Det går raskt mot Årsmøte i Lillehammer Fotballklubb. Her følger relevant informasjon.

Årsmøte i et idrettslag er det man gjerne kaller for Generalforsamling i næringslivet. Dette er klubbens høyeste myndighet/organ og på Årsmøtet vedtas ulike forhold som legger føringer for klubbens drift. Her kan medlemmer som har betalt kontingent møte og stemme over de forhold som er på saklisten.

Årsmøtet avholdes onsdag 23. februar kl. 18.00 

Per i dag planlegger vi for at vi kan møtes fysisk, men ved behov, vil Årsmøtet bli avholdt digitalt.  Dette vil vi komme tilbake igjen til i god tid før Årsmøtet. Gitt at møtet kan avholdes fysisk, vil vi også komme tilbake igjen til sted når dato nærmer seg.

Sakliste med fullstendig årsmelding, regnskap samt eventuelle innkomne forslag vil bli gjort tilgjengelig for våre medlemmer senest en uke før Årsmøtet.

Vi minner om at forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være Styret i hende senest 14 dager før årsmøtet, dvs. onsdag 9. februar.

Medbestemmende hilsen
LFK web