Hver sommer arrangerer vi Tine Fotballskole sammen med Lillehammer KFK. I juni blir det ingen skole, men vi satser på nettkjenning i august!

I flere år har vi nå hatt et solid samarbeid med vår gode nabo, Lillehammer KFK, hvor vi har arrangert Tine Fotballskole i både juni og august. Første uken etter skoleslutt og siste uken før skolestart, har mange gutter og jenter opplevd idrettsglede og mestring på Stampesletta. Omlag 300 gutter og jenter deltar til sammen på de to skolene, og vi vet hvor viktig disse to ukene er for mange.

Som alle forstår, blir det umulig å arrangere årets fotballskole i juni. Vi håper imidlertid at det er mulig å gjennomføre fotballskole i august.

Påmelding gjøres rett på våre websider i denne linken: Påmelding Tine Fotballskole i august

Vi gjør oppmerksom på at grunnet fortsatt stor usikkerhet, har vi ennå ikke åpnet for påmelding i august. Så snart vi mottar tydelige signaler, samt har de nødvendige rammebetingelser på plass, vil vi åpne for påmelding til Tine Fotballskole i august.

Lærerik hilsen fra oss i Lillehammer FK