Nasjonale tiltak

Vi har hatt spillere på nasjonale tiltak. 

NFF pålegger alle klubber å ha to løp for sine medlemmer. I praksis betyr dette at de som drømmer om å bli en ny Martin eller Erling skal få hjelp til å nå sine drømmer. Samtidig skal de som bare spiller for gøy, oppleve å ha gode rammer knyttet til sitt perspektiv på fotballen.

For de som er "langt framme i skoa", finnes det noe som heter nasjonale tiltak. Dette er et tiltak som omhandler norske toppklubber, og her kan aktuelle spillere fra breddeklubber ta del. Her har vi tidligere hatt spillere med på lag fra ulike klubber i toppfotballen. For kort tid tilbake så var det NTF-tiltak for G13 med HamKam, en klubb vi samarbeider godt med. NTF-tiltak er tiltak for klubber i OBOS og Eliteserien sine Utviklingsavdelinger, og spillere som har kommet langt i sin utvikling, får muligheten til å bli med på nasjonale tiltak.

"Kult å spille mot lag man kjenner til"

Det var da Andreas Myklestad Lunder, Maximiliam Svedenborg, Edvard Krakk Nybakken og Eirik Dahlen Besserud som fikk referanser på hva som kreves på nasjonalt nivå. Spillerne var med på to treninger på Stampa før tiltaket. Her ble de bedre kjent med de andre spillerne som var en del av troppen. På Samlingen fikk de målt krefter mot Bryne, Stabæk, Haugesund og Åsane.

"Gøy å få spille mot gode tekniske spillere. Gir motivasjon for å trene"

Vi er trygge på at våre spillere fikk gode opplevelser og en bra avsjekk av referanser på nivå. Dette gir viktige erfaringer som de tar med seg tilbake i eget treningsarbeid. Vi er også sikre på at det slår positivt ut på hele miljøet som gutta er en del av.

Utviklende hilsen
LFK web.

(Hovedbilde: Daniel Mæhlum)

 

 


Administrativ leder i Lillehammer FK/Lillehammer KFK

Lillehammer Fotballklubb (LFK) og Lillehammer Kvinnefotballklubb (LKFK) fusjonerer med virkning fra 1. januar 2024. Den nye klubben har store ambisjoner når det kommer til kvaliteten i det sportslige tilbudet, hvilket gjelder alle spillere uavhengig av kjønn. Målet er å skape en inkluderende og mangfoldig klubb for alle i regionen. Fra samme dato er det ledig stilling som Administrativ leder i den nye klubben.

Stillingen som Administrativ leder er en nyopprettet stilling i den nye klubben. Stillingen er en støttefunksjon til Daglig leder og Utviklingsansvarlig, og Administrativ leder vil være en del av klubbens ledergruppe. Stillingen vil kunne omfatte arbeid innen både administrasjon, ledelse, organisasjonsutvikling, strategi, sport og marked. Stillingen rapporterer til Daglig leder.

Arbeidstid vil primært være på dagtid, men kvelds- og helgearbeid må påregnes. Arbeidssted vil være Klubbhuset på Stampesletta.

Ansvarsområder:

 • Overvåke og koordinere administrative aktiviteter i klubben
 • Håndtere medlemsregistrering og oppfølging av medlemsavgifter
 • Koordinere arrangementer, turneringer og kamper
 • Utvikle og iverksette administrative prosedyrer for å sikre en smidig og effektiv drift

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning innen, administrasjon, idrettsledelse eller tilsvarende
 • Erfaring fra administrativt arbeid, gjerne fra idrettssektoren
 • God økonomiforståelse og erfaring fra budsjettstyring
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og i team
 • Gode samarbeidsevner og evne til å være løsningsorientert
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å tåle stress
 • Kunnskap om fotball og interesse for idrett generelt er en fordel

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i en veldrevet og ambisiøs fotballklubb
 • Muligheten til å jobbe i et dynamisk miljø med dedikerte kollegaer
 • Gode muligheter til å påvirke klubbens fremtid
 • Konkurransedyktige betingelser i tråd med kvalifikasjoner og erfaring

Kontakt:

For spørsmål om stillingen kan følgende kontaktes

 • Daglig leder, Jostein Wahl, 976 75 776
 • Utviklingsansvarlig, Henrik Wangberg, 406 08 495


Man vil ha stor frihet i arbeidet, og gode muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag. Nødvendig opplæring vil bli gitt. Tiltredelse vil være 01.01.24, men tidligere oppstart kan være aktuelt.

Mangfold er en styrke. Vi ønsker ansatte med ulike kompetanser, livserfaring og perspektiver, og oppfordrer derfor kvinner og personer med etnisk minoritetsbakgrunn til å søke.

Søknad med CV sendes på mail til: dagligleder@lillehammerfk.no

Søknadsfrist: søndag 20. august 2023.


Årets FotballXtra Camp´er

Her finner du oversikten over årets Camp´er i regi av FotballXtra.

Også i år blir det Camp´er (samlinger) i regi av FotballXtra. Oversikten er som følger:

Påskecamp
Mandag 3. april til og med onsdag 5. april, totalt 3 dager.
Her ønsker vi velkommen spillere født i 2010, 2011 og 2012 (11, 12 og 13 år)

Link til påmelding finner du her: Påmelding

Sommercamp 1 
Mandag 26. juni til og med torsdag 29. juni, totalt 4 dager.
Her ønsker vi velkommen spillere født i 2009, 2010, 2011 og 2012 (11, 12, 13 og 14 år)

Sommercamp 2
Onsdag 9. august til og med lørdag 12. august, totalt 4 dager.
Her ønsker vi velkommen spillere født i 2010, 2011, 2012 og 2013 (10, 11, 12 og 13 år)

Link til påmelding til Sommercamp´er finner du her: Påmelding

Høstcamp
Mandag 9. oktober til torsdag 12. oktober, totalt 4 dager.
Her ønsker vi velkommen spillere født i 2012, 2013 og 2014 (9, 10 og 11 år)

Det er i år Mats Renolen som har hovedansvaret for alle Camp´er i regi av FotballXtra. Han har flere års fartstid i FotballXtra som trener, og han spiller også på vårt A-lag. Han er også utdannet med UEFA B-lisens. Vi fortsetter med den samme modellen og det som har fungert godt tidligere. Det betyr fokus på å utvikle rolleforståelse og trening på tekniske ferdigheter. Instruktører vil være trenere fra klubbens trenerkorps.

"Det er alltid motiverende for oss trenere å se utviklingen barna har" (M. Renolen)

Dagene vil i grove trekk bestå av følgende elementer (vil variere):

 • Teknisk del
 • Rolleforståelse
 • Koordinasjon/bevegelighet
 • Spillsekvens

Vi gleder oss til å ta imot mange ivrige og lærevillige barn. Alle spørsmål til årets Xtra Camp´er rettes til Mats Renolen på mail: mats@lillehammerfk.no

Link til påmelding for Xtra Camp i høst, vil bli publisert senere i år.

Utviklingshilsen
LFK web.

 


Vi fortsetter skoleringen

Vi fortsetter skoleringen av våre trenere til glede for mange av våre spillere. 

Sist år gjennomførte og bestod tre nye trenere i klubben UEFA B-lisenskurset. Vi har klokketro på at å investere i kunnskap kaster av seg. Det gjelder uavhengig av om spillerne man trener har ambisjoner om å leve av fotballen eller ikke. Vi mennesker er nysgjerrige av natur, og det å komme til en godt planlagt økt som skaper læring og mestring, gjør at man får lyst til å komme tilbake. Da tror vi det er smart å bygge kompetanse. Skulle du havne på sykehuset og trenge en operasjon, så tenker vi at de aller fleste av oss ønsker en utdannet kirurg til å foreta det inngrepet, fremfor et menneske med en annen profesjon.

Gleden var derfor stor da tre av våre trenere fikk plass på UEFA Youth B denne våren. Dette er første trinnet i NFF sin stige når det kommer til utdannelse for spillerutviklere. Målet er å bli enda flinkere 1v1, og ikke minst evne å se alle. Målet er at kurset skal gi forståelse for hvordan en spillerutvikler kan hjelpe hver enkelt spiller til å ta nye steg. Kurset består av både samlinger, arbeid mellom disse, og oppfølging av spillere i egen klubb. Det er også et kurs hvor det utøves samhandling mellom NFF Indre Østland, Akershus og Østfold. Dermed får man god overføringsverdi fra klubber i andre kretser.

Vi er svært glade for at vi har trenere som er interessert i å ta utdannelse. Vi opplever nå også sterk kontinuitet i vårt trenerkorps, hvilket er gledelig.

Skoleringshilsen fra Stampa.

LFK web.


Jakten på den gode samtalen

Sammen med Kirkens SOS tilbyr vi nå kurset "God å snakke med".

Vi har over 50 samarbeidspartnere i Lillehammer Fotballklubb. Felles for dem, er at de alle på sin måte ønsker å bidra til at vi blir bedre som klubb. Kirkens SOS er en av våre engasjerte partnere, og dette samarbeidet gjør at vi får tilgang til kurset "God å snakke med". Dette er ett av flere kurs som Kirkens SOS selger profesjonelt til næringslivet, men vi får her gratis påfyll av kompetanse. De er sågar så rause, så vi har fått lov til å invitere våre naboklubber til dette kurset.

Kirkens SOS er en betydelig aktør innen psykisk folkehelse i Norge og både barn, ungdommer og voksne bruker deres tjenester. Ut av denne tjenesten springer kurset "God å snakke med" hvor målet er den gode samtalen. Dette er også en avgjørende ferdighet for oss i fotballen. Daglig gjennomføres det tallrike møter mellom spillere og trygge, voksne rollemodeller. Å delta i organiserte fritidsaktiviteter er dannelse i praksis og vi som klubber har en unik mulighet til å påvirke våre spillere/medlemmer og å utgjøre en forskjell i menneskers liv.

Vi vet at idretten lokalt kan utgjøre en forskjell, og da spesielt dem som er knyttet til ulike lag og som har en relasjon/dialog med utøvere. Kurset passer dermed for både trenere, lagledere, foreldrekontakter og andre personer som er i støtteapparatet rundt lag i både barne- og ungdomsfotballen. Vi håper at mange tar en kort pause i Adventstiden, for en givende stund på Stampa.

«God å snakke med» varer fra kl. 18.00-19.30, tirsdag 13. desember på Birkebeineren ved Stampesletta.  

Påmelding gjøres på mail til: dagligleder@lillehammerfk.no og frist for påmelding er mandag 12. desember. Vi håper å se mange gode rollemodeller på Stampesletta denne tirsdagen, og vi ønsker velkommen til felles faglig påfyll.

Samfunnsansvarshilsen
LFK web.


En givende uke for Daniel

Daniel Mæhlum er en av flere trenere som vi investerer i. 

Vi gjentar det gjerne til det kjedsommelige: Fotball er et fag som vi har stor respekt for. Vi har tro på fotball som et fagfelt på lik linje som f. eks. murer, snekker, juss eller revisjon. Derfor tror vi at noe av det viktigste vi gjør som klubb, er å investere i våre medarbeidere. Helt konkret betyr det at vi dekker utdanning og skolering. Vi tror nemlig at det å ha skolerte trenere på feltet, uavhengig av alder og nivå på lag, gjør at kvaliteten i vår leveranse til medlemmene øker. Så er det selvfølgelig ikke slik at det å være utdannet er en garanti for suksess. Dog må vi ha en grunnleggende tro på at utdanning hjelper. Blir vi lagt inn på sykehuset, så er det flott om det er en lege som gjennomfører operasjonen og ikke en elektriker.

For kort tid tilbake fikk Daniel Mæhlum tilbud fra sin veileder på UEFA B-lisens om et opphold i Skien hos Odd. Der fikk Daniel ta del i treninger med G19 Elite og ikke minst også Kretslaget til Telemark, årgang 2007. Mye av uken gikk også med til observasjon av økter helt fra G13 til og med A-laget til Odd i Eliteserien. Daniel fikk være på feltet og med selvsyn se hvordan man tenker og kommuniserer, hvilket var lærerikt. Et viktig perspektiv gjennom uken, var også et innblikk i skolehverdagen til mange av spillerne. De går enten på TTG eller TTU (Telemark Toppidrett Gymnas/Ungdom), hvor det legges til rette for at man skal få mest mulig ut av hverdagen.

"For meg var denne uken både morsom og lærerik. Den hjelper meg til både mer tydelighet og trygghet i egen trenerstil"

Det ble også tid til givende diskusjoner om hvordan man utvikler både spillere og lag, og hvordan dette gjøres i en toppklubb. Vi gleder oss over å ha Daniel med oss på laget, og han er en av flere unge og nysgjerrige trenere. Vi snakker mye om å utvikle spillere til både eget A-lag og for videresalg. Kanskje neste eksport fra Stampa er en av våre trenere?

Skoleringshilsen
LFK web.

 


LFK G14 - Kretsmestre på den riktige måten?

G14 er kretsmestre i elite 2022. Laget har gått ubeseiret gjennom vår- og høstsesong. I tillegg har laget vist prov på kvalitet gjennom å beseire årets kretsmestre i Akershus og Østfold i løpet av sesongen. Det er stas å bli kretsmester i Elite. Det skjer ikke så ofte.

#ikkenøye!
Det er viktig å presisere at det for klubb, ikke er viktig å bli kretsmestre i aldersbestemt fotball. En slik målsetning ville vært uforenlig med klubbens sportsplan (https://lillehammerfk.no/sportsplan/), klubbens spillerutviklingsfokus/utviklingstrapp  (https://lillehammerfk.no/sport) og klubbens kjerneverdier. Verdiene finner vi nedfelt i LÅGEN hvor L står for langsiktig, og spillerutvikling er definitivt et langvarig prosjekt.

#deternøye!
Når man allikevel blir kretsmestre, er det derfor nøye at det har skjedd på den riktige måten, i tråd med nevnte fokusområder og verdigrunnlag. G14 fotball i LFK er og blir utviklingsfotball! Det innebærer at resultater er underordet langt viktigere variabler.

 • Hospitering

Sportsplanen tillater hospitering på 14 års nivå. Laget har hatt tre 08-spillere i en hospiteringsordning med G16 Interkrets denne høsten. Hospiteringsarenaen har hatt hovedprioritet 1. Det innebærer at en av disse, ikke har spilt G14 fotball denne høsten.

 • Spilletid og belastning

Sportsplanen gir føringene. En G14-spiller skal maks spille 1,5 kamp i uka. Spilletiden i enkeltkampen baseres på oppmøte og ferdigheter, men alle i kamptropp skal spille minimum 1 omgang. Spiller en hospiteringsspiller hele kampen for G16, så spiller han ikke for G14 den uka.

 • Spillerutviklingsfokus

Klubbens utviklingstrapp gir føringer for hva man ønsker å øve på i kamp og trening.

«Vår ball, vårt spill og vår kamp»,

danner utgangspunkt, uavhengig av motstander og tabellplassering. Det krever mye tålmodighet og mengder med baklengsmål og tap før pendelen sakte, men sikkert begynner å svinge. Et LFK G14 lag klarerer seg ikke ut av vanskelige situasjoner og eller i frispillingen. Det ga 2 seire, 8 tap og en målforskjell på 12-41 høstsesongen 2021. Den første med 11èr fotball for disse guttene. Tallene er av akademisk interesse, fordi det var «vår ball, vårt spill og vår kamp» som var målet gjennom høstsesongen, ikke resultatet.

Så hvordan er det mulig å bli kretsens beste lag når det ikke prioriteres?

Klubben sitter ikke på noen fasit, men jeg prøver allikevel å trekke fram noen personlige synspunkt.

 • Egentrening

Er du av og til innom Stampa, har du garantert sett de. Nede i et hjørne med noen kjegler og noen baller kledd i de blå klubbfargene eller i det svarte xtra antrekket. Mange timer, hver uke over flere år sammen eller alene på Stampa. Spillerne har delt en felles motivasjon og interesse for det å øve mye. Hundrevis av timer med årlig egentrening i med- og motspillsituasjoner kan ikke erstattes, verken av kompetente trenere eller daglige klubbtreninger.

 • Xtra tilbud

Xtra, Teknikkxtra, fotballcamps og fellestreninger. De fleste av spillerne som er kretsmestre har deltatt på alle klubbens Xtra tiltak fra de gikk i 3.klasse. Det har gitt mye god øving. Gjennom Xtra har spillerne hatt kvalifiserte trenere i en alder hvor grendelagene stort sett drives av foreldre. Ikke alle grendelag har foreldretrenere med fotballfaglig eller pedagogisk bakgrunn. Xtra-opplæringen ble et viktig supplement til klubbtreningene. Samtidig ga Xtra et helhetlig tilbud året rundt. Der grendelagene tok fotballpause på senhøst og vinter, fortsatte Xtra.

 • Bylag

4-5 spillere fra lokale klubber i nærmiljøet valgte å skifte klubb til LFK i overgangen til ungdomsfotball. Det ga et kvalitetsmessig løft på hver enkelt klubbtrening og i egentreningen. Klubbskiftet falt naturlig. Ikke bare delte man en interesse og motivasjon for trening, men spillerne hadde vært en del av LFK Xtra siden de gikk i 3.klasse. Deres «nye lagkamerater» ble neppe vurdert som nye. All den tid man faktisk hadde hatt flere treninger sammen, enn med egne lagkamerater i lokal klubb.

 • Klubbprioritet

LFK har vært tydelig på sine prioriteringer av aldersbestemt fotball. Derfor finner man samme fotballfaglige skolering på trenere for G13/G14 som på A-lag. Årets kretsmestre har hatt trenere med minimum Uefa B lisens fra de kom inn ungdomsfotballen.

 • Det skal være gøy!

Kvalitet på det vi gjør, er nødvendig for ferdighetsutvikling. Ferdighetsutvikling er gøy! Lav kvalitet gir dårlig utvikling og det blir mindre gøy. Temposkifter og kraft i pasning ligger til grunn for all opplæring, uavhengig av øving eller spillsituasjon. Det handler om å utfordre hverandre på tid og rom. Dette har blitt innprentet fra 3.klasse. Sirupbevegelser må vekk. Temposkifter må fram! «Vi går ikke i press i LFK. Vi spurter!» lyder en velkjent læresetning i klubbens ungdomsarbeid.

 • LFK-varmen – Oppvarming for læring

G14 laget var de første til å implementere klubbens eget oppvarmingsregime i sine treninger. Som en følge av dette, er 08 gjengen de som har kommet lengst på LFK varmens nivåer. Programmet har som mål å utvikle atletiske fotballspillere gjennom ulike øvinger. Med atletisk menes sterk, koordinativ, rask, spenstig, teknisk, mobil og skadefri. I LÅGEN står bokstaven G for grundig. I snart 2 år har alle treninger startet LFK Varmen uten unntak. Grundighet tillater ikke unntak i oppvarmingen.

 • Modighet

N i LÅGEN står for Nøysom, men selv om klubben har som mål å være nøysom i sin atferd betyr ikke det fravær av modighet. G14 ønsker ikke bare å strekke seg etter de beste, men også matche dem på sitt alderskull. Det betyr at man må kreve mye av seg selv i trening og kamp, og det passer ikke alltid like godt inn i et lavmælt og sindig Gudbrandsdølmiljø. Derfor har det hendt at vi har støtt på kulturkrasj både innad, men også utad i kamper og i møter med ulike aktører. Det har gitt oss noen midlertidige uvenner på veien, men det har også gitt oss noen viktige innspill til å kunne finjustere kursen. Målet og metodikken står uansett fast:

«Vår ball, vårt spill og vår kamp!»

Jeg er fullstendig klar over at mange vil være uenige med min oppsummering og mine synspunkt. Den motstanden trenger både jeg og vi som klubb, for å kunne få prøvd vår filosofi, våre tilnærminger og vår metodikk. Klubben har ingen fasit, men den har valgt en strategi. En strategi man som trener er forpliktet til å følge. Klubben er sjef!

#deternøye!

 

Børge Toft trener G14


Flotte erfaringer fra nasjonale tiltak

I helgen ble det høstet fine erfaringer fra nasjonale tiltak.

I helgen som gikk, reiste LFK med hele 10 spillere og en trener fra Lillehammer FK til turneringen som ble arrangert av Kristiansund Ballklubb (KBK) i regi av Norsk Toppfotball (NTF). Her får vi muligheten til å erfare nasjonale referanser som gir oss gode svar på utviklingen og nivået til spillerne som vi utvikler i LFK. Disse turneringene er forbeholdt de klubbene som tilhører Eliteserien og OBOS-ligaen som igjen er en del av NTF. Våre spillere representerte Raufoss i helgen, da de samarbeider med blant annet LFK om å stille lag.

Det ble spilt mot HamKam, Sandefjord (Kretslag), Aalesund (Kretslag) og Sarpsborg 08 under helgens turnering. Laget leverte fem gode omganger av de totalt åtte man spilte gjennom helgen, noe som er mer en godkjent på dette nivået. Det var spillere fra totalt fem separate klubber som spilte for Raufoss, og for uten LFK var det Reinsvoll, Vind IL og Vardal IL. Ni av våre spillere hospiterte for Raufoss og en spilte for vår samarbeidsklubb, HamKam.

Det ble ikke bare fokus på sport denne helga. Spillerne dro også på bowling, slik at man fikk koblet seg av fra fotballen et par timer. Helgen bød dermed på gode opplevelser, både på og utenfor banen.

Vi benytter anledningen til å takke Raufoss for godt samarbeid, både i vår og i høst. I LFK forsøker vi å samarbeide så godt som mulig med klubbene rundt oss, hvor #deternøye å gi spillerne gode utviklingsarenaer.

Vi i LFK takker også Gosha Askar som er en av flere trenere som bruker mye tid som trener i LFK. Uten engasjementet vi ser i trenerstaben vår, ville en slik helg ikke latt seg gjennomføre.

Utviklingsorientert hilsen
LFK web.


En rysare venter til helgen...

G16 slo i helgen Sarpsborg 08 borte. Dermed blir det en herlig finale nå til helgen.

For første gang stiller vi med lag i G16 Interkrets dette året, og det har vært en sesong hvor spillergruppen har tatt store steg. I helgen tok våre gutter turen til Sarpsborg, og det endte med seier 2-0. Ikke mindre enn åtte av vertenes spillere hadde spilt nasjonal serie mot Glimt den siste uken, så dette er verdifulle referanser på nivå. At vi har G16 i Interkrets er også viktig når vi dytter etter spillere til G19 Interkrets, fordi spillerne da i større grad er kjent med hvor listen ligger nasjonalt, hvilket naturlig nok er høyere enn regionalt. I sum vil dette også ha betydning for spillerne vi på sikt utvikler til vårt eget A-lag.

Med helgens seier blir det en meget spennende siste serierunde. Våre gutter møter Vålerenga lørdag 29. oktober på Stampa. Avspark er kl. 14.00 og med seier, vil G16 automatisk være kvalifisert for Interkrets også i 2023. Vi håper at mange tar turen til Stampa for å støtte våre hardtarbeidende ungsauer i årets siste seriekamp. Dette blir en rysare!

Utviklingsorientert hilsen
LFK web.


Seier mot Kongsvinger og poengdeling med Vålerenga i helga

Det er en spennende avslutning for både G16 og G19 Interkrets. 

Det begynner for alvor å dra seg til i Ungdomsavdelingen, hvor det er en meget spennende sesongavslutning. På lørdag ble det rapportert om mye entusiasme, da G19 møtte Vålerenga til dyst på Stampa. Oppgjøret endte med 4-4 og dermed er det nå avansert teori som skal hindre G19 i å spille Interkrets også i 2023. Motstander, Vålerenga, ble dermed henvist til nedrykk etter lørdagens kamp på Stampa.  G19 spiller siste seriekamp på torsdag denne uken, borte mot Eidsvold TF.

Søndag kveld tok G16 turen til Gjemselund, hvor det ble en sterk borteseier over Kongsvinger. Det endte til slutt 4-1 til våre gutter. For G16 gjenstår det nå to seriekamper. Lørdag reiser G16 ut på tur igjen, hvor de møter Sarpsborg 08. Påfølgende lørdag, 29. oktober, er det igjen Vålerenga som gjester Stampa. Dette er siste seriekamp for G16 og avspark er kl. 14.00. Vi oppfordrer alle til legge turen innom Stampa denne dagen.

Vi ønsker både G16 og G19 lykke til innspurten på en meget spennende sesong.

Utviklingsorientert hilsen fra Stampa

LFK web.