Styret innkaller herved til årsmøte i Lillehammer FK.  Årsmøtet avholdes den 19. februar kl. 18.00 i kafeen i Curlinghallen.

Fullstendig sakliste med vedlagte saksdokumenter foreligger her (Saksdokumenter årsmøte 19.02.20), samt i papirform på klubbhuset brakka. Valgkomiteens innstilling vil foreligge på årsmøtet.

Av miljøhensyn vil kun få eksemplarer trykkes opp til årsmøtet. Vi ber de fremmøtte om å laste ned dokumentene elektronisk.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år og ha vært medlem av Lillehammer FK minst én måned. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret