LFK web tok turen til Håkons Hall hvor vi traff Roger Svenskerud. Vi kan trygt si at han har en av de viktigste oppgavene i klubben.


Ansvarlig for alle lag

I Håkons Hall finner man ofte Roger Svenskerud. Det skyldes at han er utstyrsansvarlig for Lillehammer FK, og på litt ulike steder i hallen finnes det lagre med utstyr. Her er det Roger som regjerer grunnen, og vi kan trygt si at han er på hjemmebane her. Det begynte med Barne- og Ungdomsavdelingen i klubben, men dette har blitt utvidet til å gjelde både Junior- og Senioravdelingen i Lillehammer FK. Roger synes dette er greit, for da skapes det en blå tråd i arbeidet, helt fra A-laget og til 6-åringene. Det er fjerde året Roger har dette ansvaret, og i 2020 betyr dette at han holder kontroll på utstyret til ca. 50 lag.


Fokus på klubb og ikke person

På spørsmål om hvorfor han engasjerer seg, så poengterer Roger at han er klubbmann. Han er opptatt av at ting skal være på stell og i orden, noe som samsvarer godt med hans egen arbeidshverdag. Det er viktig at vi ser ordentlige ut alle sammen, da dette betyr mye for merkevaren, fotballfamilien og våre Samarbeidspartnere. Når Roger definerer seg som klubbmann, er det fordi han mener at det er nettopp det han er. Han gjør ikke dette for sin egen del, ei heller er han opptatt av seg selv. Han er derimot veldig glad i klubben og mener at rollen som Utstyrsansvarlig er viktig for å skape en helhet i klubben. Roger trekker også frem at det er motiverende å se idrettsgleden på Stampa når lagene har fått utstyr og er i gang med aktivitet. Han er nærmest ungdomslagene som en følge av at de trener på Stampa. Lillehammer FK er grendeorganisert, så han blir av naturlige årsaker ikke like tett på de yngste lagene. Det går med om lag 10-15 timer per uke i frivillig innsats, og sesongen følger jevnt over kalenderåret. Det er noe roligere midt på sommeren, men noen «utrykninger» blir det, da lag brått kan mangle utstyr, f. eks. i følge med en kamp.


Tydelig økonomistyring

Roger påpeker at det ikke er ubegrensede midler i Lillehammer FK. Den kapitalen vi har må forvaltes på en best mulig måte. Han innser at noen sikkert kan mene at han er kjip og sågar gjerrig, men det er nettopp et uttrykk for at han har klubben som sitt fremste fokus. Vi har tross alt budsjetter å forholde oss til, og Roger sin jobb blir dermed ikke bare å si ja, men også nei når det må til.


Lang fartstid i klubben

Roger har hatt barn i Lillehammer FK. Sønnen hans, Mads, begynte tilbake i 2006, og som så mange andre foreldre, ble Roger da også engasjert og aktiv i klubben. Han har sittet i Styret i flere perioder og han ser på seg selv som en engasjert fotballpappa. Selv om Mads nå er i Militæret, har Roger fortsatt sitt virke i klubben, noe vi er svært glade for. Til daglig arbeider Roger hos Kontorleverandøren som også er en av våre lojale Samarbeidspartnere. Dermed står han med beina godt plantet på gulvet i utstyrsrommet.

Ingen ensom tilværelse

På spørsmål om vervet som Utstyrsansvarlig kan bli ensomt, er svaret nei, og det kommer også raskt. Roger mener selv at det kan være en ensom posisjon, men han har bevisst valgt å engasjere seg ved at han bryr seg om mye, fremfor bare med. Roger fremhever viktigheten av at folk skal ha det bra og trives. Det er viktig når det skal skapes resultater, og derfor forsøker han å se hele klubben. Det er mange hyggelige mennesker i Håkons Hall, og man treffer mange ulike personer, både i og utenfor klubben. Dermed blir dette en temmelig sosial posisjon. Roger opplever på mange måter i sin rolle på ny garderobekulturen som han selv var en del av, når han var aktiv spiller. Som vanlig løses det mange verdensproblemer over en god kopp kaffe.


Gleder seg til ny sesong

Roger føler at det er mye som er bra i klubben for tiden, og han gleder seg til ny sesong. I sum mener han det kan virke som om interessen er stigende, og han føler at han ser et sterkere engasjement enn på lenge. Det er gjerne slikt som folk på grasrota får med seg, og det tenker vi lover godt for sesongen 2020. Roger er opptatt av klubbens omdømme, og han fremhever at om klubben skal bli tatt seriøst er det hardt arbeid over tid som må til.

Hardt arbeid er også det som kjennetegner Roger sine ettermiddager for tiden. Lillehammer FK stiller med nye drakter i sesongen 2020, og det gjelder ikke bare A-laget, men samtlige lag i klubben! De kom riktignok ferdig trykt med reklame, men det er Roger sitt ansvar å få på nummer på ryggen på samtlige drakter. Mer enn 700 drakter skal trykkes og være klare til seriestart, og det er ingen liten jobb.

Roger har ellers et langsiktig perspektiv på sitt virke i Lillehammer FK, og har per i dag ingen planer om å gi seg. Noe tørt kommenterer han også at det kanskje ikke er den rollen hvor det står folk i kø for å overta. Han opplever imidlertid en stigende entusiasme i og rundt klubben, og det påvirker både han og trolig alle andre som gjør en innsats.

Vår tilmålte tid var ute, og vi ønsker Roger lykke til med all logistikk i følge med seriestart.