Ny ressursperson på feltet!

Vi gleder oss over at Mats Haugland skal bidra på feltet rundt G15 det kommende året.

Mats Haugland er fra Redalen, men har de siste fire årene bodd på Lillehammer. Mats har rukket å bli 30 år og han er utdannet lærer. Til daglig underviser han på NTG-U, kun en strøken langpasning fra Stampa. Mats underviser i matematikk og norsk. I tillegg er han rådgiver og sosiallærer, hvilket betyr en kombinert stilling ved skolen. Han har også fotballøkter på NTG-U, og her samarbeider han med ikke ukjente Eirik Sørensen, som allerede er et kjent ansikt i LFK.

Mats har selv spilt fotball i mange år, blant annet for Raufoss. I dag spiller han med Redalen, men da mest på hobbybasis.

Mats har lyst til å bidra i LFK fordi han kjenner en del av våre spillere fra øktene på dagtid ved NTG-U. I tillegg har han for alvor fått smaken på trenerrollen.

«Jeg liker trenerrollen mer og mer»

Mats tenker at trenerrollen er en videreføring av rollen som kroppsøvingslærer, og ikke minst gleder han seg til å arbeide med ungdommene også på kveldstid, og ikke bare i skoletiden.

Mats skal bidra rundt G15 i 2021, hvor Mats Renolen er Hovedtrener. Sammen med Eirik Sørensen skal han ha en økt i uken, hvor fokuset er på spillerutvikling. Vi gleder oss over dette supplementet, og er sikre på at dette gjør det enda mer spennende å være spiller på G15 i 2021, uavhengig av ambisjonsnivå.

Vi ønsker Mats velkommen på laget. Ta han godt i mot!

LFK web.


Slått ut av virus - nå tilbake!

Covid-19 har brakt med seg mange utfordringer, men noe godt kommer det ut av dette viruset også. Kim er nemlig tilbake.

Kim Solberg kom til Lillehammer som student på HINN tilbake i 2016. Året etter kunne våre spillere få gleden av å bli kjent med han på feltet. Etter å ha spilt litt fotball for vårt lag i 6. divisjon, ble det klart at han kunne gjøre en jobb for oss på feltet. Med fartstid fra 2017, er nå Kim en av våre kontinuitetsbærere inn i sesongen 2021.

Kim har primært jobbet med spillerutvikling i barne- og ungdomsfotballen. I tillegg har han også jobbet ved FotballXtra. Kim synes det er ekstra interessant å få jobbe med idretten sin ved siden av studiene.

"Det er veldig godt å få jobbe med å utvikle neste generasjon folk"

Kim er tydelig på at fotballen generelt, og klubben spesielt, har en oppdragende effekt. Det er en del av samfunnsoppdraget.

Kim har selv spilt fotball, både nasjonalt og internasjonalt. Han har flere sesonger bak seg i FC Flora Tallin, hvor han er Estisk mester. Han har også spilt Europacup med denne klubben. I tillegg har Kim et titalls kamper med aldersbestemte landslag i Norge. Det er dermed en real ressursperson som vi skal få glede av å ha med oss også i 2021.

Kim har studert både Økonomi og Juss. Nå er han i ferd med å fullføre en Mastergrad i Juss. Den skulle tas i utlandet, men Covid-19 satte en effektiv stopper for dette. Som ved så mange andre steder, har undervisningen blitt digital. Dermed vendte Kim tilbake til Lillehammer, når studiet ble slått ut av virus.

At valget falt på Lillehammer, når undervisningen ble digital, bør ikke overraske noen. Kim har blitt glad i byen og han begynner å slå rot her. En fremtid i OL-byen er ikke lenger utenkelig. Kim fremhever også at det i dag er et meget godt miljø i klubben, noe som er viktig for den jobben både han og de andre trenerne skal gjøre, både på og utenfor banen.

Vi gleder oss over å ha Kim tilbake, og vi er sikre på at det er det også mange spillere som gjør.

LFK web.

 


Nytt ansikt i A-lagsteamet

Eirik Tollan Sørensen er et kjent ansikt i Ungdomsavdelingen og på Klubbhuset. Nå skal også A-laget få nyte godt av hans kunnskaper.

Eirik er ekte Oslogutt, men har de siste årene bodd i Lillehammer, hvor han tar en Bachelorgrad i Pedagogikk ved HINN avd. Lillehammer. I tillegg arbeider han ved NTG-U. Her har han sammen med Mats Haugland to fotballøkter i uken, i 9. og 10. klasse.

Eirik har selv spilt fotball siden han var liten gutt. Det er Holmlia som er hans barndomsklubb, og han holdt det gående til seniornivå, hvor han spilte med Holmlia i 3. divisjon. Eirik har imidlertid lagt skoene på hylla for å satse på trenergjerningen, og han har et mål om å bli så god som mulig i denne rollen. Han legger ikke skjul på at han har ambisjoner. De siste årene har våre lag i Ungdomsavdelingen nytt godt av hans engasjement og kunnskaper. I 2021 går han over i en ny rolle som spiller- og trenerutvikler i Ungdomsavdelingen. I tillegg utvides nå engasjementet til A-laget hvor han skal jobbe tett med Rune Hagen.

Eirik fremhever at han har funnet seg godt til rette i byen, og Lillehammer FK skal ha en stor del av æren for det. Fotball er en viktig årsak til at han trives.

«Jeg blir nok lengre her enn det jeg så for meg. Jeg hopper ikke av et skip i medvind»

Eirik oppfatter at det er et moment i klubben og det er mange bra folk som bidrar. I tillegg har man mulighet til å få nye utfordringer, og det inspirerer.

«Jeg gleder meg til å jobbe med Rune og de andre i teamet»

Eirik har fullført UEFA B-lisens, og vi gleder oss over at han i 2021 blir enda mer delaktig i Lillehammer FK. Med bakgrunnen i fra Ungdomsavdelingen vil også hans engasjement rundt A-laget bidra til en tydelig blå tråd i det sportslige arbeidet i ungdoms- og seniorfotballen.


Kompetanse nedover i rekkene

Vi gleder oss over at Børge Toft skal være en av trenerne til G13 i 2021. Bli bedre kjent med han i denne saken. 

Ikke overraskende møter vi Børge i Klubbhuset på Stampa. Han er nå trolig den som har vært lengst i klubben, og han har sett mange personer kommet og gått i våre klubblokaler. Børge har hatt mange ulike roller og han har vært i klubben helt siden tiden tiden med FF Lillehammer. Han har bidratt uavbrutt og er dermed en av våre fremste kontinuitetsbærere. Han er dermed godt kjent med historien til klubben.

Børge kan selv se tilbake på en lang spillerkarriere, hvor hans hjemklubb er Fana, hvor han også er oppvokst. Da han studerte spilte han for flere ulike klubber, og her kan vi blant annet nevne Elverum og Levanger. Børge har Hovedfag i Idrett fra Høyskolen i Trøndelag.

De siste 20 årene har han jobbet med idrettselever og toppidrettsfaget. Han var også sentral i følge med fotball- og basistilbudet ved Lillehammer videregående skole, avdeling Sør. I dag er han ansvarlig for Programfag Toppidrett og Breddeidrett ved denne skolen.

Når Børge nå går inn i trenerteamet rundt G13 skyldes det at han synes det er spennende tider i klubben og at han vil være med på reisen videre. Børge mener å ha sett en endring i klubben som ligner mer på den han har sett når han har bodd i utlandet. LFK har nå valgt å dytte fotballfaglig kompetanse nedover i klassene. Det blir mer kunnskap og mer faglighet nedover i rekkene.

"Internasjonalt er det anerkjent å være trener i yngre årsklasser. Dette har jeg ventet lenge på skal skje også her"

Børge har selv UEFA B-lisens og spillerutviklingskurs i regi av NFF. Han mener at når denne kunnskapen brukes blant yngre spillere gir dette spennende muligheter. Det betyr at klubben faktisk også har et langsiktig fokus, og at det ikke bare er fagre ord på en plansje. Børge mener at det aldri tidligere har vært så mange trenere med formelle kvalifikasjoner nedover i rekkene i klubben, og det bør medføre økt kvalitet i det som skjer på feltet. Det vil komme alle spillere til gode, uavhengig av ambisjonsnivå. Å ha skolerte trenere i yngre årsklasser er også avgjørende i fall man mener at man skal utvikle spillere til eget A-lag.

LFK web takker for tiden med en som vanlig engasjert Børge, og vi ønsker lykke til med sesongen 2021.

 


Ny trener på plass

Trond Vegar Strandli blir en del av teamet rundt G16 i 2021.

Trond Vegar er et kjent ansikt på Stampesletta. Om du er innom Stampa, har du mest trolig støtt på han. Han har i flere år vært trener i LKFK, hvor han har to døtre som spiller fotball. Den eldste har også vært innom oss i LFK, hvor hun har trent og spilt med våre gutter.

Han har også vært foreldretrener/hjelpetrener i følge med Soneuttak knyttet til 2006-årgangen. I 2021 fortsetter han også i dette virket, men da rundt jenter 2008.

Trond Vegar fremhever at trenerrollen er meget givende, og at man får mye tilbake når man arbeider med ungdom.

"Som trener kan man utgjøre en forskjell, både på og utenfor banen"

Trond Vegar har også en hektisk arbeidshverdag, og da setter han ekstra pris på å ha en slik arena på fritiden.

"Man har mange oppturer som trener i et fotballag"

Vi ønsker Trond Vegar velkommen og masse lykke til med arbeidet.

LFK web

 


Vi skal ta nye steg i 2021

Vi skal i 2021 arbeide for å bli sertifisert som Kvalitetsklubb.

I november ble vi formelt tatt opp i NFF Indre Østland sitt Kvalitetsklubbprosjektet. Mange vil nok mene at akkurat det er på høy tid, og vi får peke på det gamle ordtaket som sier at "det er aldri for sent å begynne"...

Kvalitetsklubb er klubbutvikling satt i system. Med bedre struktur og gjennomføringskraft skaper kvalitetsklubber enda bedre klubber. Dette er spesielt viktig i breddeklubbene, hvor få faste ansatte gjerne bidrar til høy gjennomtrekk av folk og lite eller manglende kontinuitet.

Tom Henning fra NFF IØ beskriver det på følgende vis:

"Nivå 1 bidrar til å utvikle tydelige verdier, øke kompetansen og etablere ryddige strukturer, slik at din klubb kan tilby aktivitet med kvalitet til alle barn og ungdommer"

Tom Henning mener at Kvalitetsklubbkonseptet er sentralt av det vi gjør av utviklingen i breddefotballen og et konsept han betrakter som vellykket. I møte med klubber som har gått igjennom dette har de skrytt av prosessen og hvor verdifull den har vært. Det handler om å bygge struktur i klubb på organisasjon, ledelse og sport, og de har fått en helt annen bevissthet i måten de jobber på.

Selve målet med Kvalitetsklubb er å stimulere til god klubbdrift. Klubber med god struktur tiltrekker seg frivillige, som vi er veldig avhengig av, og skaper et miljø for sunn og god barne- og ungdomsidrett.

Sentrale personer i Lillehammer FK som vil arbeide med Kvalitetsklubb i 2021 er Daglig Leder og Karen Sann Fougner. Hun er Styremedlem i klubben. Vi er også svært glade for at Torgeir Skyttermoen har sagt ja til å bidra i prosessen.

Vi ser alle fram til en spennende reise i 2021, og målet er å gjøre Lillehammer FK til regionens ledende og mest veldrevne klubb.

 


Sverre på nytt dybdeløp

Sverre Molnes går på et nytt dybdeløp i 2021 og fortsetter som Barnefotballsjef.

Sverre Molnes har bodd i Lillehammer siden 2016, men er opprinnelig fra Sunnmøre. Før han vendte snuten til Lillehammer, bodde han også 12 år i Kristiansand. Da barna skulle begynte på skole, dukket Lillehammer opp som et fabelaktig alternativ. Sverre kjente til byen fra før, da han har fartstid fra HINN avd. Lillehammer som student.

I dag har Sverre treneransvar for G2012 Nordre Ål, og han er i tillegg Barnefotballsjef. Mange har nok sett Sverre i løpet av årets sesong. Han har jevnt og trutt vært på de aller fleste treninger og kamper.

Poenget med å være Barnefotballsjef er å observere både trening og kampledelse. Målet er at det skal være utvikling på alle nivåer i klubben, og barnefotballen er viktig. Sverre fremhever at resultatet er underordnet, men derimot er samholdet blant barna viktig.

"Verdien av observasjon ligger i at vi enklere kan spinne den blå tråden i klubben enda sterkere"

Sverre mener at det er viktig at både han i sin rolle og klubben totalt sett har overblikk og helhetsforståelse. Klubben må vite hva som skjer helt fra de minste til de største. Det kan ikke bli et antiklimaks for barna å begynne i ungdomsfotballen.

Sverre understreker at et viktig arbeid blir å bidra til en blå tråd i treningsarbeidet hos alle lag, og å være en støtte for trenerne i Yngres avdeling. Ut over det har Sverre mange spennende tanker når det kommer til å utvikle klubben videre.

Sverre har selv spilt i Hødd, hvor han ga seg som Juniorspiller. Vi antar at mange har fått med seg hans brennende engasjement for klubben, og det trenger vi!

Sverre blir dermed å se også i 2021, og vi ønsker han lykke til med en viktig rolle og funksjon.


Trenertalentene florerer

Det er ingen tvil om at lokale gutter som tidligere har spilt for klubben, nå får lyst til å trene flere av årgangene i klubben. Et eksempel på en slik lokal gutt, er Mads Renolen (20).

Mads har vært i klubben siden første klasse på barneskolen, og har alltid likt seg i miljøet i og rundt klubben. Dette har senere gitt ham inspirasjon til å bli trener, noe han allerede begynte med under sitt første semester på videregående. Han viste tidlig dyktighet under Tine fotballskole på sommeren, og ble etter hvert plukket opp til å bli trener for FotballXtra den påfølgende høsten.

Nå for tiden jobber han på Hammartun og Røyslimoen skole, og er trener for LFK G13, sonetrener for J07, samt assistenttrener for sone G07. Før fotballsesongen for A-laget ble kansellert, spilte han også aktivt der. Han påpeker at det til tider var slitsomt, men at det var morsomt og lærerikt å kombinere trener- og spillerrollen.

"I LFK har det alltid vært et bra miljø, spesielt på kullet mitt"

Fremtidsplanene til Mads er derimot ikke fastsatt helt enda. Neste år har han et ønske om å få gjennomført en UEFA B-lisens, i tillegg til at han mest sannsynlig skal trene G15. Han ser også frem til en ny sesong som spiller på A-laget, og fremhever at perspektivene fra trenerrollen hjelper han som spiller.

Drømmen hans er å kunne jobbe med fotball på heltid, men han vet selv at det kan bli vanskelig. Likevel er vi i LFK glade og stolte for å kunne ha ham med videre. Dette hjelper oss med å bygge videre på en voksende kultur innenfor klubben hvor både spillere og trenere bidrar.

Mads legger selv til at han er glad for at filosofien i klubben er lik fra ungdomsfotballen til seniornivå. Med en ungdomsavdeling hvor spillestilen er tilnærmet lik A-lagets, har han stor tro på prosjektet vårt.

Det at juniorspillere nå får utviklet seg på sitt aldersbestemte lag, og ikke bli skjøvet opp på A-laget for tidlig, mener han er essensielt for en gunstig utvikling blant unge talenter.


G16 kvalifisering til Interkrets

Sjelden har så mange, fryst så mye, så lenge og i tillegg så sent på året som under G19 sin KM-finale sist fredag. Hva er vel da mer naturlig enn å ønske velkommen tilbake til Stampa...

Onsdag 2. desember kl. 20.00 spiller G16 kvalifisering til Interkrets i 2021, og på motsatt halvdel står nok en gang Ham-Kam. Fra før er allerede G19 kvalifisert til spill på nasjonalt nivå i 2021, og nå skal G16-gutta forsøke å gjenskape prestasjonen.

Det var gledelig mange tilskuere på Stampa i forrige uke, da G19 spilte KM-finale. Nå er det ekstra morsomt å kunne ønske velkommen til obligatorisk kamp på Stampa i desember! Vår visjon lyder at "Sammen sprenger vi grenser", og året 2020 synes å være året for nettopp det.

Vi tok en prat med neste års Hovedtrener for G16, Gosha Askar, om dagens kamp. Gosha mener at vi har alle muligheter. Vi stiller et godt lag og vi skal være ekstra fokusert på våre oppgaver og hvordan vi spiller. Vi skal ikke la oss prege av dem vi møter, men ha fokus på vårt eget spill. LFK web kunne vel ikke vært mer enig, og denne kampen bør være en go´bit å få med seg fra tilskuerplass.

"Vi skal være gode nok til å hamle opp med alle lag i Kretsen"

Vi ønsker velkommen til "late kick-off" på Søndre Bane. Yr.no spår lett snøfall og lett til laber bris. Det er bare å kle seg etter forholdene! Kiosken er åpen i Klubbhuset. Der får du kaffe, vafler og pølser så lenge beholdningen rekker.

Velkommen til kamp.


Unggutta bidrar

Lillehammer fotballklubb har i en årrekke vært kjent for å ha engasjerte ungdommer i klubben. Disse har bidratt til oppfølging av yngre spillere. Martin Osvold og Simen Renolen er to av de som bruker tid i hverdagen på å videreføre gode tips og råd for spillerne på G13.

Guttene spiller selv på G19 laget til LFK, og har vært i klubben siden 6-års alderen. Til vanlig går de begge på Lillehammer vgs avd. sør, og har toppidrett fotball som valgfag.

På spørsmål om hvordan de klarer å kombinere alt dette sammen med trenerjobben, svarer Simen: «Det passer godt inn i timeplanen med tanke på at treninger vi har, ofte er rett før eller rett etter at vi trener de yngre». Martin sier seg enig, men tror det til tider kan bli utfordrende.

"Det er spennende å se hvordan yngre lag i klubben trener nå, kontra tidligere"

De påpeker også at det er kult å få tilliten av styret til å prøve seg på en trenerrolle i klubben. Likevel er de fast bestemte på at fotballkarrieren går foran, men utelukker ikke en mulig endring til trener hvis skoene legges på hylla.

Tidligere har guttene vært aktive i dugnader og hjulpet til med blant annet renholdet i brakka. Noe de er ikke alene om blant spillerne. Dette sier noe om miljøet og kulturen vi har i LFK.

Jobbavtalen mellom guttene og klubben trer i kraft fra 1. januar og varer i 10 måneder. Før den tid gjelder det å bli kjent med spillerne, og skape gode relasjoner både på og utenfor banen. Vi kan med andre ord forvente oss å se dem på feltet i lang tid fremover.