Vi har tro på å investere i laget vårt! 

Vi opplever en god vekst i Lillehammer Fotballklubb og det er helt avgjørende at vi evner å vokse med kvalitet. For å lykkes med det, mener vi at å skolere og å tilby utdanning til «flokken vår» er helt avgjørende. Fotball er et fag på lik linje med snekker, murer, advokat eller revisor.

Vi har skrevet dette mange ganger tidligere, men vi gjentar det gjerne. Vårt kjerneprodukt er sport, og målet må være høyest mulig kvalitet på feltet. Det er vi sikre på at kommer alle til gode, uavhengig av ambisjonsnivå. Når en spiller møter til en forberedt økt med struktur og innhold påvirker dette motivasjonen. Dette fordi vi alle er født med en nysgjerrighet og et ønske om å lære noe nytt.

Noe av det beste vi kan gjøre, er derfor å investere i folka våre. Vi vil aldri være lønnsledende, men derimot kan vi skape motivasjon gjennom blant annet å bekoste utdanning. Det er ikke slik at vi bare skal drive spillerutvikling. Vi skal også drive trenerutvikling. Å utvikle gode trenere er like naturlig som å utvikle gode spillere. Vi her svært heldige i LFK i dag, hvor vi har motiverte og sultne yngre trenere som brenner for klubben og «kallet». Disse legger alle ned mange timer og yter en innsats ut over det som kan forventes. Det betyr samtidig at om du er over høyden på karrieren med dalende motivasjon, og tenker at nå skal det siste melkes ut av pengesekken, bør GPS`n settes til en annen destinasjon enn Stampa.

I 2021 gjennomførte både Gosha Askar, Andreas Mauset og Mats Renolen UEFA B-lisens. Eirik Sørensen gjennomførte Trenerveilederutdanning, og Henrik Wangberg deltok på Leder 4 som er NFF sin høyeste lederutdanning.

«Jeg har lært mye om å få til den gode samtalen» (E. Sørensen)

Det betyr at vi stiller godt forberedt foran 2022 og vi har aldri hatt flere personer i organisasjonen med formelle kvalifikasjoner. Vi er sikre på at dette vil slå positivt ut, ikke bare internt, men også for våre medlemmer.

I tillegg berømmer vi alle som deltok på Grasrottrenerkurs. Her hadde vi både mammaer, pappaer og andre uten barn i klubben på kurs. Dette er første steg i trenerstigen, og å delta på kurs bygger også hele trenerfamilien fra barnefotball til voksenfotball.

Vi håper å se mange på kurs også i 2022.

Utdanningshilsen
LFK web