Vi er veldig stolt over å ha med oss Takstsenteret Innlandet AS som ny støttespiller!

Selskapet er etablert i 2016 og eies av Thor Arve Olsen, Stein Tråseth og Lars Erik Sandvoll.

Takstsenteret Innlandet er en sammenslåing av tre tidligere takstforetak som så fordelen av å jobbe sammen i et faglig fellesskap. Med mange års erfaring fra bygg -og eiendomsbransjen, både teoretisk og praktisk, innehar de en solid kompetanse hva angår bygningsmessige forhold. Takstsenteret Innlandet er medlem av Norsk Takst og følger retningslinjer og regler for takstbransjen.

De takserer leiligheter, rekkehus, tomannsboliger, eneboliger og fritidseiendommer. I tillegg kan de ta på seg forhåndstakst, byggelånsoppfølging, skade- og reklamasjonstakst og tomtetakst.

De er også ivrige og engasjert i Lillehammerfotballen og vi ser frem til å samarbeide med dem fremover.

Velkommen til LFK!