Lørdag var det igjen klart for felles avslutning i Yngres Avdeling, og det ble to timer med herlig kulturbygging.

Tradisjonen tro, er det felles avslutning for alle lag i Yngres i november. Dette gjelder da lag i alderen 6 til 12 år. Vi er svært opptatt av kulturbygging, og det er viktig å samle alle lag, på tvers av våre grender. Uavhengig av hvor man går på skole, og i hvilken grend man trener, så er det viktig å bygge identitet og fellesskapsfølelse hvor klubben er fellesnevneren.

I år tjuvstartet vi det som skjer fra 1. januar, når vi formelt er en felles klubb. Vi hadde både jenter og gutter til stede, hvilket medførte godt over 300 barn. Basert på volumet, er vi ganske trygge på at alle koste seg sammen på lørdag.

Det var bespisning i form av pizza og brus. Alle lag ble hyllet på scenen, vi hadde fotball-quiz og ikke minst også utlodning av premier gitt av våre samarbeidspartnere. Det er smått fantastisk hva man rekker i løpet av 90 minutter + pause.

Vi benytter anledningen til å takke alle foresatte som gjør en stor innsats gjennom sesongen, både på og utenfor banen. Vi er en klubb tuftet på dugnadsånd og frivillighet, og engasjement fra foresatte er avgjørende. Sammen gjør vi fotballklubben til et godt sted å være.

En stor takk til alle samarbeidspartnere som bidro med premier. Nesten 30 poser ble loddet ut til glade vinnere. Vi takker også Lillehammer videregående skole for flott samarbeid omkring vår avslutning.

Kulturell hilsen fra Stampa
LFK web.