Det ekstraordinære årsmøtet var godt besøkt, og det første styrelaget for den fusjonerte klubben ble valgt.

Torsdag var det ekstraordinært årsmøte i Lillehammer FK og det var gledelig at mange fant veien til det store møterommet i Curlinghallen. Møtet gikk unna på en snau fotballomgang, men det var også kun tre saker på agendaen.

Like gledelig var det at valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt av årsmøtets deltakere. Laget som skal lede skuta i 2024 ble som følger:

Sigurd Tremoen (Styreleder)
Erik Huuse (Nestleder)

Øvrige medlemmer og varamedlemmer ble: Anita Rapp, Magnus Beite, Silja Hjelmstadstuen, Lars Thorsrud, Fredrik Alver, Ingvill Helset, Karen S. Fougner, Stian Grønås og Ole Martin Hojem.

Det betyr at fire av elleve personer er kvinner, hvilket gir en kvinneandel på noe under 40 %.

Vi takker for at folk velger å engasjere seg i byens største idrett og vi ønsker de nyvalgte lykke til med arbeidet. Vi takker også for godt utført arbeid av dem som har bidratt i både LFK og LKFK, og som har gitt stafettpinnen videre.

Årsmøtehilsen fra Stampa
Lillehammer web.