Sist helg kunne vi markere to år med ansvar for Landslagsskolen i Sone Nord.

Mange hever kanskje brynene når de hører ordet Landslagsskolen, men det er faktisk den korrekte betegnelsen i regi av Forbund og Krets. De spillerne (gutter og jenter) som har stort eierskap til egen utvikling, har gode ferdigheter og ambisjoner om å bli gode, deltar på sonesamlinger. Man deltar ved å bli nominert av egen klubb.

Trinnene i stigen er Sonelag, så kommer Kretslag og deretter aldersbestemte Landslag. NFF Indre Østland (IØ) er en stor krets målt i geografisk utstrekning. Derfor er kretsen delt inn i soner. Her samarbeider NFF IØ med ulike klubber som har et hovedansvar for gjennomføringen av Landslagsskolen i de ulike sonene.

For to år tilbake ble vi i Lillehammer Fotballklubb ansvarlig klubb for Landslagsskolen i Sone Nord. Dette betyr at vi planlegger og gjennomfører sonetiltak, herunder samlinger, uttak osv. Her samarbeider vi naturligvis med våre gode kolleger i Gudbrandsdalen, og det har vært gjennomført samlinger både på Stampa, i Kåja på Vinstra og på Otta.

Vi mener selv at det har vært ekstra vellykket med de såkalte superlørdagene hvor begge årskull (08 og 09) og begge kjønn har vært til stede. Sist lørdag ble dette gjennomført på Stampa.

Vi takker for den tillit som er blitt vist oss i fra NFF IØ. Vi har en ambisjon om å bli distriktets ledende og mest veldrevne klubb, og arbeidet med sone hjelper oss mot målet om bli den lendende utviklingsklubben i Sone Nord.

#deternøye å jobbe utviklingsbasert

LFK web

Foto: LFK