Nå er også UngdomsXtra åpent for påmelding. Spillerne som kan delta er spillere født i 2006 og 2007, 2005-spillere etter dispensasjon. Det er åpent for alle, både gutter og jenter. Gutter på fredager, jenter på tirsdager. Jentene starter litt senere grunnet uttak til sone osv i oktober.

Ekstra ferdighetsutvikling for alle spillere som vi trene mer:

Ambisjonen med FotballXtra på alle nivåer er å tilrettelegge for mer ferdighetsutvikling for unge spillere som ønsker seg mer trening. Det er derfor åpent for alle, og man blir differensiert på trening. Vi håper også å gi spillerne referanser de kan ta med seg tilbake i egen treningshverdag.

Info og påmelding:

Mer info og påmelding finnes her: SUPERINVITE

Kontakt:

Kontakt sportssjef FotballXtra, Henrik Wangberg, ved spørsmål eller tilbakemeldinger:

Henrik Wangberg, fotballxtra@lillehammerfk.no, 406 08 495.