Ole Martin Hojem er ny Styreleder i Lillehammer Fotballklubb.

For kort tid tilbake ble det avholdt årsmøte i Lillehammer Fotballklubb. Det forløp uten dramatikk og Pål Maugesten gjorde som vanlig en god jobb, og ledet de fremmøtte trygt gjennom møtet.

Ole Martin Hojem tar nå over stafettpinnen fra Per A. Mæhlum og er ny Styreleder i 2022. Denne rollen har han hatt tidligere, og Ole Martin er et kjent ansikt for mange i fotballmiljøet i byen. LFK web vil komme tilbake med en egen sak hvor vi slår av en prat med Ole Martin og presenterer han nærmere.

Per forsvinner imidlertid ikke helt ut, for han går nå inn i rollen som varamedlem. Det sikrer verdifull kontinuitet og overføring av kompetanse. Lillehammer FK er nå i en heldig stilling, hvor mange ønsker å bidra over tid. Det er avgjørende med kontinuitet, både på og utenfor banen.

Valgkomitéen kunne også presentere en komplett innstilling til årsmøtet hvor alle roller var besatt. LFK web benytter anledningen til å takke for det gode arbeidet som er gjort i forkant av årsmøtet.

Etter valget på årsmøtet, kan vi presentere dette laget:

Styret
Ole Martin Hojem (Leder)
Erik Huuse (Nestleder)
Magnus Beite
Karen S. Fougner
Fredrik Alver
Lars S. Rønningen
Geir Drøyvoldsmo

Per Kollstad (Vara)
Trine Kvalen (Vara)
Per A. Mæhlum (Vara)

Kontrollkomité
Frode Bilstad
Thomas S. Lønstad
Iver Reistad

Valgkomité
Ole Chr. Hvattum (Leder)
Anstein Krekke
Knut Espen Svegaarden

Vi ønsker alle de valgte lykke til i sine verv.

LFK web.