Det gleder oss å meddele at både Anlegg Øst Entreprenør og Sparebank 1 Gudbransdal begge har forlenget sine engasjementer som Generalsponsorer til Lillehammer Fotballklbb.

Øverst i hierarkiet finner vi våre Generalsponsorer. De siste årene har pallen vært delt av Anlegg Øst Entreprenør og Sparebank 1 Gudbrandsdal. Vi er svært glade for at vi har fornyet ekteskapsløftene med dem begge, og begge bedrifter vil være synlige med draktreklame i en ny periode. Dette er våre mest omfangsrike avtaler, og vi er trygge på at vi skal finne på mye morsomt med dem begge i årene som kommer.

«Lillehammer Fotballklubb er den største fotballklubben i vårt område. De er en viktig samfunnsaktør som gir et godt tilbud til barn, ungdom og voksne. Det er derfor naturlig for oss at vi fortsetter reisen sammen med de i en fornyet avtale» (S1G)

«Fotball skal være for alle, og gjennom engasjementet i LFK når vi bredt ut» (AØE)

Det er utvilsomt et noe mer krevende sponsormarked for tiden. Det er krig i Europa, høy inflasjon og mange bedrifter opplever også utfordringer. Likevel, det ser greit ut for LFK sin del, og når ribba settes i ovnen, er vi trygge på at flere sugende dybdeløp har gitt avkastning. Vi fornyer mange avtaler denne høsten, og det det er på sin plass å takke for den meget hyggelige mottakelsen som blir oss til del, når vi er ute hos våre trofaste partnere.

Det vil komme en egen oppdatering på alle relevante forhold omkring marked for 2023 her på web.

Markedshilsen fra Stampa
LFK web.