Vi mener at fusjonen mellom LFK og LKFK bidrar til at vi blir sterkere sammen. Det slagordet passer veldig godt også for våre samarbeidende butikker. 

Lillehammer FK har valgt en noe utradisjonell løsning når det kommer til samarbeidende butikker. LKFK har i mange år hatt et velfungerende samarbeid med Tore og hans lag på Sport 1 Strandtorget. LFK har på samme måte hatt et langvarig samarbeid med Pål og hans lag hos Rustadstuen Sport. Verdien av gode relasjoner kan ikke overvurderes, og etter langvarig arbeid høsten 2023, ble løsningen at vi viderefører et samarbeid med begge butikkene. Det gjør at gode ralasjoner kan videreføres, og ikke minst øker vi tilgjengeligheten for våre medlemmer når det kommer til utstyr.

Det er en løsning som vekker nasjonal oppmerksomhet, og vi tviler på at det bugner med klubber som har, eller har hatt, slike løsninger. Så er det en gang slik at det forskjell på by og bygd, og vår valgte løsning er trolig enklere å få til på mindre steder enn i storbyene. Fra Klubbhuset på Stampa, er det bare en ting som gjelder, og det er at våre medlemmer skal ha best mulig tilgang på utstyr fra Puma. Dermed kan man nå velge om man handler i sentrum eller på CC Strandtorget. Man kan altså få tak i nødvendig utstyr fra tidlig morgen til sen kveld. En klubb er til for medlemmer og fans, og denne løsningen mener vi nettopp viser det!

Fredag møtte vi Tore og Pål for en rask kaffeprat. De er med en stor porsjon av ydmykhet vi begynner praten, da disse to har nærmere 60 års farstid i bransjen. For de som har levd noen somre, så husker man trolig at Tore faktisk har en fortid i G-sport sitt system, en kjede Rustadstuen i mange år var en del av. De fremhever begge viktigheten av at det handles av lokale aktører. Da blir overskuddet igjen i byen, og det påvirker mulighetene til å støtte opp om lokale lag og foreninger. Både Tore og Pål er klare på at Lillehammer ikke er en større by, enn at de klarer å samarbeide.

«Det er viktig at medlemmene forstår viktigheten av lokal handel»

De påpeker begge at lokal handel dreier seg om lokal arbeidsplasser og verdiskapning, og det igjen påvirker mulighetene til å gi tilbake. Begge butikkene er nå stappet med herlig tøy fra Puma og det er bare å nyte synet og ta inn over seg inntrykket klubbkolleksjonen gir.

I en travel hverdag er vår visitt omme, men vi gleder oss over den entusiasmen vi ser hos de to. Vi er også sikre på at løsningen med to butikker kommer våre medlemmer til gode.

Samarbeidende hilsen fra Stampa
web.