Nytt år og nye retningslinjer… Vi skal prøve å svare på hvilke retningslinjer som gjelder til og med midten av januar. For å informere om dette tar vi utgangspunkt i retningslinjene til Fotballforbundet, som informerer her om hva som gjelder. Etter hva vi forstår gjelder retningslinjene nå til 14. januar.

Barn og ungdom til og med 2006-årgangen kan trene som normalt:

Barn og ungdom kan trene som normalt. Det anbefales at man holder meteren før og etter trening. Utendørs kan man være inntil 30 stk i en gruppe. Er man flere enn dette bør man dele inn i nokså faste grupper til og med nye retningslinjer foreligger. Det bør da være 2 meter mellom gruppene, samt at man planlegger slik at de som ikke er på samme gruppe ikke er i kontakt underveis i treningen.

Innendørs kan man være inntil 20 stykker. Vi anbefaler at foresatte som ikke er med og gjennomfører treningen ikke oppholder seg innendørs under trening.

Med Laget Mitt får man en god mulighet til å lagre informasjon om hvem som er på trening, med tanke på eventuell smittesporing senere. Lag bør praktisere påmelding med strenge regler for å overholde fristene for påmelding, slik at både planlegging og gjennomføring blir gjort fornuftig.

For spillere som går på videregående eller er eldre:

Det anbefales at man er inntil 20 stk i en gruppe, og at man holder meteren ved organisert idrettsaktivitet. For spillere under 20 år regner vi med at det kommer nye regler dersom man opphever rødt nivå i videregående skole.

FotballXtra:

Transport går som normalt fra de ulike skoler. Spillere må selv ta med munnbind til drosje.

Aktiviteten gjennomføres utendørs så lenge dette er mulig. Vi vil vurdere innendørs trening på dager hvor det er kaldere enn 10 kuldegrader.

Det blir mulig å skifte i garderobe, med restriksjon på antall inne i garderoben av gangen – i tillegg til aktiv spriting og rengjøring. Det blir ikke mulig å oppholde seg innendørs.