det betyr samtidig at om du er over høyden på karrieren med dalende motivasjon, og tenker at nå skal det siste melkes ut av pengesekken, bør GPS`n settes til en annen destinasjon enn Stampa.

I 2021 gjennomførte både Gosha Askar, Andreas Mauset og Mats Renolen UEFA B-lisens. Eirik Sørensen gjennomførte Trenerveilederutdanning, og Henrik Wangberg deltok på Leder 4 som er NFF sin høyeste lederutdanning.

"Jeg har lært mye om å få til den gode samtalen" (E. Sørensen)

Det betyr at vi stiller godt forberedt foran 2022 og vi har aldri hatt flere personer i organisasjonen med formelle kvalifikasjoner. Vi er sikre på at dette vil slå positivt ut, ikke bare internt, men også for våre medlemmer.

I tillegg berømmer vi alle som deltok på Grasrottrenerkurs. Her hadde vi både mammaer, pappaer og andre uten barn i klubben på kurs. Dette er første steg i trenerstigen, og å delta på kurs bygger også hele trenerfamilien fra barnefotball til voksenfotball.

Vi håper å se mange på kurs også i 2022.

Utdanningshilsen
LFK web


Do i 2022

Det nærmer seg nå raskt vann og avløp på Brakka.

Det har det siste året vært investert mye tid i planlegging av vann og avløp på Brakka. Målet har vært en utvikling av Brakka til et realt Klubbhus, som skal være navet i hjulet når det kommer til kulturbygging. Dagens fasiliteter har satt klare begrensninger på hva som har vært mulig å få til. I sommer fikk vi gledelig nok tildelt prosjektmidler fra Sparebank 1 Gudbrandsdal. Det kan du lese mer om her: GD reportasje

Siden 2008, da huset kom til Stampa, har vi levd i en nasjonalromantisk tilnærming uten vann og avløp, ikke ulikt tradisjonsrikt seterliv i Norge i forrige århundre. Tildelingen fra Sparebank 1 Gudbrandsdal gjorde det mulig å realisere prosjektet. Klubben legger også en betydelig sum i potten, noe man kan gjøre grunnet ryddig økonomistyring over flere år. Å utvikle Klubbhuset, er synonymt med å utvikle hele klubben. Målet er å gjøre Klubbhuset til en naturlig møteplass for hele fotballfamilien. Med vann og avløp, mener vi også at vi faktisk kan innføre Klubbhuset som det korrekte begrepet.

Gjennom sommeren og høsten har det vært investert mye tid i planlegging og prosjektering, og nå nærmer det seg for alvor realisering av prosjektet.

Vi retter en stor takk til Runar Andreassen som sørger for at det ikke blir noen løse tråder. Så retter vi også en stor takk til våre Samarbeidspartnere, Anlegg Øst Entreprenør, GK og Ragnvald Moe AS. Det er herlig å se hva vi kan få til når folk trekker i lag. Det er også på sin plass å takke Lillehammer kommune for meget god service og rask saksbehandling. Så gjentar vi gjerne også vår takk til Sparebank 1 Gudbrandsdal for tildelingen av prosjektmidler.

I 2022 slipper man faktisk å stille spørsmålet om hvor man kan gå på do, når man gjester Stampa. Dette mener vi at er verdt å feire. Vi har derfor sluppet årets megahit i Norge, som du nå finner på Spotify. Kledelig nok heter låten "Do i 2022" av Hammer feat. Lille. Hva er vel bedre enn å lytte til akkurat denne låten, når du selv sitter og "trøkker".

Låta finner du her: Do i 2022 Spotify

Entusiastisk hilsen

LFK web.

 


L for Langsiktig

G15 starter onsdag spennende kvalifiseringskamper til G16 Interkrets i 2022.

G15 spilte også siste år kvalifiseringsspill om retten til å spille G16 Interkrets i 2021. I fjor var vi svært nære ved å lykkes, og det var til slutt målforskjellen det stod på. I morgen, onsdag, er det igjen klart for nye kvalifiseringskamper for neste års G16 Interkrets.

Vi har som mål å tilby arenaer for ulikt ambisjonsnivå og vi ønsker så ofte som mulig å være representert på nasjonale arenaer for G16 og G19, dvs. Interkrets. Dette gir viktige referanser på nivå, og ikke minst er dette i tråd med vårt verdigrunnlag, kjent som LÅGEN. Der finne vi L for Langsiktig, og skal vi lykkes med vårt A-lag, så må vi utvikle egne spillere med nødvendig ferdighetsnivå.

Eirik Sørensen har jobbet med denne årgangen siden slutten av 2018. I tillegg har Henrik Wangberg, Mats Renolen, Bawi Mang, Kim Solberg, John Birger Sivertsen, Frank Werner Kristiansen og Magnus Hellem jobbet med gutta på feltet. I følge trenerne kjennetegnes gruppen av treningsvillige og ivrige fotballspillere med glimt i øyet, med et godt samhold og respekt for hverandre. Spillerne er er også dommere i klubben samt instruktører på fotballskolene gjennom sommeren.

Ambisjonen er å spille underholdende og fremoverrettet fotball. Det har fra starten av blitt jobbet systematisk med utvikling av spillere og lag, basert på klubbens filosofi og et faglig fotball-pedagogisk ståsted.

"Gutta gleder seg, og det gjør vi i støtteapparatet også"

At vi er kommet dit hvor vi kan måle oss mot de beste lagene i Kretsen er motiverende og noe trenere og spillere er svært stolte av.

Dere finner full oversikt over kamper og tabell her: Kvalik G16

Vi håper mange tar turen for å heie fram gutta i spennende kamper. Det er bare å ta med gløgg på termosen og en boks pepperkaker. Julestemning blir det på Stampa, da kampene varer godt inn i desember.

LFK web.


Velkommen til ungdomsxtra for gutter 2007 og 2008

Hei og velkommen til UngdomsXtra for gutter 2007 og 2008.
I første omgang blir det en påmelding for november og desember 2021, med redusert pris. Fra nyttår 2022 blir det mulig å trene fra januar og ut april i regi av UngdomsXtra. På påmeldingslinken under kan dere les mer om tilbudet. Øktene går fredager fra 1600-1730 når vi er ute på Stampesletta. Øktene er ute på Stampa ut november. I desember trener vi inne i gymsalen på Lillehammer VGS Sør, 1630-1800.

Påmelding november og desember 

Man kan også teste ut tilbudet fredag 5. november, før man eventuelt melder seg på. Send da sms til Henrik Wangberg på 406 08 495.

Maks 30 plasser. Først til mølla.

På vegne av FotballXtra,

Henrik Wangberg

fotballxtra@lillehammerfk.no

406 08 495

 


To år med Soneansvar - splendid!

Sist helg kunne vi markere to år med ansvar for Landslagsskolen i Sone Nord.

Mange hever kanskje brynene når de hører ordet Landslagsskolen, men det er faktisk den korrekte betegnelsen i regi av Forbund og Krets. De spillerne (gutter og jenter) som har stort eierskap til egen utvikling, har gode ferdigheter og ambisjoner om å bli gode, deltar på sonesamlinger. Man deltar ved å bli nominert av egen klubb.

Trinnene i stigen er Sonelag, så kommer Kretslag og deretter aldersbestemte Landslag. NFF Indre Østland (IØ) er en stor krets målt i geografisk utstrekning. Derfor er kretsen delt inn i soner. Her samarbeider NFF IØ med ulike klubber som har et hovedansvar for gjennomføringen av Landslagsskolen i de ulike sonene.

For to år tilbake ble vi i Lillehammer Fotballklubb ansvarlig klubb for Landslagsskolen i Sone Nord. Dette betyr at vi planlegger og gjennomfører sonetiltak, herunder samlinger, uttak osv. Her samarbeider vi naturligvis med våre gode kolleger i Gudbrandsdalen, og det har vært gjennomført samlinger både på Stampa, i Kåja på Vinstra og på Otta.

Vi mener selv at det har vært ekstra vellykket med de såkalte superlørdagene hvor begge årskull (08 og 09) og begge kjønn har vært til stede. Sist lørdag ble dette gjennomført på Stampa.

Vi takker for den tillit som er blitt vist oss i fra NFF IØ. Vi har en ambisjon om å bli distriktets ledende og mest veldrevne klubb, og arbeidet med sone hjelper oss mot målet om bli den lendende utviklingsklubben i Sone Nord.

#deternøye å jobbe utviklingsbasert

LFK web

Foto: LFK


LÅGEN i praksis

Sist høst startet arbeidet med å innarbeide tydelige verdier for LFK, både på og utenfor banen. G19 viste denne uken hva LÅGEN betyr i praksis.

Det har etter hvert nå blitt vanlig i næringslivet å fremstå med noen tydelige verdier som skal prege et selskap. Trolig er ikke alt like vellykket, og flere bedrifter strør tidvis om seg med verdier og "moteord" uten at kanskje alle er like imponert.

Vi skiller på holdninger, normer og verdier. Verdier er noe alle vi mennesker har, og sånn sett er det ikke unaturlig at en bedrift ønsker å stå for noe. Verdier dreier seg ikke om å velge, men om å velge bort. Hvilke verdier er det vi ikke kan leve foruten? Verdier er autovernet som sørger for at vi holder oss på veien, eller banemerkingen som sørger for at vi holder oss på matta, for å bruke en fotballmetafor.

Poenget med LÅGEN, er at vi over tid skal bli gjenkjent for at vi arbeider Langsiktig, er en Åpen klubb, gjør ting Grundig, fremstår med Entusiasme, og ikke minst at vi er Nøysomme i vår atferd. Lykkes vi med denne rettesnoren over tid, både på og utenfor banen, så vil vi skape en tydelig identitet som igjen bidrar til et klart omdømme i markedet.

Denne uken fornyet G19 Interkrets sin kontrakt for 2022, og da passer det godt å fremheve to av bokstavene i Lågen, nemlig Langsiktig og Grundig. G19 har over tid arbeidet utviklingsbasert, fremfor resultatbasert. Det betyr at man er opptatt av læring og å se utvikling over tid. I tillegg har det vært arbeidet Grundig både på og utenfor feltet. Det gjelder alt fra øktplanlegging og -innhold samt tydelig påvirkning i tråd med LFK sin sportsplan og utviklingstrapp. Alt arbeid har vært gjennomsyret av en klar blå tråd. Det betyr at lite fokus på resultat i det ukentlige arbeidet, faktisk skaper gode resultater over tid.

Det betyr ikke at det ikke har vært en krevende høst for G19, men majoriteten av spillerne i G19-troppen har gått gradene i ungdomsavdelingen i LFK. Det betyr at de er skolert i et utviklingsorientert fokus. Som klubb taper vi en god del kamper i årgangene G13 og G14. Der og da kan nok det være frustrerende både for spillere og foresatte. Derimot vinner vi svært mange kamper når spillerne blir en del av G16 og G19. Da ser vi at vi vinner mot de samme lagene vi tapte for, noen år tidligere. Det skyldes utvikling over tid og at vi øver til vi er gode nok til å utøve vår sportsplan i praksis, dvs. i kamp.

Dermed har det vært liten eller ingen panikk å spore hos G19 i høst, selv om man begynte med flere strake tap. Det er en del av en kontinuerlig utvikling, som våre spillere blir skolert i gjennom ungdomsfotballen i LFK. Dermed har spillergruppen erfaring med å tape kamper, og har evnen til å skille på erfaring kontra opplevelser. Dette viser viktigheten av å møte motstand i ungdomsfotballen, og å lære seg til å håndtere den. Det er faktisk livsmestring i praksis.

Nelson Mandela har på beste vis oppsummert denne tenkemåten i sitt legendariske utsagt: "I neve lose, I either win or learn".

Da gjenstår det bare å ønske en riktig god verdibasert fotballsøndag til dere alle.

LFK web.

Alle foto: LFK