Det går nå raskt mot Birkebeinerrennet i mars. Da skal vi som vanlig bidra til Arrangmentsbyen Lillehammer. 

Tradisjonen tro, bidrar Lillehammer FK med dugnadstimer under Birkebeinerrennet. Det skjer en betydelig verdiskapning i byen i forbindelse med de tallrike arrangementene som gjennomføres hvert år. Det er naturlig at vi i Lillehammer FK støtter opp om denne aktiviteten.

Peter Monsen Tellefsen er tidligere presentert som ny Dugnadskoordinator i klubben. Han arbeider nå med oppsett av lister, og dermed er vi ute i god tid, hvilket alltid er et viktig poeng.

Det er de eldste lagene i klubben som bidrar på denne tiden av året. Det skyldes at aktiviteten er i gang rundt disse lagene. Vi bygger nå både klubb og organisasjon, og vi håper dere alle tar Peter godt i mot. Om kort tid ruller Peter nå ut informasjon hvor vakter skal besettes.

Spørsmål knyttet til klubbens dugnader rettes på mail til: dugnad@lillehammerfk.no

Vi takker for både velviljen og engasjementet vi ser i medlemsmassen og ønsker god uke videre.

LFK web