På like linje som i fjor høst, var Lillehammer Fotballklubb igjen vertskap for NFF Indre Østland (IØ) sitt Grasrottrenerkurs.

Sist høst, i 2020, dro på på noe alvorlig, og kjørte alle fire delkursene i Grasrottrenerutdanningen. Det gjør vi ikke i år, men denne helgen har det vært gjennomført Grasrottrenerutdanning på Stampa, og det var Delkurs 3 som stod for tur.

Det er da slik at det er NFF IØ som er ansvarlig for kursene, mens Lillehammer Fotballklubb er vertskap på vegne av Kretsen. Det skyldes at vi i Lillehammer FK har tre personer som er en del av NFF IØ sitt veilederkorps. Dermed kan vi kjøre kurs lokalt, noe som igjen gjør det enda enklere for personer lokalt å delta.

Denne helgen deltok trenere fra flere ulike klubber, og her kan nevnes Lillehammer FK, Lillehammer KFK, Roterud, Ottestad, FK Toten, Løten og Faaberg Fotball.

Å melde seg på kurs er viktig, for det skaper en felles referanseramme i trenergjerningen. På kurs treffer man andre trenere fra ulike klubber og det skjer en betydelig erfaringsutveksling. Kursene er også praktisk anlagt, så fremfor å sitte inne og prate om, er vi ute på feltet og øver! Grasrottrenerutdanningen består av fire Delkurs som spenner fra barn- til ungdomsfotball. Fra å skulle planlegge, sette i gang og lede hensiktsmessig aktivitet, lærer man også å veilede på valg og utførelse hos spillerne. Man setter også trenerrollen i perspektiv gjennom de ulike aktivitetskategoriene og fotballens ferdighetsdimensjoner.

Vi benytter anledningen til å takke NFF IØ for den tilliten som vises oss i følge med Grasrottrenerutdanningen.

I Lillehammer FK har vi en god del trenere som nå har gjennomført ulike Grasrottrenerkurs. En sterk oppfordring er at alle melder seg på kurs, og klubben dekker selvfølgelig kurskostnaden. Om du som leser dette vil delta på kurs, så finner du Kretsen sin kurskalender her: Kurs i Kretsen

Kompetanseutviklende hilsen

LFK web.