Til info så har styret i Lillehammer Fotballklubb besluttet å avholde styremøte tirsdag 21. april. Da vil det tas viktige avgjørelser om veien videre.

Hvorfor ikke starte umiddelbart?

Vi vet at Lillehammer KFK starter aktivitet så fort som mulig. Faaberg og Roterud starter aktivitet mandag 20. april. Samtidig så er det et ønske fra kommunen om å avvente igangsetting av barnefotball en stund til. Det innebærer at det man kan starte opp er ungdomsfotball og seniorfotball.

Denne og neste uke så vil klubben blant annet rapportere inn inntektstap som følge av koronakrisen til myndighetene, og søke støtte. Kartlegging av disse økonomiske konsekvensene er noe vi som klubb må ha kontroll på, før man eventuelt hever permittering av trenerne.

I tillegg jobber sport i disse dager med øvelsesbank, og gjennomgår smitteregler sammen med LKFK og kommunen. Vi har også blitt enige om en banefordeling på Stampesletta. Det betyr at klubben er klar umiddelbart etter at vi får styrets godkjenning.