I dag dukket Sparebankstiftelsen DnB opp på Klubbhuset. Med seg hadde de en sjekk som sikrer ytterligere utbedringer av Klubbhuset. 

Vi har hatt, og har, et sterkt fokus på å utvikle Klubbhuset på Stampa til å bli navet i hjulet når det kommer til kulturbygging i fotballklubben. Tidligere i år har vi fått tildeling som sørger for at det nå legges inn vann og avløp på Klubbhuset. Dette prosjektet er nå i ferd med å realiseres.

I dag dukket Sparebankstiftelsen DnB opp på Stampa, og med seg hadde de en sjekk pålydende 500 000,- Det er rimelig mange baller som lander på vår banehalvdel nå, og dette sikrer fortsatt moment når det kommer til å videreutvikle Klubbhuset på Stampa. Det vil bli gjort en grundig prioritering i klubben, når det kommer til hvordan tildelingen skal brukes, men dette sikrer en videreutvikling også i 2022.

Det er ikke bare vi i LFK som nyter godt av stiftelsen. Dere kan lese mer om Sparebankstiftelsen sine tildelinger her: Gavedryss GD

For dem som ønsker å bli bedre kjent med Sparebankstiftelsen DnB, kan man sjekke ut deres hjemmeside her: Hjemmeside

Vi takker nok en gang ydmykt for tildelingen og vi gleder oss til å utvikle Klubbhuset videre i 2022.

LFK web.