Det er ingen tvil om at lokale gutter som tidligere har spilt for klubben, nå får lyst til å trene flere av årgangene i klubben. Et eksempel på en slik lokal gutt, er Mads Renolen (20).

Mads har vært i klubben siden første klasse på barneskolen, og har alltid likt seg i miljøet i og rundt klubben. Dette har senere gitt ham inspirasjon til å bli trener, noe han allerede begynte med under sitt første semester på videregående. Han viste tidlig dyktighet under Tine fotballskole på sommeren, og ble etter hvert plukket opp til å bli trener for FotballXtra den påfølgende høsten.

Nå for tiden jobber han på Hammartun og Røyslimoen skole, og er trener for LFK G13, sonetrener for J07, samt assistenttrener for sone G07. Før fotballsesongen for A-laget ble kansellert, spilte han også aktivt der. Han påpeker at det til tider var slitsomt, men at det var morsomt og lærerikt å kombinere trener- og spillerrollen.

«I LFK har det alltid vært et bra miljø, spesielt på kullet mitt»

Fremtidsplanene til Mads er derimot ikke fastsatt helt enda. Neste år har han et ønske om å få gjennomført en UEFA B-lisens, i tillegg til at han mest sannsynlig skal trene G15. Han ser også frem til en ny sesong som spiller på A-laget, og fremhever at perspektivene fra trenerrollen hjelper han som spiller.

Drømmen hans er å kunne jobbe med fotball på heltid, men han vet selv at det kan bli vanskelig. Likevel er vi i LFK glade og stolte for å kunne ha ham med videre. Dette hjelper oss med å bygge videre på en voksende kultur innenfor klubben hvor både spillere og trenere bidrar.

Mads legger selv til at han er glad for at filosofien i klubben er lik fra ungdomsfotballen til seniornivå. Med en ungdomsavdeling hvor spillestilen er tilnærmet lik A-lagets, har han stor tro på prosjektet vårt.

Det at juniorspillere nå får utviklet seg på sitt aldersbestemte lag, og ikke bli skjøvet opp på A-laget for tidlig, mener han er essensielt for en gunstig utvikling blant unge talenter.