Det er alltid morsomt å se resultater av hardt arbeid!

En milepæl er egentlig et gammelt veimerke og stammer fra en romersk mil. Dette var måten romerne markerte distansen på, når man marsjerte. Ordet, eller betegnelsen, er også mye brukt i prosjektledelse og da tenker vi på punkter eller delmål i et større bilde. Sagt på en annen måte, tenker vi på en milepæl som et punkt i en fremdriftsplan eller et utviklingstrinn i et større bilde. Rent billedlig kan vi si at en milepæl er en stasjon på den vegen LFK-toget nå ruller. Og gledelig nok, er det mange stoppesteder for tiden.

Det har skjedd til dels stor utvikling de siste årene i Lillehammer Fotballklubb. I denne saken forsøker vi oppsummere litt av det som har skjedd og som vi også håper skal skje videre.

Vi har fått på plass nye sportslige strategidokumenter. Dette kalles for sportsplan og utviklingstrapp. Kort forklart, beskriver dokumentene vår sportslige strategi, og dette skaper en blåd tråd i arbeidet. En sportsplan er et meget viktig verktøy for alle våre trenere og det gir også foresatte svar på hvordan vi tenker at «butikken» vår skal drives. Utviklingstrappen kompletterer sportsplanen og forklarer hvilke ferdigheter spillerne skal lære i de ulike alderstrinnene.

Link til våre dokumenter finner du her: Sportsdokumenter

Senhøsten 2021 kunne vi feire to år med ansvar for Landslagsskolen i Sone Nord. Denne sonen strekker seg fra Lillehammer til Dombås, og også fra Otta til Lom. NFF Indre Østland samarbeider med noen utvalgte klubber som håndterer ulike soner i Kretsen. Det er svært gledelig at vi som klubb har Kretsens tillit i dette arbeidet.

Vi ønsker så ofte som mulig å være representert på nasjonale nivåer med G16 og G19. Dette kan ikke vedtas verken av Styret eller LFK sin Ledelse, men vi kan jobbe knallhardt på feltet for at det skjer. Dette er helt avgjørende for å innhente referanser på nivå, og det er avgjørende for at vi skal produsere spillere til eget A-lag. Vi kan ikke kjøpe oss til suksess, men derimot kan vi utvikle spillere til eget A-lag og for salg. G19 rykket opp til Interkrets B høsten 2020. I 2021 fornyet G19 kontrakten og spiller også i IK B i 2022. G15 er grunnet Pandemien ikke ferdig med sin kvalifisering for G16 IK for 2022. Dette avgjøres først senere i vinter.

Sist høst rykket også vårt A-lag opp, og spiller nå i Norsk Tipping Ligaen. Dette gjør at det nå blir stadig færre grunner til å forlate Lillehammer. Vi er nå igjen tilbake på fotballkartet og også vårt A-lag spiller nå i en serie styrt sentralt av NFF. Dette er en flott arena hvor unge, lovende spillere kan vise seg fram. Det gir også større attraktivitet og oppmerksomhet omkring både klubben og A-laget.

Det er svært gledelig at vi har fått til en tilrettelegging for fotball i VG1 for elever som ønsker å gå studiespesialisering. Her samarbeider vi i LFK med LVS Avd. Sør, og dette gjør at det nå er liten eller ingen grunn til å reise ut av Lillehammer for å gå på fotballgymnas i andre byer. Vi anser dette som strategisk avgjørende for å beholde spillere med ambisjoner i byen. I forlengelsen av dette, jobber vi nå også aktivt med å påvirke egne lokale unggutter til å velge studier i Lillehammer, alt. Hamar eller Gjøvik. Alt for mange reiser etter endt videregående opplæring. Å motvirke denne «utvandringen» er en prioritert oppgave for oss, da dette vil gi økt kontinuitet i A-lagets spillerstall, spesielt i segmentet 19-23 år.

Det er svært gledelig at vi i ungdomsfotballen har evnet å snu en negativ frafallstrend. Det har vært alt for mange spillere som har sluttet, og vi vet alle verdien av at ungdommer deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Dette er et evig pågående arbeid, og vi skal jobbe hardt for at LFK skal være et godt sted å være for så mange som mulig. Det er en vesentlig del av vårt samfunnsoppdrag når det kommer til fysisk og psykisk folkehelse. Mye tyder på at vi nå evner å se flere av våre spillere enn tidligere.

Det florerer ikke med tyngre industribedrifter i vårt distrikt. Derfor er spillersalg, i snitt trolig hvert andre år, avgjørende for å finansiere drift og vekst. Historisk sett har salg av spillere bare skjedd sporadisk, men noe er nå i ferd å skje. Her kan vi kort bare nevne Rasmus til Heerenveen og Vetle og Halvor til Ham-Kam. Dette viser en gang for alle at det er mulig å bli god i fotball i idrettsbyen Lillehammer!

I 2021 har vi gjennomført tidenes utdanningsløft i vår organisasjon. Vi har en sterk tro på å investere i mennesker. Vi er sikre på at det kommer spillerne til gode, uavhengig av ambisjonsnivå. Vi har aldri hatt flere skolerte personer i vår organisasjon enn tilfellet er nå, og vi gleder oss enormt til fotballåret 2022. Les gjerne en egen sak om dette her: Utdanningsløft

Vi ønsker å utvikle Brakka til et fullverdig Klubbhus. I 2022 er målet at vi alle skal si at vi møtes på Klubbhuset, fremfor på Brakka. Verdien av et sted hvor vi kan samles kan ikke overvurderes, og Klubbhuset skal utvikles til å bli et sentralt møtepunkt for alle medlemmer, og sånn sett navet i hjulet når det kommer til kulturbygging. På rekordtid har vi nå fått omregulert grunnen huset står på, vi har etablert gards- og bruksnummer og vann og avløp er på vei. Vi takker både Sparebank 1 Gudbrandsdal og Sparebankstiftelsen DnB som har gitt oss midler til utvikling. Ytterligere utvikling av Klubbhuset vil finne sted, så her er det bare å følge med gjennom året. Det er også på sin plass å rette en stor takk til Lillehammer kommune for meget god samhandling.

Vi opplever en god respons i markedet, og vi økte markedsinntektene fra 2020 til 2021. Vi vil øke ytterligere inn i 2022, men det er viktig å påpeke at «intet tre vokser inn i himmelen». Vi takker ydmykt for den responsen og velviljen vi møter i lokalt næringsliv om dagen. Det er svært givende å være ute og snakke fotball med lokalt næringsliv om dagen, og vi har tro på at det er mer å hente, både lokalt og regionalt.

Styret har også vedtatt en ny organisasjonsmodell i ungdomsfotballen. Dette betyr at færre personer får mer ansvar. Dette skaper også kontinuitet, herunder færre utskiftninger. Dette øker organisasjonens forutsigbarhet, og det skal i tillegg også forbedre linken mellom ungdom og yngres avdeling. Vi er sikre på at de heldige trenerne som får være med på denne reisen viser seg tilliten verdig, og at dette vil komme alle medlemmer/spillere til gode.

De siste årene har det vært sterk kontinuitet i Styret i LFK. Dette er med på å sikre at man ikke endrer strategi hvert andre år, når nye styremedlemmer velges. Kontinuitet er viktig både på og utenfor banen, og vi har nå sterk kontinuitet i Styret som består av kompetente personer som ønsker å få til noe. Det er også mer kontinuitet i klubbens ledelse og trenerstab, og dette er vi sikre på at våre medlemmer over tid merker.

Vi er også i sluttfasen når det kommer til å bli sertifisert som Kvalitetsklubb. Det forventer vi at skal skje i løpet av første halvår 2022. Vi må se an litt den pågående Pandemien som kan legge noen begrensninger for aktiviteten, men vi har nå målet i sikte. Dette er et ytterligere kvalitetsstempel fra Krets og Forbund og vil være et synlig bevis på at mye er «på stell» i LFK.

Vinteren 2022 blir det igjen vinteråpen bane på Stampa. Dette skjedde første gang i fjor, og er svært viktig for lokalfotballen. Vi takker både kommunen og Eidsiva for å være forhåndsorientert slik at vi kan spille hverandre gode. Gjennom tydelig politisk påvirkning sist høst, lykkes vi også med å få nytt banedekke Øvre Bane på Stampa prioritert i budsjettet for 2022. Dermed vil det skje en solid anleggsutvikling på Stampa når snøen forsvinner.

Så er det en gang slik at «vi må knuse noen egg for å lage omelett». Det er ikke sikkert vi lykkes med alt umiddelbart, men alle skal vite at vi jobber knallhardt hver dag for at vi skal bli litt bedre dag for dag. Målet er at vi skal bli distriktets ledende og mest veldrevne klubb.

LFK-toget ruller videre og vi håper at mange tar plass på toget, fremfor å stå igjen på perrongen. Velkommen om bord!

Milepælshilsen

LFK web.