Denne uken har vi startet et tydelig arbeid knyttet til holdninger, normer og verdier hos G15 og G16. 

Vi i Lillehammer FK ønsker å være tydelig på den rollen vi spiller i samfunnsoppdraget. Det betyr at vi har et hovedfokus på kjerneproduktet vårt, hvilket er sport. Sagt på en annen måte, er vi opptatt av kvaliteten i det som skjer på feltet.

«Vi skal bli distriktets ledende og mest veldrevne klubb » (Styreleder, Per A. Mæhlum)

Vår ambisjon er å bli distriktets ledende og mest veldrevne klubb. I det, ligger at vi skal tilby de beste rammene for spillerutvikling, og her kommer et vesentlig poeng. Når vi snakker om spillerutvikling, så tenker vi både utvikling av spillere og mennesker. Vi som fotballklubb har et samfunnsoppdrag knyttet til folkehelse og det gjelder både fysiske og mentale ferdigheter. Som fotballklubb har vi en unik mulighet til å påvirke både barn, ungdommer og voksne. Gjennom å være en del av Lillehammer FK lærer man seg å tape, vinne, mestre suksess, håndtere motstand, ta i mot beskjeder og veiledning, innordne seg en struktur, samt respekt og forståelse for at mennesker er ulike og verdien av nettopp dette. Listen kunne trolig vært enda lengre også, men disse ferdighetene trenger man også utenfor banen, gjennom hele livet. Det hjelper lite å være best individuelt, om du ikke er en god lagspiller og venn. Vi er overbevist om at det å utvikle både spillere og mennesker sørger for at ungdommen står lengre i idretten, uavhengig av ambisjonsnivå.

I fjor gjestet Marco Elsafadi vår ungdomsavdeling hvor han delte tanker om lagspill, menneskelig utvikling og ikke minst inntrykkfulle historier fra egen oppvekst. Denne uken har G15 og G16 møtt Stine fra Lillehammer kommune og Ane fra Politiet.

Her har spillerne blitt utfordret på egne holdninger, normer og verdier hvor man både individuelt og i gruppe har blitt utfordret til refleksjon over ulike dilemmaer. Arbeidet skal følges opp videre hvor spillerne skal arbeide med Lillehammer FK sitt verdigrunnlag, kjent som LÅGEN. Dette er allerede gjennomført hos G19, og A-laget står for tur i mai.

Å arbeide med menneskelig utvikling er ikke et «stunt», men et pågående arbeid som aldri stanser. Vi ønsker å by på noe mer enn bare organisert fotballaktivitet. Barcelona har oppsummert dette på eminent vis, når de hevder at de er «mer enn en klubb» hvor det peker både på identitet, verdier, tradisjon og hva de skal stå for.

Vi gleder oss til det videre arbeidet, og på sikt skal dette bidra til å tydeliggjøre vår identitet som igjen leder til et klart omdømme både i markedet og befolkningen.

#deternøye å ta folk på alvor.

Holdningsskapende hilsen
LFK web