Stampesletta Øvre Bane er stengt

LØRDAG 28. MARS:

Etter en del bekymrede telefoner valgte politiet å besøke banen i dag. Rapporter indikerer at aktiviteten på banen stort sett var i tråd med kommunens råd - men det er altså for lite tydelig hva som er lov og ikke. Ettersom det mangler en plan for oppfølging og begrensning av aktivitetsområder, og en mangel på personell til å håndheve kommunens føringer - er banen stengt inntil videre. Det er altså politiet som har valgt å stenge banen. Lillehammer Fotballklubb ber på vegne av sine medlemmer om en uttalelse til uken fra lokale myndigheter om hva som er lov og ikke.

Inntil det kommer, god helg videre.

 


Stampesletta er åpen for uorganisert aktivitet - følg kommunens råd

Torsdag 26.3 hang Lillehammer Kommune opp skilt om fornuftig bruk av Stampesletta rundt Stampesletta Søndre Bane. Lillehammer Fotballklubb ble først oppmerksomme på dette i dag, fredag 27. mars. Lillehammer Fotballklubb forholder seg til nasjonale føringer om at organisert trening ikke skal forekomme. Se kommunens anbefalinger om uorganisert bruk lenger ned i saken.

Read more


Oppdatering fra Stampa

Lillehammer FK er som mange andre berørt av COVID-19. Her følger en oppdatering fra Stampa.

Floskelen om at ”ting endrer seg fort i fotball” har vel sjelden vært mer aktuell enn denne senvinteren og våren. For bare noen uker tilbake var vi som en følge av seriestart klare for å se masse aktivitet blant våre medlemmer. Et brått skifte gjorde at vi nå i alle fall ikke er i gang før utløpet av april, gitt at nåværende restriksjoner opprettholdes.

Regjeringen har innført tøffe restriksjoner hvor målet er at vi sammen skal bekjempe utbruddet. Et viktig suksesskriteria er en kollektiv dugnad hvor vi alle bidrar. Her har vi som klubb naturligvis fulgt føringer fra myndigheter, forbund og krets og all aktivitet er som kjent stengt ned. Ikke bare håper og tror vi, men derimot så forventer vi, at også våre medlemmer opptrer lojalt og følger de retningslinjer som initieres fra offentlige myndigheter. Dette er trolig den viktigste handlingen for at vi kan komme tilbake igjen i normal drift så raskt som mulig.

Vi har tillit til at våre medlemmer gjør gode og veloverveide vurderinger og derigjennom fornuftige valg. Fotball er et lagspill og vi er dermed alle godt kjent med at en pluss en faktisk kan bli til tre. Gjennom lagspill når vi lengre enn det vi ville gjort alene. COVID-19 blir årets viktigste kamp, og vil vise hvordan vi som enkeltspillere kan agere til lagets beste.

Lillehammer FK taper i likhet med mange andre betydelig beløp. Når inntektene bortfaller har ledelsen en plikt til å agere og treffe tiltak. Da er et åpenbart valg å se på hvordan vi kan redusere kostnadssiden. Det bør derfor ikke komme som en overraskelse at Lillehammer FK har sendt ut permitteringsvarsler til sine ansatte. Styret og Ledelse i klubben arbeider kontinuerlig med ulike scenarier basert på varighet av COVID-19. Målet er å være i forkant som igjen gjør at vi kan iverksette treffsikre tiltak, hvor målet er å minimere følgende av COVID-19 for alle medlemmer av familien til Lillehammer FK.

COVID-19 er en krise som berører oss alle, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi har stor respekt og sympati for dem som blir rammet, og virkningene kan bli langvarige. Både vår fysiske og psykiske helse settes på prøvelser i denne tiden. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å bruke sunn fornuft og til å utvise måtehold. Dette er en tid for samhold og felles innsats, noe vi som driver lagidrett bør ha spesielt gode forutsetninger for å lykkes med.

Vi gleder oss etter hvert til å se alle tilbake igjen i aktivitet, både i skolekretser og på Stampa. Den dagen vil komme, men vi vet bare ikke helt sikkert når. Inntil videre ber vi alle våre medlemmer om å ta vare på hverandre og stå samlet i kampen om å forhindre spredning av COVID-19. Mer enn noen gang er det nå nøye hvilke valg vi gjør i vårt daglige liv. Det er der alt begynner.

#deternøye


Informasjon om kontingent og treningsavgift

Her leser du viktig informasjon om årets medlemskap og treningsavgifter. 

Lillehammer FK sender i disse dager ut faktura for medlemskap og treningsavgift. Vi benytter oss av Rubic og har lagt en plan på når dette skal gjøres gjennom året for de ulike årsklassene.

Vi innser at vi per tiden er i en tid med usikkerhet. Samtidig så håper vi at det både er medisinsk og etisk forsvarlig å gjenoppta aktivitet etter utløpet av april. Dette vil medføre at majoriteten av våre medlemmer får en flott og lang sesong, tilnærmet et normalår. Lillehammer FK er som mange andre lag og foreninger berørt og vi taper betydelige beløp slik situasjonen nå er. Vi kan berolige alle medlemmer med at Styret og ledelsen arbeider med ulike scenarier slik at vi så langt det lar seg gjøre, kan ligge i forkant av utviklingen.

Et helt avgjørende tiltak er å sende ut faktura for medlems- og treningsavgifter som normalt. Å betale for årets aktivitet blir trolig en av årets viktigste dugnader. Det sikrer at vi kan gjenoppta aktiviteten på kort varsel, ha et fullverdig tilbud og kompetente trenere på feltet. Dette er dermed avgjørende for at det skal være en klubb å komme tilbake igjen til.

Vi håper på forståelse og velvilje fra våre medlemmer og vi gleder oss til å se dere alle tilbake igjen i aktivitet.

Fellesskapshilsen fra Stampa


Stampesletta er stengt for all aktivitet

Vi oppfordrer på sterkeste til at alle respekterer skiltingen om at banene er stengt.

Lillehammer kommune har stengt Stampesletta, og dette er merket tydelig med skilt. Vi ber innstendig om at alle respekterer de forbud som nå gjelder. Vi spiller for tiden årets viktigste kamp, og da må vi spille på lag og ikke mot hverandre. Vi forventer at våre medlemmer forstår alvoret i situasjonen og følger råd og pålegg fra både nasjonale, regionale og lokale myndigheter.

Vårt fremste ønske er å gjenoppta aktiviteten, men det krever en koordinert og felles innsats hvor vi alle utøver samhandling. Nå gjelder det ikke bare å gjøre de riktige tingene, men også de riktig tingene riktig. Vi oppfordrer derfor alle til å ta inn over seg dette sitatet fra Winston Churchill: "The true guide of life is to do what is right"

Det eneste riktige nå, er å respektere og overholde de krav og pålegg som til enhver tid er gjeldende i Norge. Det betyr at vi agerer lojalt til fellesskapets beste. Det vil være den raskeste måten til å nå målet om at vi kan gjenoppta spillet vi alle elsker - fotball.

Da gjenstår det bare å ønske en god helg preget av veloverveide valg.

 


Oppdatert informasjon om COVID-19 per 12. mars

I dag, torsdag, har det kommet nye føringer fra NFF. Les siste oppdatering i denne saken.

 

Stans i all aktivitet ut april

I dag kom det nye føringer i fra NFF hvor all aktivitet i breddefotballen kanselleres ut april.

Føringer fra NFF finner du her: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/breddeaktiviteter-stoppes-ut-april/

Lillehammer FK retter seg naturligvis etter de føringer som kommer fra sentralt hold, og dette betyr at all organisert aktivitet stanses ut april måned.

Som vi skrev i går, betyr organisert aktivitet all trening både innendørs og utendørs. Dette gjelder også Fellestreninger på lørdager, FotballXtra og Landslagsskolen/Sonetiltak. I tillegg rammes nå også Grasrottrenerkurset i uke 14 og Barnefotballkvelden i uke 16. Begge disse samlingene utgår.

Dana Cup
Vi har ikke endret vårt standpunkt til Dana Cup. Her forholder vi oss i ro, og ser an situasjonen. Da vi ikke har mottatt informasjon fra arrangør, finner vi det naturlig at vi ikke begynner med ukvalifisert synsing. Det er fortsatt langt fram til slutten av juli måned.

A-kamp søndag
Som alle forstår, betyr dette at søndagens kvalifiserende runde til NM avlyses. Med dagens vedtak spilles det ikke kamper før tidligst i mai.


Generelt

Videre oppdateringer i denne saken vil følge her på våre websider og i sosiale medier. Situasjonen vurderes fortløpende og vi vil komme tilbake med mer informasjon.


Slik forholder vi oss til Corona/COVID-19

Lillehammer Fotballklubb tar virusutbruddet på alvor, og her kommer føringer vedtatt i Styremøte 11. mars.

 

Lillehammer FK har en betydelig rolle som samfunnsaktør knyttet til folkehelse. Dette samfunnsansvaret tar vi på alvor, og vi ønsker å ta del i den nasjonale dugnaden med mål om å begrense utbruddet av sykdom. Målet er at både vi og andre aktører raskest mulig kan komme tilbake i normal aktivitet.

Stans i all aktivitet

Inneværende uke har risikobildet endret seg i betydelig grad. Vi tar trusselen på største alvor og følger naturligvis de oppfordringer som kommer fra sentrale myndigheter.

Føringer fra Fylkesmannen finnes her: https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/felles-kjoreregler-i-forbindelse-med-korona/?fbclid=IwAR3r8fZRcwhyqh1EHLQPDXViBsEPtrHYRWnPF8X_Z1DzcL20vd5DMj0-HPQ

Lillehammer FK er i tillegg spesielt utsatt, fordi vi har store kull i alle årganger. I tillegg har vi aktivitet på tvers av både skolegrenser og kommunegrenser.

Som en følge av dette stanses all organisert aktivitet fram til og med søndag 22. mars.

Vedtaket i Styremøtet mandag kveld har umiddelbar virkning, og gjelder all organisert aktivitet i klubben, både innendørs og utendørs. Dette gjelder aktivitet i egen klubb, Fellestreninger på lørdager og FotballXtra.


Landslagsskolen

Sonetiltak 15. og 29. mars avlyses også. Fra sentralt hold har vi blitt informert om at all aktivitet i Landslagsskolen er kansellert frem til Påske. Dermed faller de to Sonetiltakene også bort.


Dana Cup

Det er ennå lenge til Dana Cup, og denne turneringen arrangeres ultimo juli. Enn så lenge ber vi alle påmeldte deltakere forholde seg i ro. Utviklingen i utbruddet, vurderinger fra Danske helsemyndigheter og det nasjonale fotballforbundet i Danmark vil spille en viktig rolle i vår vurdering. Per i dag har det ikke kommet signaler om at turneringen blir avlyst.

Vi har løpende dialog med Dues Sportsreiser, og mer informasjon vil følge lengre utpå våren. Per i dag forholder vi oss i ro og avventer situasjonen.

 

A-kamp søndag

Søndag spiller vårt A-lag første kvalifiserende runde til NM. Denne kampen er i skrivende stund ”på vent”. Dette skyldes at det mangler avklaringer både fra Forbund, Krets og gjestende klubb. Dette er en beslutning vi ikke kan ta alene, men i samråd med flere aktører. Vi kommer tilbake med mer informasjon om denne kampen.

 

Generelt

Videre oppdateringer i denne saken vil følge her på våre websider og i sosiale medier. Situasjonen vurderes fortløpende og vi vil komme tilbake med mer informasjon i god tid før 22. mars.


Fellestreninger starter opp igjen lørdag 14. mars

Lørdag 14. mars arrangerer vi igjen fellestrening på lørdager fra 14. mars. For både 2008 og 2009-kullet foregår øktene klokken 0900-1030. Oppmøte 0850 direkte på Øvre Bane på Stampesletta. Øktene foregår på dette tidspunktet følgende lørdager:

Read more


Poengdeling mot Årdal i vinterserien

For å forberede oss best mulig til årets sesong spiller a-laget i vinterserien i Valdres Storhall. Søndag 23. februar møtte vi Årdal. Årdal spiller 3. divisjon i 2020, og vi var spent på motstanderen.

Read more


Utstyrsgeneralen

LFK web tok turen til Håkons Hall hvor vi traff Roger Svenskerud. Vi kan trygt si at han har en av de viktigste oppgavene i klubben.


Ansvarlig for alle lag

I Håkons Hall finner man ofte Roger Svenskerud. Det skyldes at han er utstyrsansvarlig for Lillehammer FK, og på litt ulike steder i hallen finnes det lagre med utstyr. Her er det Roger som regjerer grunnen, og vi kan trygt si at han er på hjemmebane her. Det begynte med Barne- og Ungdomsavdelingen i klubben, men dette har blitt utvidet til å gjelde både Junior- og Senioravdelingen i Lillehammer FK. Roger synes dette er greit, for da skapes det en blå tråd i arbeidet, helt fra A-laget og til 6-åringene. Det er fjerde året Roger har dette ansvaret, og i 2020 betyr dette at han holder kontroll på utstyret til ca. 50 lag.


Fokus på klubb og ikke person

På spørsmål om hvorfor han engasjerer seg, så poengterer Roger at han er klubbmann. Han er opptatt av at ting skal være på stell og i orden, noe som samsvarer godt med hans egen arbeidshverdag. Det er viktig at vi ser ordentlige ut alle sammen, da dette betyr mye for merkevaren, fotballfamilien og våre Samarbeidspartnere. Når Roger definerer seg som klubbmann, er det fordi han mener at det er nettopp det han er. Han gjør ikke dette for sin egen del, ei heller er han opptatt av seg selv. Han er derimot veldig glad i klubben og mener at rollen som Utstyrsansvarlig er viktig for å skape en helhet i klubben. Roger trekker også frem at det er motiverende å se idrettsgleden på Stampa når lagene har fått utstyr og er i gang med aktivitet. Han er nærmest ungdomslagene som en følge av at de trener på Stampa. Lillehammer FK er grendeorganisert, så han blir av naturlige årsaker ikke like tett på de yngste lagene. Det går med om lag 10-15 timer per uke i frivillig innsats, og sesongen følger jevnt over kalenderåret. Det er noe roligere midt på sommeren, men noen «utrykninger» blir det, da lag brått kan mangle utstyr, f. eks. i følge med en kamp.


Tydelig økonomistyring

Roger påpeker at det ikke er ubegrensede midler i Lillehammer FK. Den kapitalen vi har må forvaltes på en best mulig måte. Han innser at noen sikkert kan mene at han er kjip og sågar gjerrig, men det er nettopp et uttrykk for at han har klubben som sitt fremste fokus. Vi har tross alt budsjetter å forholde oss til, og Roger sin jobb blir dermed ikke bare å si ja, men også nei når det må til.


Lang fartstid i klubben

Roger har hatt barn i Lillehammer FK. Sønnen hans, Mads, begynte tilbake i 2006, og som så mange andre foreldre, ble Roger da også engasjert og aktiv i klubben. Han har sittet i Styret i flere perioder og han ser på seg selv som en engasjert fotballpappa. Selv om Mads nå er i Militæret, har Roger fortsatt sitt virke i klubben, noe vi er svært glade for. Til daglig arbeider Roger hos Kontorleverandøren som også er en av våre lojale Samarbeidspartnere. Dermed står han med beina godt plantet på gulvet i utstyrsrommet.

Ingen ensom tilværelse

På spørsmål om vervet som Utstyrsansvarlig kan bli ensomt, er svaret nei, og det kommer også raskt. Roger mener selv at det kan være en ensom posisjon, men han har bevisst valgt å engasjere seg ved at han bryr seg om mye, fremfor bare med. Roger fremhever viktigheten av at folk skal ha det bra og trives. Det er viktig når det skal skapes resultater, og derfor forsøker han å se hele klubben. Det er mange hyggelige mennesker i Håkons Hall, og man treffer mange ulike personer, både i og utenfor klubben. Dermed blir dette en temmelig sosial posisjon. Roger opplever på mange måter i sin rolle på ny garderobekulturen som han selv var en del av, når han var aktiv spiller. Som vanlig løses det mange verdensproblemer over en god kopp kaffe.


Gleder seg til ny sesong

Roger føler at det er mye som er bra i klubben for tiden, og han gleder seg til ny sesong. I sum mener han det kan virke som om interessen er stigende, og han føler at han ser et sterkere engasjement enn på lenge. Det er gjerne slikt som folk på grasrota får med seg, og det tenker vi lover godt for sesongen 2020. Roger er opptatt av klubbens omdømme, og han fremhever at om klubben skal bli tatt seriøst er det hardt arbeid over tid som må til.

Hardt arbeid er også det som kjennetegner Roger sine ettermiddager for tiden. Lillehammer FK stiller med nye drakter i sesongen 2020, og det gjelder ikke bare A-laget, men samtlige lag i klubben! De kom riktignok ferdig trykt med reklame, men det er Roger sitt ansvar å få på nummer på ryggen på samtlige drakter. Mer enn 700 drakter skal trykkes og være klare til seriestart, og det er ingen liten jobb.

Roger har ellers et langsiktig perspektiv på sitt virke i Lillehammer FK, og har per i dag ingen planer om å gi seg. Noe tørt kommenterer han også at det kanskje ikke er den rollen hvor det står folk i kø for å overta. Han opplever imidlertid en stigende entusiasme i og rundt klubben, og det påvirker både han og trolig alle andre som gjør en innsats.

Vår tilmålte tid var ute, og vi ønsker Roger lykke til med all logistikk i følge med seriestart.