Stinn brakke på Brakka

I helgen ble Del 2 av Grasrottrenerkurset avholdt på Stampa. Lillehammer FK var på nytt vertskap på vegne av NFF IØ. 

Det er svært gledelig at mange har lyst til å ta trenerutdannelse i regi av NFF. Norsk trenerutdanning i regi av NFF er meget vel ansett og er regnet for å holde høyt nivå. Starten for alle trenere er Grasrottrenerkurset. Det består av fire deler, og Del 2 ble avholdt nå i helgen.

Det er NFF IØ som holder kurs, mens Lillehammer FK er vertskap. Det er helt naturlig, da kompetanse er en av våre tre viktigste verdidrivere. Fotball er et fag på lik linje som en elektriker, tømrer eller en revisor. Vi ønsker sammen med NFF IØ å ta et aktiv rolle når det kommer til å tilby utdanning. Det er mulig, fordi flere personer i Lillehammer FK er en del av kretsens instruktørkorps. Dermed slipper trenere i lillehammerdistriktet å reise langt for å få faglig påfyll. Det holder med å ta turen til Stampa! Helgens instruktører var Utviklingssjef, Henrik Wangberg, og Daglig Leder, Jostein Wahl.

Hele 16 trenere fra ulike klubber deltok, både lokale og tilreisende. Dermed var det på det nærmeste fulltegnet kurs og også stinn brakke på Brakka. Stemningen var meget god, og mye regn på lørdag, la ingen demper på praksisøkten. Det er på sin plass å takke keeperne som var i aksjon fredag kveld. De fikk en fin opplevelse hvor også A-lagets keeper, Magnus Hellem, bidro.

Vi takker også våre egne spillere fra G9, og J11 fra vår gode nabo, Lillehammer KFK. Uten objekter, blir det intet kurs.

Gledelig nok, avholdes både Del 3 og Del 4 senere i oktober, og det lover godt for det som skal skje på feltet utover høsten, men også i sesongene som kommer. Skolerte trenere er det fremste virkemiddelet for å ha kvalitet på feltet, hvilket igjen motvirker frafall.

Utdanningshilsen
LFK web


Takk for tilliten!

Kontorleverandøren viderefører sitt engasjement med Lillehammer FK, og vi takker for tilliten.

Før helgen ble vi enige med Kontorleverandøren om at vi skal fortsette å spille på samme lag. Vi opplever godt driv i markedsarbeidet om dagen, men like viktig som nysalg, er det å vedlikeholde og videreutvikle eksisterende relasjoner. Kontorleverandøren er en av våre lojale samarbeidspartnere og bedriften fremstår som en skikkelig klubbspiller. Her snakker vi næringslivets svar på Steven Gerrard.

Vi takker ydmykt for den lojaliteten Roger og hans lag viser oss i Lillehammer FK. Det er helt avgjørende for at vi kan gi et best mulig tilbud til både barn, ungdommer og voksne medlemmer.

Vi ser fram til masse entusiasme i kommende sesonger.

Fornyet hilsen

LFK web


Endelig Klubbdommerkurs!

Grunnet Covid-19 ble vi sterkt forsinket med årets Klubbdommerkurs. Bedre sent enn aldri, og sist uke deltok 36 spillere på dommerkurs. 

Ingen dommer, ingen kamp! Så enkelt kan det sies, og hver vår skal det normalt gjennomføres Klubbdommerkurs. Dessverre har Covid-19 skapt noen utfordringer i år, men sist uke var det endelig klart for kurs.

Hele 36 spillere fra G13 og G14 deltok på kurset, og vi forventer at dette skal gjøre det langt enklere å rekruttere dommere til kamper i Yngres Avdeling i klubben.

Vi hadde besøk av Bjørn Laugerud, og han holdt spillerne engasjert gjennom hele kurset. Vi gleder oss over at spillere i egen klubb har lyst til å dømme kamper. Dette gir også verdifull læring og perspektiv, noe som kan komme godt med når de selv spiller kamper.

Vel blåst!

Regelhilsen
LFK web


Henrik er med videre!

I går, torsdag, ble det klart at Henrik Wangberg fortsetter sitt gode arbeid i Lillehammer FK.

Henrik Wangberg er Utviklingssjef i Lillehammer FK og han begynner nå å bli en av våre kontinuitetsbærere på Sport. Som Utviklingssjef er han ansvarlig for den blå tråden på Sport for alle lag i klubben, fra 6 år og opp til og med 19 år. Han er også bindeleddet mellom Ungdomsavdelingen og A-laget.

Henrik har sammen med andre i klubben lagt ned et betydelig arbeid i utviklingen av helt ny Sportsplan og Utviklingstrapp. Disse strategiske dokumentene er vedtatt av Styret og ligger ute på våre websider. Dokumentene gir et klart signal om at "Klubben er sjef" og sørger for en blå tråd i alt arbeidet i klubben, hva Sport angår. I løpet av årene som kommer er vi trygge på dette vil gi en synlig effekt når det kommer til spillernes skolering.

Henrik er også Sportssjef for vårt klubbnøytrale Akademi, kjent som FotballXtra. I tillegg er han ansvarlig for Landslagsskolen i Sone Nord for NFF Indre Østland. Under Henrik sin kyndige ledelse, er det nå Lillehammer FK som administrerer Landslagsskolen på vegne av Kretsen.

I tillegg kommer ansvar knyttet til fellestiltak som lørdagstreningene for G11 og G12, samt å veilede våre mange dyktige trenere i klubben.

Henrik er fotballfaglig dyktig og han har betydelig formell utdannelse i regi av NFF, dette til tross for hans unge alder. Han har en lidenskapelig tilnærming til fotballfaget og sitt virke i klubben, og vi gleder oss over å ha med Henrik på laget videre.

Utviklende hilsen
LFK web


Tirsdagskaffen leverer!

"Tirsdagskaffen" leverer varene. Kanskje du også skulle ta turen innom?

Tidligere i sommer lanserte vi "Tirsdagskaffen". Mellom kl. 11.00 og 12.00 hver tirsdag kan vi garantere at det er folk til stede på Brakka, at kaffen er varm og at det er noe å bite i.

Dette tilbudet har blitt tatt meget godt i mot, og det har vært alt fra fire personer til opp mot 20 personer til stede. Det morsomme er at det er ulike personer til stede hver uke og at det er folk til stede hver uke. I denne timen løses det verdensproblemer "over en lav sko", det diskuteres fotball i både lokal og nasjonal målestokk, folk mimrer, det fortelles historier og folk møtes. Dette er folkehelse i praksis, og det beste av alt er at det er gratis.

Lillehammer FK skal være en åpen klubb og alle er når som helst velkommen til å stikke innom Brakka. Så er det en gang slik at ingen dag er lik, og det er ofte vi er ute på farten. Nettopp derfor har vi fredet denne timen hver tirsdag, slik at du slipper å komme til tom brakke. Det er bedre å komme til stinn brakke!

Velkommen.

Kaffehilsen
LFK web


Ny Samarbeidspartner på plass

Det gleder oss å ønske Aarstad & Bjørnhaug Bemanning AS velkommen på laget. 

Markedsarbeidet har et tosidig fokus. Det gjelder å beholde eksisterende Samarbeidspartnere over tid, samtidig som vi evner å fylle på med nysalg.

Det gleder oss derfor å meddele at Aarstad & Bjørnhaug Bemanning er ny Sølvsponsor i Lillehammer FK. Disse to engasjerte gutta er ikke helt ukjente i fotballmiljøet, og vi gleder oss over at de nå retter sitt engasjement mot byens fotballklubb. Bakgrunnen for å bli med på laget, begrunner de selv slik:

"Vi ønsker å støtte opp under fotballopplevelser i byen og vi ønsker å bidra til et solid og langsiktig fundament for fotballsatsningen. Vi ønsker også å bli litt mer synlig i Lillehammer og med det gjøre bedriften vår mer kjent. Samtidig ønsker vi å identifisere oss med de grunnverdiene Lillehammer FK nå drives etter"

Det arbeides med stor intensitet både på Sport og Marked fra Brakka om dagen. Det er enda lang tid igjen til pause, men en kort fotballanalyse gir nå følgende bilde på Marked:

 • Fornyelser av eksisterende avtaler: 
  • Takstsenteret Innlandet

 

 • Nye Samarbeidspartnere: 
  • Rica Victoria Lillehammer
  • Ragnvald Moe
  • Innlandet Landskapsutforming
  • Aarstad & Bjørnhaug Bemanning

Vi gleder oss over den positivitet vi møter i det lokale næringslivet og vi lover ta mange sugende dybdeløp i bakrommet for at alle våre Samarbeidspartnere skal erfare synlighet, aktivering, opplevelser og nettverk gjennom sitt engasjement i klubben.

Markedshilsen
LFK web

 

 

 


Høstens vakreste eventyr er her!

I år markerer vi slutten på lotterier av ymse slag. Vi innstifter en ny tradisjon med salgskampanje for vår helt nye "Bursdagskalender". Her blir det premie til både beste selger og lag. Les mer i denne saken.

I 2020 ruller vi for første gang ut vår «Bursdagskalender». Målet er at dette skal bli en årlig salgskampanje preget av stor entusiasme både internt og eksternt i vår organisasjon. Her skal vi belønne både dyktige selgere og lag. Denne kampanjen vil erstatte alle andre former for loddsalg. Hver kalender koster 50,- og med mange svært flotte premier, er kalenderen meget lettsolgt. Det er på sin plass å takke våre entusiastiske samarbeidspartnere som har bidratt med flotte premier.

Fotball er et lagspill og av den grunn holder vi oss unna desember, slik at vi ikke konkurrerer med andre lag og foreninger sine tradisjonelle Advent-/Julekalendere. Vi velger derfor november, hvilket også er sammenfallende med klubbens bursdag (stiftelsesdato).

Inneværende uke går det ut relevant informasjon i alle våre kanaler til både Lagledere, Trenere og foresatte knyttet til gjennomføringen av salgskampanjen.

Merk at våre 6-årslag ikke er den del av denne kampanjen!

Lagledere eller annen ansvarlig henter ut kalendere på Brakka på Stampa en av disse to dagene:

 • Mandag 21. september kl. 17.00-21.00
 • Tirsdag 22. september kl. 17.00-21.00

Merk at foreldre med flere barn kun får utdelt kalendere på laget der eldste barnet spiller.

Salgskampanjen er i ukene 40, 41 og 42. Det er dog ingenting i veien for å begynne i uke 39, så snart du har hentet kalendere til ditt lag. Her er det bare å ta et sugende dybdeløp umiddelbart!

Grunnet hensyn til smittevern vil alt foregå via VIPPS. Betaling for kjøp av kalender skjer på VIPPS til nummer: 125374.

NB! Hver spiller/selger må se at kunden betaler via VIPPS, dvs. se at transaksjonen går igjennom på kundens mobil.

I uke 43 er det tid for oppgjør. Lagleder tar da med oppgjørsskjemaet man fikk utlevert ved utlevering av kalendere til Brakka. Dette skal vises og leveres på Brakka en av følgende dager:

 • Onsdag 21. oktober kl. 17.00-21.00
 • Torsdag 22. oktober kl. 17.00-21.00

NB! Man må ta turen innom Brakka for å kvittere på at antall solgte kalendere «matcher» antallet kalendere man har fått utlevert.

Da målet er en årlig salgskampanje har vi et restopplag ut over det som deles ut. Her ønsker vi å stimulere konkurranseinstinktet og Lagleder kan hente flere kalendere ved å kontakte Daglig Leder.

NB! Det kan hende at vi går tomme, så her blir det «første mann til mølla» som gjelder!

Vi premierer det laget som selger flest kalendere. Her baserer vi oss på gjennomsnittlig salg. Det betyr at alle lag konkurrerer på like vilkår uavhengig av antall spillere på laget. Vi premierer også de tre beste selgerne (spillerne), dvs. de tre som selger flest kalendere. Her må Lagleder/Trener føre oversikt for sine spillere.

Vi kan lokke med følgende premier som vi håper skaper god stemning:

Beste lag: Pizza til laget fra Pizzabakeren en fritt valgt dag/kveld (må skje i løpet av 2020)

Beste selger/spiller (antall solgte kalendere per spiller):

 1. premie: Gavekort Rustadstuen Sport – 3 000,-
 2. premie: Gavekort Rustadstuen Sport – 2 000,-
 3. premie: Gavekort Rustadstuen Sport – 1 000,-

Vi håper «Høstens vakreste eventyr» skal bli en herlig og årlig salgskampanje som vekker både engasjement og lidenskap blant våre medlemmer. Vi ønsker alle sammen masse lykke til.

Kampanjehilsen

Joz.
Daglig Leder


Vellykket trenerkurs på Stampa

Lillehammer FK hadde gleden av å være vertskap når NFF Indre Østland arrangerte Grasrottrenerkurs på Stampa fredag og lørdag. 

En av våre tre fremste verdidrivere er "K" for Kompetanse. Når vi i tillegg er en av kretsens største klubber, målt i antall lag og medlemmer, skulle det bare mangle at vi ikke stilte på som vertskap når NFF IØ arrangerer Grasrottrenerkurs i distriktet. Lillehammer FK er også så heldige å ha tre personer som alle er sertifisert til å kjøre Grasrottrenerkurs i regi av fotballkretsen.

Det beste alle klubber i kretsen kan gjøre for sine trenere er å legge til rette for skolering. Det flotte med Grasrottrenerutdanningen er at alle fire delkurs er praktisk rettet. Fremfor å sitte inne og prate om, er man i stor grad på feltet og øver, for deretter å få konkret tilbakemelding fra både instruktører og deltakere. Dette gir begrepet om praksisnær undervisning et faktisk innhold. På kurs møter man også trenere fra andre klubber, og dermed skaper vi også en felles forståelse på tvers av klubber, og vi bygger en trenerfamilie.

I høst opplever vi den unike muligheten ved at NFF IØ kjører alle fire delkurs i Grasrottrenerutdanningen på Lillehammer. Lillehammer FK er vertskap for alle delkursene, og dette er en unik mulighet til å gjennomføre alle delkurs. Alternativt supplerer man med de delkursene man ikke har. Det har en verdi å være sertifisert som Grasrottrener, og det fordrer at alle fire delkurs er gjennomført og bestått.

Det er allerede godt med påmeldinger på de tre gjenstående delkursene, men det er plass til flere personer. Oppsettet ut over høsten er som følger:

Del 2 – 25.-26. september
Del 3 – 16.-17. oktober
Del 4 – 23.-24 oktober

Linker til påmelding finner du her:

Del 2: https://www.fotball.no/kurs/kurs/?fiksId=3887215

Del 3: https://www.fotball.no/kurs/kurs/?fiksId=3887216

Del 4: https://www.fotball.no/kurs/kurs/?fiksId=3887217

Takk også til Eivind fra kretsen som tok turen innom fredag kveld. Han fikk med seg engasjerte trenere på kurs, samt en god fotballkamp på søndre bane hvor våre gutter på G16 spilte mot Eleverum.

Vi ønsker både nye og kjente ansikter velkommen på kurs senere i høst.

Utdanningshilsen
LFK web


Spennende G19-kamp!

Det ligger til rette for en herlig kveld på Stampa, i morgen tirsdag. 

G19 spiller tirsdag kveld en spennende hjemmekamp mot Gran. Dette er per nå de to beste lagene i avdelingen, og det bør derfor være duket for en "rysare" på stueteppet på Stampa i morgen kveld. Avspark er kl. 20.00 i herlig flomlys. Vi forventer at det er passe kjølig, med en lett fønvind ned Balbergkampen. Husk derfor å kle deg etter vinterlige forhold.

Studentene fra TV-skolen på Storhove skal etter planen også filme kampen, så om man lukker øynene og drømmer seg litt bort, bør det være mulig å kjenne på en anelse CL-stemning.

Kiosken er også åpen, dog med et begrenset vareutvalg. Den finner du i et nyoppusset klubbhus.

Velkommen til Stampa tirsdag kveld.

Matchhilsen
LFK web


Kulturbygging på en lørdag

Fellestrening, frivillige treninger og 6-årsdag på Stampa. Les mer om lørdagens aktivitet på Stampa. 

Lørdag morgen begynte med Fellestrening for G11 og G12. Dette er en økt som er åpen for alle og det er ingen seleksjon. Har du lyst til å spille fotball, tar du turen. Økten er også åpen for våre gode naboer, og dette er et tiltak hvor vi ser litt ut over eget stueteppe. Dette er også en flott økt for spillere som nå er på vei inn i ungdomsfotballen. Fellestreningene er et ypperlig tiltak for å bli kjent på tvers av både skolekretser og kommunegrenser. Fellestreninger er et supplement til trening i eget lag, og dermed bygges det også treningskultur. Hva er vel egentlig bedre enn å starte helgen med en morgenøkt på en lørdag?

Det var i tillegg frivillig økt for G16 hvor fokus var på skadeforebyggende arbeid. I tillegg var det også frivillig økt for G19 hvor fokus var på avslutningstrening. Det var godt oppmøte i begge leire, og det er flott å se at mange spillere har lyst til å terpe på detaljer i treningshverdagen.

Klokken tolv var det deretter klart for 6-årsturnering på Stampa. 6-åringene har sitt første møte med organisert fotball denne sommeren. De spiller ikke i regulær serie, men det arrangeres egne kampdager for de minste. I går var det vår tur til ønske 6-åringene velkommen til Stampa. Det ble en meget flott lørdag, og regnskuren kom akkurat før siste kamp. Dermed var det jevnt over opphold mens kampene ble spilt.

Vi må ellers bare beklage at det var ett vaffeljern for lite i kiosken. Det betød litt ventetid på vaflene, men på den annen side kunne alle nyte varme og ferske vafler kontinuerlig gjennom dagen. Vi skal forsøke å gjøre dette bedre neste gang, og vi takker for fair play og god tålmodighet i vaffelkøen.

LFK web takker også spillerne i Ungdomsavdelingen som stilte på som dommere. De var også med og rigget opp og ned banene. Gutta gjorde en utmerket innsats gjennom lørdagen.

Vi takker også spillere fra G19 som bidro til henting av baner fredag ettermiddag og tilbakelevering lørdag ettermiddag. Dette er kulturbygging i praksis ved at spillere i egen klubb tar i et tak, både før, under og etter et arrangement. Det skaper en forståelse av klubbens drift og hva som skjer ved et slikt arrangement.

Vi takker også Faaberg Fotball og Roterud IL sin fotballgruppe for lån av baner.

Kulturhilsen
LFK web