Daniel Mæhlum er en av flere trenere som vi investerer i. 

Vi gjentar det gjerne til det kjedsommelige: Fotball er et fag som vi har stor respekt for. Vi har tro på fotball som et fagfelt på lik linje som f. eks. murer, snekker, juss eller revisjon. Derfor tror vi at noe av det viktigste vi gjør som klubb, er å investere i våre medarbeidere. Helt konkret betyr det at vi dekker utdanning og skolering. Vi tror nemlig at det å ha skolerte trenere på feltet, uavhengig av alder og nivå på lag, gjør at kvaliteten i vår leveranse til medlemmene øker. Så er det selvfølgelig ikke slik at det å være utdannet er en garanti for suksess. Dog må vi ha en grunnleggende tro på at utdanning hjelper. Blir vi lagt inn på sykehuset, så er det flott om det er en lege som gjennomfører operasjonen og ikke en elektriker.

For kort tid tilbake fikk Daniel Mæhlum tilbud fra sin veileder på UEFA B-lisens om et opphold i Skien hos Odd. Der fikk Daniel ta del i treninger med G19 Elite og ikke minst også Kretslaget til Telemark, årgang 2007. Mye av uken gikk også med til observasjon av økter helt fra G13 til og med A-laget til Odd i Eliteserien. Daniel fikk være på feltet og med selvsyn se hvordan man tenker og kommuniserer, hvilket var lærerikt. Et viktig perspektiv gjennom uken, var også et innblikk i skolehverdagen til mange av spillerne. De går enten på TTG eller TTU (Telemark Toppidrett Gymnas/Ungdom), hvor det legges til rette for at man skal få mest mulig ut av hverdagen.

«For meg var denne uken både morsom og lærerik. Den hjelper meg til både mer tydelighet og trygghet i egen trenerstil»

Det ble også tid til givende diskusjoner om hvordan man utvikler både spillere og lag, og hvordan dette gjøres i en toppklubb. Vi gleder oss over å ha Daniel med oss på laget, og han er en av flere unge og nysgjerrige trenere. Vi snakker mye om å utvikle spillere til både eget A-lag og for videresalg. Kanskje neste eksport fra Stampa er en av våre trenere?

Skoleringshilsen
LFK web.