Vi skal i 2021 arbeide for å bli sertifisert som Kvalitetsklubb.

I november ble vi formelt tatt opp i NFF Indre Østland sitt Kvalitetsklubbprosjektet. Mange vil nok mene at akkurat det er på høy tid, og vi får peke på det gamle ordtaket som sier at «det er aldri for sent å begynne»…

Kvalitetsklubb er klubbutvikling satt i system. Med bedre struktur og gjennomføringskraft skaper kvalitetsklubber enda bedre klubber. Dette er spesielt viktig i breddeklubbene, hvor få faste ansatte gjerne bidrar til høy gjennomtrekk av folk og lite eller manglende kontinuitet.

Tom Henning fra NFF IØ beskriver det på følgende vis:

«Nivå 1 bidrar til å utvikle tydelige verdier, øke kompetansen og etablere ryddige strukturer, slik at din klubb kan tilby aktivitet med kvalitet til alle barn og ungdommer»

Tom Henning mener at Kvalitetsklubbkonseptet er sentralt av det vi gjør av utviklingen i breddefotballen og et konsept han betrakter som vellykket. I møte med klubber som har gått igjennom dette har de skrytt av prosessen og hvor verdifull den har vært. Det handler om å bygge struktur i klubb på organisasjon, ledelse og sport, og de har fått en helt annen bevissthet i måten de jobber på.

Selve målet med Kvalitetsklubb er å stimulere til god klubbdrift. Klubber med god struktur tiltrekker seg frivillige, som vi er veldig avhengig av, og skaper et miljø for sunn og god barne- og ungdomsidrett.

Sentrale personer i Lillehammer FK som vil arbeide med Kvalitetsklubb i 2021 er Daglig Leder og Karen Sann Fougner. Hun er Styremedlem i klubben. Vi er også svært glade for at Torgeir Skyttermoen har sagt ja til å bidra i prosessen.

Vi ser alle fram til en spennende reise i 2021, og målet er å gjøre Lillehammer FK til regionens ledende og mest veldrevne klubb.