LØRDAG 28. MARS:

Etter en del bekymrede telefoner valgte politiet å besøke banen i dag. Rapporter indikerer at aktiviteten på banen stort sett var i tråd med kommunens råd – men det er altså for lite tydelig hva som er lov og ikke. Ettersom det mangler en plan for oppfølging og begrensning av aktivitetsområder, og en mangel på personell til å håndheve kommunens føringer – er banen stengt inntil videre. Det er altså politiet som har valgt å stenge banen. Lillehammer Fotballklubb ber på vegne av sine medlemmer om en uttalelse til uken fra lokale myndigheter om hva som er lov og ikke.

Inntil det kommer, god helg videre.