Årsmøtet i Lillehammer Fotballklubb er berammet til 19. februar 2020.

Vi kommer tilbake med invitasjon og informasjon om tid og sted.