Vi oppfordrer på sterkeste til at alle respekterer skiltingen om at banene er stengt.

Lillehammer kommune har stengt Stampesletta, og dette er merket tydelig med skilt. Vi ber innstendig om at alle respekterer de forbud som nå gjelder. Vi spiller for tiden årets viktigste kamp, og da må vi spille på lag og ikke mot hverandre. Vi forventer at våre medlemmer forstår alvoret i situasjonen og følger råd og pålegg fra både nasjonale, regionale og lokale myndigheter.

Vårt fremste ønske er å gjenoppta aktiviteten, men det krever en koordinert og felles innsats hvor vi alle utøver samhandling. Nå gjelder det ikke bare å gjøre de riktige tingene, men også de riktig tingene riktig. Vi oppfordrer derfor alle til å ta inn over seg dette sitatet fra Winston Churchill: «The true guide of life is to do what is right»

Det eneste riktige nå, er å respektere og overholde de krav og pålegg som til enhver tid er gjeldende i Norge. Det betyr at vi agerer lojalt til fellesskapets beste. Det vil være den raskeste måten til å nå målet om at vi kan gjenoppta spillet vi alle elsker – fotball.

Da gjenstår det bare å ønske en god helg preget av veloverveide valg.