Med en ung og lovende trener i spissen har vi klart å samle et stort og robust team rundt G13 i 2020. Mats Renolen (blir 20 år i 2020) går inn som hovedtrener. Han får med seg intet mindre enn fem trenere som også bidro i grendefotballen i tillegg til fire dyktige lagledere. Som støtte blir det også engasjert en ekstern assistent samt ukentlige bidrag fra spillerutvikler Kim Solberg.

F.v. Trond-Erik Eriksen, Steinar Olstad, Nils Gaute Prestmo, Øystein Skjåk, Mats Renolen, Asle Sørum, Tuomo Lien, Sverre Fagerberg, Vidar Nylund. Flere av disse er klare til å bidra også neste år!

«Mats er i et utviklingsløp som er meget spennende om dagen. Han fullfører hele Grasrottreneren i høst, og blir også lansert inn mot «Morgendagens Trener» i regi av NFF Indre Østland på vårparten. Hvis vi får viljen vår er han igang med UEFA B-lisens ganske snart.», sier spillerutvikler Kim Solberg.

Foresatte er limet i gruppen

Overgang fra grendefotball til en felles ungdomsgruppe viser seg å føre til noe frafall. Dette frafallet ønsker Lillehammer Fotballklubb å redusere.

G2006 er et kull som lyktes med å få med nesten like mange fra start til slutt på G13 i 2019 – ambisjonen er den samme for G2007 i 2020. Det viktigste suksesskriteriet var oppfølgingen ekstern hovedtrener fikk av foresatte tilknyttet alle grendelagene. Dette har vi også satt som en forventning i år, og både på trenersiden og lagledersiden blir det ressurser fra alle tre grender inn i ungdomsfotballen for G2007. G2007 sin identitet skal være knyttet til at de er G13 før, under og etter aktivitet. Vi differensierer på feltet, men vil variere gruppene når det er naturlig.

«Henrik Wangberg følger opp Mats som trenerveileder og faglig ansvarlig i utviklingsavdelingen. I tillegg får Mats nå verdifull erfaring som sonetrener og instruktør på FotballXtra. Med løpet han er i nå, så kommer han til å være langt foran flere av oss eldre trenere om bare noen år. G13-gutta er heldige», avslutter Kim Solberg.

Det bor mye i gruppen

Mats Renolen etter at han hadde returnert til Lillehammer Fotballklubb sommeren 2019.

Hovedtrener Mats Renolen spiller til daglig på Lillehammer FK sitt a-lag i fjerde divisjon, jobber som instruktør på FotballXtra, er hovedtrener Sone Nord J2007 og assistenttrener Sone Nord G2007. Han jobber også som tilkallingsvikar og assistent på barneskole. Mats er en del av 2000-kullet som blant annet vant Adidas Cup, ble kretsmestere G14 og G16, og hvor en del spillere endte opp enten på LFK sitt A-lag eller i klubber på enda høyere nivå. Etter videregående bestemte han seg for å kombinere trenerveien med det å spille fotball:

«Jeg spilte vårsesongen 2019 for Follebu, og hadde da noen måneders pause fra trenerjobben jeg hadde hatt i to år på FotballXtra. En del av motivasjonen min for å komme tilbake til Lillehammer Fotballklubb sommeren 2019 var samholdet blant trenerne på FotballXtra, og utviklingsløpet jeg ble forespeilet med fellestreninger hver lørdag samt sonetreninger. På felleslørdagene og sonetreninger har jeg blitt kjent med de aller fleste spillerne. Det bor mye i gruppen, det er morsomme gutter – og jeg gleder meg til å ta fatt på treneroppgaven neste år».

Lillehammer Fotballklubb ser frem til å følge Mats og G13 i 2020.