Mikael Björlin tar over stafettpinnen fra Pål Erik Heimstad.

Etter mange år med solid innsats fra Pål Erik Heimstad, tar Mikael Björlin over ansvaret for Wednesday United (WU). WU er våre Parautøvere og de spiller håndball på vinteren og fotball om sommeren. Mikael tar nå over ansvaret for fotballdelen om sommeren, hvor laget deltar i Stjerneserien, så vel som i ulike turneringer.

Pål Erik trengte ikke å gå langt for å finne sin etterfølger. Mikael jobber i likhet med Pål Erik i Idrettskretsen, og Mikael har sitt daglige virke på Idrettens Hus, i umiddelbar nærhet til Stampa. I det daglige arbeider Mikael som klubbrådgiver, på tvers av ulike idretter. Han er tydelig på at Pål Erik har vekket hans nysgjerrighet og han har ikke tidligere hatt en slik trenerrolle. Det er Mikael trygg på at er utviklende, og ikke minst har han forstått at det er en helt spesiell idrettslglede å spore hos spillerne på WU.

Mikael har i likhet med Marius, som vi presenterte her på web forrige dagen, bakgrunn fra HINN avd. Lillehammer. Her har han fullført en Bachelorgrad i Sport Management. Vi får dermed nok en person med god faglig tyngde inn i klubben, og det gleder vi oss over.

Vi takker for et solid utført arbeid fra Pål Erik over flere år, og ønsker Mikael velkommen til klubben.

Idrettsgledehilsen fra Stampa
LFK web.