Søndre Bane stenges for aktivitet fredag og lørdag.

Søndre Bane må klargjøres til årets sesong, og blir derfor stengt fredag 18.03 og lørdag 19.03. Vi ber alle brukere om å respektere dette, og ikke minst gi Lillehammer kommune anledning til å utføre sitt arbeid.

Nå har samfunnet gjenåpnet, og det betyr at sesongen går som normalt. Vi er nå tilbake på nasjonalt nivå med flere lag, og det betyr at banen skal klargjøres for blant annet midlertidige installasjoner.

Alle kan se at det ligger mye snø langs vestsiden av banen. Denne må fjernes, og grunnet kravene til klima og miljø, skal den ut på banen igjen, hvor etter den bearbeides videre. Basert på værmelding og ikke minst at det igjen er Birkenhelg, er vi enige med kommunen om at dette arbeidet best utføres denne helgen.

Vi minner ellers om at det er Birkenhelg. Grunnet pandemien kan mange ha glemt hvordan framkommeligheten er rundt Stampa under dette arrangementet. Nærmeste parkeringsplass vil være på Randgårdsjordet. De som har nødvendige ærender på Stampa, anmodes om å la bilen stå og ta beina fatt!

Klargjøringshilsen fra Kulturhuset på Stampa.

LFK web.