Vi forventer at det kommer barn og ungdommer fra Ukraina til Lillehammer som gjerne vil spille fotball. Da kan kanskje LFK-familien hjelpe til?

For kort tid tilbake deltok vi i Lillehammer FK sammen med andre lag og foreninger på et møte med Lillehammer kommune. Formålet var å få informasjon samt å diskutere hva vi i fellesskap kan bidra med, når det kommer mennesker på flukt, som skal bosettes i kommunen. Det vil komme asylsøkere fra Ukraina som åpenbart søker beskyttelse i Norge. I dette tilfellet har Norge åpnet for kollektiv beskyttelse, hvilket betyr at man raskere blir bosatt.

Det er noe usikkert når dette inntreffer, men vi kan med sikkerhet si at det dreier seg om en god del barn og ungdommer i skolepliktig alder. Fotball er en vesentlig idrett også i Ukraina, og vi har alle ambisjoner om å sørge for at dem som ønsker å spille fotball skal kunne fortsette med det, når man ankommer idrettsbyen, Lillehammer.

Som alle forstår, er det trolig ikke all verdens av utstyr med i ryggsekken, når man på kort tid har måttet flykte. Vi utfordrer derfor nå LFK-familien til å se over skuffer og skap. Kanskje har ditt eget barn eller ungdom vokst ut av både treningstøy og fotballsko, som på ingen måte er utslitt? I fall ingen skal arve dette, oppfordrer vi på det sterkeste at man tar turen til Kulturhuset på Stampa og leverer det der. Vi er helt sikre på at det vil bli tatt godt i mot av dem som kommer til byen.

I fall du som leser dette stykket, tenker at du kan bidra også på andre områder, så hører vi også gjerne fra deg.

Har du spørsmål i denne sakens anledning, så tar du kontakt på mail: dagligleder@lillehammerfk.no

Medmenneskelig hilsen fra Stampa.

Joz.