Utvidet trenerlisens hos trenere i Lillehammer Fotballklubb

Henrik og Børge viser stolt frem diplomene sine sammen med flere av de ansvarlige for kurset. f.v.: Henrik Wangberg (utviklingssjef LFK), Geir Frigård (NFF Akershus, aldersbestemte landslag), Per Brogeland (NFF Akershus, merittert trener), Tommy Olsen (Kretsansvarlig trenerutvikling NFF Akershus), Børge Toft (Lillehammer Fotballklubb). Eivind Sollie (Kretsansvarlig trenerutvikling NFF Indre Østland) og Knut Erik Johansen (NFF Akershus og Lørenskog IF) var dessverre ikke tilstede da bildet ble tatt.

Børge Toft og Henrik Wangberg deltok helgen 5.-7. april på tredje og siste samling på NFF Spillerutvikling B-lisens. Dette er et kurs som har til hensikt å gi deltakerne økt kompetanse inn mot spillerutvikling. Spillerutvikling i regi av NFF styres av modellen til landslagsskolen, og kurset har gitt en del skolering inn mot dette samt mot annen sentral metodikk. Kurset beskrives også som svært praksistungt og utfordrer deltakerne i stor grad.

Kurset er for trenere som allerede har UEFA B-lisens, og startet i november. Mellom samling 1 og 2 har deltakerne skrevet loggbøker, reflektert over samlingene og jobbet med individuelle utviklingsmål. Mellomfasearbeidet mellom 2 og 3 samling var mer krevende, og inneholdt blant annet klubbesøk hos andre trenere på kurset samt innlevering av video av spillersamtale og egen økt på feltet. I tillegg skrev deltakerne refleksjonsnotater hele veien.

Klubbesøket utfordret eget tankesett

Børge og Henrik er begge veldig glad for at de deltok på kurset. Børge Toft tok kurset på tross av at han fra desember 2018 har bodd i Spania. Om utbyttet sier Børge følgende:

Da vi startet fryktet jeg at dette var B-lisens på nytt. Jeg tok heldigvis feil, da dette er en mer spisset utdanning med fokus på å utvikle oss som trenere og spillerutviklere. Kurset har innbydd til mye refleksjon rundt egen praksis og spillerutviklingsbegrepet. Blant annet var modellen med praksisøkter hvor vi ble satt opp parvis svært givende. Også bruk av videovurdering av egne økter har gitt meg og de andre deltakerne mye. Nå rett i ettertid er jeg glad for mange av fasettene ved kurset, men vil trekke frem klubbesøk som et kjempeverktøy for å utfordre eget tankesett.»

Henrik Wangberg uttaler følgende:

Det verste vi som trenere kan tenke, er at vi er ferdig utlært. Å bli utfordret, samt det å bli kjent med andre trenere og ulik metodikk, er en styrke med dette kurset. Jeg hadde et godt samarbeid med Morten Hansen fra Løten Fotball under hele kurset, og har vært svært heldig som har hatt en drivende dyktig veileder i Knut Erik Johansen. Et av høydepunktene var besøket Morten og Knut Erik hadde hos oss i Lillehammer Fotballklubb.

Var verdt å reise fra Spania for å få med meg kurset

Da Børge ble spurt om å delta på kurset var svaret ja. Selv om det betydde en litt lengre reisevei.

Jeg ble spurt om det var verdt å reise til og fra Spania for å få med meg kurset. Svaret på det er ja. I starten var jeg usikker, men nå er jeg glad for å ha med meg dette kurset. Takk til alle deltakerne, veilederne og de to ansvarlige kretsene NFF Akershus og NFF Indre Østland!».

Lillehammer Fotballklubb ønsker å gratulere Børge og Henrik med bestått kurs og påfyll av kompetanse som vi håper skal komme spillerne i Lillehammer FK til gode.