UngdomsXtra Gutter gjennomføres på mandager våren 2022

Vårt tiltak UngdomsXtra gutter er en videreføring av FotballXtra, men da rettet inn mot 8. og 9. klassinger. Vi ønsker også tilsvarende opplegg for jentespillere, her er vi i dialog med LKFK om muligheter.

Våren 2022 blir UngdomsXtra gjennomført mandager kl 1515-1645.

Aktivitet blir gjennomført på følgende tidspunkter:
Mandag 31.1, mandag 7.2, mandag 14.2, mandag 21.2, mandag 7.3, mandag 14.3, mandag 21.3, mandag 28.3 og mandag 4.4.

For skoler hvor det er mer enn to stk påmeldt så kan vi sette opp transport.

Hvem kan melde seg på og hva gjøres på disse treningene?

Spillere som er født i 2008 og 2007, som møter mye trening på laget sitt, er velkomne til å melde seg på.
Vi vil terpe målskåringsferdigheter og rolletrening inn mot målskåring samt å hindre mål. De første 30 min av alle treninger består av keepertrening og teknikktrening.

Trenere på tiltakene på mandager blir Henrik Wangberg og Kim Solberg.

Maksimalt plass til 20 spillere. 

Spørsmål om opplegget?

Kontakt FotballXtra ved Henrik Wangberg,
40608495//hwangberg@lillehammerfk.no

Påmelding: Gå til påmelding ved å TRYKKE HER


Nye prosjekter på gang!

Vi satser på gode prosjekter med HINN også denne vinteren og våren.

Studenter på HINN avd. Lillehammer er en fantastisk ressurs for oss i LFK. I faget/emnet Prosjektledelse i praksis, arbeider studentene med konkrete prosjekter i næringslivet. I fjor, var ikke mindre enn tre grupper i sving med spennende prosjekter i regi av oss i LFK. Her fikk vi verdifull input som kan bidra til videre utvikling av klubben.

Det er i all hovedsak studenter som ved Sport Management, Organisasjon & Ledelse og Reiseliv som er aktuelle i dette samarbeidet. I år bidrar vi i LFK med to prosjekter som vi håper skal være spennende for studentene å arbeide med. Hovedelementene i disse er Bærekraft og Frivillighetens År.

Vi har gjentatte ganger tidligere fremhevet viktigheten av det gode samarbeidet vi har med HINN på Storhove. Vi har flere studenter som spiller fotball i LFK, noen er med i ulike utvalg, mens andre også er trenere. Vi har også studenter som er ferdige med sitt løp ved HINN som også er igjen i byen og bidrar i klubben. Hva hadde vel Sogndal vært uten sitt høyskolemiljø? Linken til HINN er strategisk viktig for oss, da vi nå arbeider målrettet med å få yngre, egne spillere, til å bli i byen etter videregående. Her er målet at de skal studere på HINN og spille fotball for LFK. Da "closer" vi et gap, spesielt i aldersintervallet 19-23 år. Mats Renolen er den første spilleren i nyere tid som har tatt dette valget. Inneværende år gjennomfører han Årsstudium i Pedagogikk. Slik er det alltid - noen må gå foran og vise vei! Well done, Mats.

Prosjektbasert hilsen

LFK web.


Vinterserien går som planlagt

Til tross for en del smitte i samfunnet, er ambisjonen at vinterserien skal gjennomføres.

A-laget er også denne vinteren påmeldt vinterserien. I utgangspunktet skulle alle kamper spilles inne i hallen på Raufoss, men her vil det åpenbart bli endringer, i alle fall på kort sikt. Noen kamper vil utvilsomt bli spilt utendørs.

Her finner du LFK sine kamper i årets vinterserie:

Søndag 30. januar kl. 16.30 Lillehammer FK - Kolbu/KK
Søndag 13. februar kl. 16.30 Lillehammer FK - Reinsvoll IF
Søndag 27. februar kl. 16.30 Faaberg Fotball - Lillehammer FK
Søndag 13. mars kl. 12.00 SK Gjøvik-Lyn - Lillehammer FK
Søndag 27. mars kl. 14.15 Nybergsund Trysil - Lillehammer FK

Kampen søndag 30. januar spilles enten på Skreia Kunstgress eller Gjøvik Stadion. Ta kontakt med Morten Kjetlien nærmere helgen for å få dette avklart. Han treffes på mail: morten@kantall.no

Det finnes en egen side for vinterserien på Facebook. Link til denne er her: Vinterseriene 2022

Vi håper mange tar turen og følger A-laget gjennom vinterens oppkjøring.

LFK web.


Årsmøte 2022

Det går raskt mot Årsmøte i Lillehammer Fotballklubb. Her følger relevant informasjon.

Årsmøte i et idrettslag er det man gjerne kaller for Generalforsamling i næringslivet. Dette er klubbens høyeste myndighet/organ og på Årsmøtet vedtas ulike forhold som legger føringer for klubbens drift. Her kan medlemmer som har betalt kontingent møte og stemme over de forhold som er på saklisten.

Årsmøtet avholdes onsdag 23. februar kl. 18.00 

Per i dag planlegger vi for at vi kan møtes fysisk, men ved behov, vil Årsmøtet bli avholdt digitalt.  Dette vil vi komme tilbake igjen til i god tid før Årsmøtet. Gitt at møtet kan avholdes fysisk, vil vi også komme tilbake igjen til sted når dato nærmer seg.

Sakliste med fullstendig årsmelding, regnskap samt eventuelle innkomne forslag vil bli gjort tilgjengelig for våre medlemmer senest en uke før Årsmøtet.

Vi minner om at forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være Styret i hende senest 14 dager før årsmøtet, dvs. onsdag 9. februar.

Medbestemmende hilsen
LFK web


En ny generasjon forbilder

Sander Jensen og Torje Strand Bjørnaa er klare for sesongen 2022. 

De som tok turen til Stampa høsten 2021, fikk se flere unggutter som markerte seg i den helhvite drakten. Sander og Torje har vært viktige spillere på G19 Interkrets, men har også levert gode prestasjoner på vårt A-lag. Sander har fått noen flere kamper på seniornivå enn Torje, men begge viste sist høst at de har nivået inne. Vi er sikre på at disse to gutta vil prestere godt for LFK også i 2022, og de har begge signert for en ny sesong i LFK-drakten.

Det som er enda viktigere, er at de begge representerer en ny generasjon med forbilder i LFK. Historisk sett har det ikke manglet på talenter hos oss, men dessverre har karrieren til alt for mange endt i Elvegt. og på Lilletorget natt til søndag. Torje og Sander har meget gode holdninger til både trening og kamp, og de er villige til å legge ned det som kreves for å ta steg. Et godt eksempel på dette, er Torje som feiret 18 års dagen sin på spillerbussen med A-laget, vel vitende om at han mest trolig ikke ville få et minutt på banen. De har også begge mange timer med egentrening på Stampa. De er også alltid positive til å bidra rundt yngre lag i klubben, f. eks. på Fellestreningene i helgene.

Så skader det heller ikke at de begge er tvers igjennom flotte gutter. Torje og Sander er personer som de yngre spillerne i klubben kan og bør se opp til. Til glede for alle med hjertet i lokalfotballen, er det også slik at disse to ikke er alene. Det kommer nå en lang rekke spillere med tydelige holdninger, normer og verdier til livet, både på og utenfor banen. Vi håper at mange av disse vil bidra til å skape et produkt som hele regionen kan være stolt av!

Forbildehilsen

LFK web.


Vi banker ned milepæler

Det er alltid morsomt å se resultater av hardt arbeid!

En milepæl er egentlig et gammelt veimerke og stammer fra en romersk mil. Dette var måten romerne markerte distansen på, når man marsjerte. Ordet, eller betegnelsen, er også mye brukt i prosjektledelse og da tenker vi på punkter eller delmål i et større bilde. Sagt på en annen måte, tenker vi på en milepæl som et punkt i en fremdriftsplan eller et utviklingstrinn i et større bilde. Rent billedlig kan vi si at en milepæl er en stasjon på den vegen LFK-toget nå ruller. Og gledelig nok, er det mange stoppesteder for tiden.

Det har skjedd til dels stor utvikling de siste årene i Lillehammer Fotballklubb. I denne saken forsøker vi oppsummere litt av det som har skjedd og som vi også håper skal skje videre.

Vi har fått på plass nye sportslige strategidokumenter. Dette kalles for sportsplan og utviklingstrapp. Kort forklart, beskriver dokumentene vår sportslige strategi, og dette skaper en blåd tråd i arbeidet. En sportsplan er et meget viktig verktøy for alle våre trenere og det gir også foresatte svar på hvordan vi tenker at "butikken" vår skal drives. Utviklingstrappen kompletterer sportsplanen og forklarer hvilke ferdigheter spillerne skal lære i de ulike alderstrinnene.

Link til våre dokumenter finner du her: Sportsdokumenter

Senhøsten 2021 kunne vi feire to år med ansvar for Landslagsskolen i Sone Nord. Denne sonen strekker seg fra Lillehammer til Dombås, og også fra Otta til Lom. NFF Indre Østland samarbeider med noen utvalgte klubber som håndterer ulike soner i Kretsen. Det er svært gledelig at vi som klubb har Kretsens tillit i dette arbeidet.

Vi ønsker så ofte som mulig å være representert på nasjonale nivåer med G16 og G19. Dette kan ikke vedtas verken av Styret eller LFK sin Ledelse, men vi kan jobbe knallhardt på feltet for at det skjer. Dette er helt avgjørende for å innhente referanser på nivå, og det er avgjørende for at vi skal produsere spillere til eget A-lag. Vi kan ikke kjøpe oss til suksess, men derimot kan vi utvikle spillere til eget A-lag og for salg. G19 rykket opp til Interkrets B høsten 2020. I 2021 fornyet G19 kontrakten og spiller også i IK B i 2022. G15 er grunnet Pandemien ikke ferdig med sin kvalifisering for G16 IK for 2022. Dette avgjøres først senere i vinter.

Sist høst rykket også vårt A-lag opp, og spiller nå i Norsk Tipping Ligaen. Dette gjør at det nå blir stadig færre grunner til å forlate Lillehammer. Vi er nå igjen tilbake på fotballkartet og også vårt A-lag spiller nå i en serie styrt sentralt av NFF. Dette er en flott arena hvor unge, lovende spillere kan vise seg fram. Det gir også større attraktivitet og oppmerksomhet omkring både klubben og A-laget.

Det er svært gledelig at vi har fått til en tilrettelegging for fotball i VG1 for elever som ønsker å gå studiespesialisering. Her samarbeider vi i LFK med LVS Avd. Sør, og dette gjør at det nå er liten eller ingen grunn til å reise ut av Lillehammer for å gå på fotballgymnas i andre byer. Vi anser dette som strategisk avgjørende for å beholde spillere med ambisjoner i byen. I forlengelsen av dette, jobber vi nå også aktivt med å påvirke egne lokale unggutter til å velge studier i Lillehammer, alt. Hamar eller Gjøvik. Alt for mange reiser etter endt videregående opplæring. Å motvirke denne "utvandringen" er en prioritert oppgave for oss, da dette vil gi økt kontinuitet i A-lagets spillerstall, spesielt i segmentet 19-23 år.

Det er svært gledelig at vi i ungdomsfotballen har evnet å snu en negativ frafallstrend. Det har vært alt for mange spillere som har sluttet, og vi vet alle verdien av at ungdommer deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Dette er et evig pågående arbeid, og vi skal jobbe hardt for at LFK skal være et godt sted å være for så mange som mulig. Det er en vesentlig del av vårt samfunnsoppdrag når det kommer til fysisk og psykisk folkehelse. Mye tyder på at vi nå evner å se flere av våre spillere enn tidligere.

Det florerer ikke med tyngre industribedrifter i vårt distrikt. Derfor er spillersalg, i snitt trolig hvert andre år, avgjørende for å finansiere drift og vekst. Historisk sett har salg av spillere bare skjedd sporadisk, men noe er nå i ferd å skje. Her kan vi kort bare nevne Rasmus til Heerenveen og Vetle og Halvor til Ham-Kam. Dette viser en gang for alle at det er mulig å bli god i fotball i idrettsbyen Lillehammer!

I 2021 har vi gjennomført tidenes utdanningsløft i vår organisasjon. Vi har en sterk tro på å investere i mennesker. Vi er sikre på at det kommer spillerne til gode, uavhengig av ambisjonsnivå. Vi har aldri hatt flere skolerte personer i vår organisasjon enn tilfellet er nå, og vi gleder oss enormt til fotballåret 2022. Les gjerne en egen sak om dette her: Utdanningsløft

Vi ønsker å utvikle Brakka til et fullverdig Klubbhus. I 2022 er målet at vi alle skal si at vi møtes på Klubbhuset, fremfor på Brakka. Verdien av et sted hvor vi kan samles kan ikke overvurderes, og Klubbhuset skal utvikles til å bli et sentralt møtepunkt for alle medlemmer, og sånn sett navet i hjulet når det kommer til kulturbygging. På rekordtid har vi nå fått omregulert grunnen huset står på, vi har etablert gards- og bruksnummer og vann og avløp er på vei. Vi takker både Sparebank 1 Gudbrandsdal og Sparebankstiftelsen DnB som har gitt oss midler til utvikling. Ytterligere utvikling av Klubbhuset vil finne sted, så her er det bare å følge med gjennom året. Det er også på sin plass å rette en stor takk til Lillehammer kommune for meget god samhandling.

Vi opplever en god respons i markedet, og vi økte markedsinntektene fra 2020 til 2021. Vi vil øke ytterligere inn i 2022, men det er viktig å påpeke at "intet tre vokser inn i himmelen". Vi takker ydmykt for den responsen og velviljen vi møter i lokalt næringsliv om dagen. Det er svært givende å være ute og snakke fotball med lokalt næringsliv om dagen, og vi har tro på at det er mer å hente, både lokalt og regionalt.

Styret har også vedtatt en ny organisasjonsmodell i ungdomsfotballen. Dette betyr at færre personer får mer ansvar. Dette skaper også kontinuitet, herunder færre utskiftninger. Dette øker organisasjonens forutsigbarhet, og det skal i tillegg også forbedre linken mellom ungdom og yngres avdeling. Vi er sikre på at de heldige trenerne som får være med på denne reisen viser seg tilliten verdig, og at dette vil komme alle medlemmer/spillere til gode.

De siste årene har det vært sterk kontinuitet i Styret i LFK. Dette er med på å sikre at man ikke endrer strategi hvert andre år, når nye styremedlemmer velges. Kontinuitet er viktig både på og utenfor banen, og vi har nå sterk kontinuitet i Styret som består av kompetente personer som ønsker å få til noe. Det er også mer kontinuitet i klubbens ledelse og trenerstab, og dette er vi sikre på at våre medlemmer over tid merker.

Vi er også i sluttfasen når det kommer til å bli sertifisert som Kvalitetsklubb. Det forventer vi at skal skje i løpet av første halvår 2022. Vi må se an litt den pågående Pandemien som kan legge noen begrensninger for aktiviteten, men vi har nå målet i sikte. Dette er et ytterligere kvalitetsstempel fra Krets og Forbund og vil være et synlig bevis på at mye er "på stell" i LFK.

Vinteren 2022 blir det igjen vinteråpen bane på Stampa. Dette skjedde første gang i fjor, og er svært viktig for lokalfotballen. Vi takker både kommunen og Eidsiva for å være forhåndsorientert slik at vi kan spille hverandre gode. Gjennom tydelig politisk påvirkning sist høst, lykkes vi også med å få nytt banedekke Øvre Bane på Stampa prioritert i budsjettet for 2022. Dermed vil det skje en solid anleggsutvikling på Stampa når snøen forsvinner.

Så er det en gang slik at "vi må knuse noen egg for å lage omelett". Det er ikke sikkert vi lykkes med alt umiddelbart, men alle skal vite at vi jobber knallhardt hver dag for at vi skal bli litt bedre dag for dag. Målet er at vi skal bli distriktets ledende og mest veldrevne klubb.

LFK-toget ruller videre og vi håper at mange tar plass på toget, fremfor å stå igjen på perrongen. Velkommen om bord!

Milepælshilsen

LFK web.

 

 


Kiwi Cup 2022

Vi ønsker det nye fotballåret velkommen, og ser blant annet fram til Kiwi Cup i juni.

Fotballåret 2022 er her, og vi er trygge på at hardt arbeid skal sikre videre fremgang, både på og utenfor banen. 2021 ble et godt år for oss i LFK, men vi kan love alle at vi ikke parkerer bussen. Vi går i angrep med sugende dybdeløp!

Det er viktig å ha noe å se fram til, og ett av flere høydepunkter i 2022 er Kiwi Cup, tidligere kjent som Barnehage NM. Vi gleder oss over å bidra sammen med Faaberg Fotball når dette arrangementet gjenopplives. Vi er sikre på at dette kommer til å bli et pedagogisk, sportslig og sosialt høydepunkt i juni.

Kiwi Cup er rett og slett uoffisielt NM for ansatte i barnehager og grunnskoler. Det spilles 7er fotball, og her er det gledelig nok lov til å være best uten ball! Tenker du at din skole eller barnehage bør delta på dette arrangementet, finner du all relevant informasjon og link til påmelding her: Hjemmeside Kiwi Cup

Vi har allerede fått med oss herlige samarbeidspartnere på laget. Noen er gamle kjente fra Faaberg og LFK, mens nye har kommet til. Her tar vi som fotballklubber et betydelig samfunnsvar når det kommer til folkehelse, og vi gleder oss til å se både tidligere deltakere og nye deltakere lørdag 11. juni. For mange er fortsatt trolig banketten dagens høydepunkt.

Det er mulig å følge arrangementet på Facebook her: Arrangement på Facebook

Invitasjon til Kiwi Cup kan du laste ned her: BHG Invitasjon

Vi gleder oss til å ta imot gjestende lag og publikum lørdag 11. juni. Dagen skal preges av idrettsglede og folkehelse.

Samhandlingshilsen
LFK web.


Tidenes utdanningsløft

Vi har tro på å investere i laget vårt! 

Vi opplever en god vekst i Lillehammer Fotballklubb og det er helt avgjørende at vi evner å vokse med kvalitet. For å lykkes med det, mener vi at å skolere og å tilby utdanning til "flokken vår" er helt avgjørende. Fotball er et fag på lik linje med snekker, murer, advokat eller revisor.

Vi har skrevet dette mange ganger tidligere, men vi gjentar det gjerne. Vårt kjerneprodukt er sport, og målet må være høyest mulig kvalitet på feltet. Det er vi sikre på at kommer alle til gode, uavhengig av ambisjonsnivå. Når en spiller møter til en forberedt økt med struktur og innhold påvirker dette motivasjonen. Dette fordi vi alle er født med en nysgjerrighet og et ønske om å lære noe nytt.

Noe av det beste vi kan gjøre, er derfor å investere i folka våre. Vi vil aldri være lønnsledende, men derimot kan vi skape motivasjon gjennom blant annet å bekoste utdanning. Det er ikke slik at vi bare skal drive spillerutvikling. Vi skal også drive trenerutvikling. Å utvikle gode trenere er like naturlig som å utvikle gode spillere. Vi her svært heldige i LFK i dag, hvor vi har motiverte og sultne yngre trenere som brenner for klubben og "kallet". Disse legger alle ned mange timer og yter en innsats ut over det som kan forventes. Det betyr samtidig at om du er over høyden på karrieren med dalende motivasjon, og tenker at nå skal det siste melkes ut av pengesekken, bør GPS`n settes til en annen destinasjon enn Stampa.

I 2021 gjennomførte både Gosha Askar, Andreas Mauset og Mats Renolen UEFA B-lisens. Eirik Sørensen gjennomførte Trenerveilederutdanning, og Henrik Wangberg deltok på Leder 4 som er NFF sin høyeste lederutdanning.

"Jeg har lært mye om å få til den gode samtalen" (E. Sørensen)

Det betyr at vi stiller godt forberedt foran 2022 og vi har aldri hatt flere personer i organisasjonen med formelle kvalifikasjoner. Vi er sikre på at dette vil slå positivt ut, ikke bare internt, men også for våre medlemmer.

I tillegg berømmer vi alle som deltok på Grasrottrenerkurs. Her hadde vi både mammaer, pappaer og andre uten barn i klubben på kurs. Dette er første steg i trenerstigen, og å delta på kurs bygger også hele trenerfamilien fra barnefotball til voksenfotball.

Vi håper å se mange på kurs også i 2022.

Utdanningshilsen
LFK web


Aktivitet som normalt for alle unntatt G19 og A-laget

Nytt år og nye retningslinjer... Vi skal prøve å svare på hvilke retningslinjer som gjelder til og med midten av januar. For å informere om dette tar vi utgangspunkt i retningslinjene til Fotballforbundet, som informerer her om hva som gjelder. Etter hva vi forstår gjelder retningslinjene nå til 14. januar.

Barn og ungdom til og med 2006-årgangen kan trene som normalt:

Barn og ungdom kan trene som normalt. Det anbefales at man holder meteren før og etter trening. Utendørs kan man være inntil 30 stk i en gruppe. Er man flere enn dette bør man dele inn i nokså faste grupper til og med nye retningslinjer foreligger. Det bør da være 2 meter mellom gruppene, samt at man planlegger slik at de som ikke er på samme gruppe ikke er i kontakt underveis i treningen.

Innendørs kan man være inntil 20 stykker. Vi anbefaler at foresatte som ikke er med og gjennomfører treningen ikke oppholder seg innendørs under trening.

Med Laget Mitt får man en god mulighet til å lagre informasjon om hvem som er på trening, med tanke på eventuell smittesporing senere. Lag bør praktisere påmelding med strenge regler for å overholde fristene for påmelding, slik at både planlegging og gjennomføring blir gjort fornuftig.

For spillere som går på videregående eller er eldre:

Det anbefales at man er inntil 20 stk i en gruppe, og at man holder meteren ved organisert idrettsaktivitet. For spillere under 20 år regner vi med at det kommer nye regler dersom man opphever rødt nivå i videregående skole.

FotballXtra:

Transport går som normalt fra de ulike skoler. Spillere må selv ta med munnbind til drosje.

Aktiviteten gjennomføres utendørs så lenge dette er mulig. Vi vil vurdere innendørs trening på dager hvor det er kaldere enn 10 kuldegrader.

Det blir mulig å skifte i garderobe, med restriksjon på antall inne i garderoben av gangen - i tillegg til aktiv spriting og rengjøring. Det blir ikke mulig å oppholde seg innendørs.

 

 


Skal se på mulighetene for å danne en felles klubb for gutter og jenter

Lillehammer Fotballklubb (LFK) og Lillehammer Kvinnefotballklubb (LKFK) ønsker å se på muligheten for å danne en felles fotballklubb for framtida. Både LFK og LKFK opplever sportslig framgang og høye medlemstall. Begge klubbene ønsker å ta ytterligere steg og videreutvikle gode utviklingsmiljøer for alle spillere på alle nivåer, samt å jobbe for å ta nye sportslige nivåer på junior- og seniornivå.

 

Spørsmålet er om tiden nå er moden for å danne en felles klubb for både gutter og jenter, og om vi ved en felles klubb kan bli enda bedre rustet til å møte en spennende fotballfremtid. En klubb som kan videreutvikle arbeidet med kvalitet og som har høye ambisjoner – både sportslig og sosialt. En klubb som satser enda mer på mangfold og ser at det gjør oss sterkere. En klubb vi er stolt av fordi vi skaper gode fotballspillere, men også gode mennesker. Det er dette den nye arbeidsgruppa skal se på. Gruppa vil bestå av tre personer fra hver av klubbene, og skal presentere sine idéer og tanker til sine respektive styrer, som deretter vil løfte saken opp i sine årsmøter i begynnelsen av 2022. Hvis årsmøtene/styrene er enig, vil en prosess med bred involvering settes i gang.