Norges Fotballforbund har definert spillerutvikling i Norge gjennom rammeverket som heter Landslagsskolen.  Sonetreninger er første trinn i landslagsskolen og spillernes første møte med krets og forbund. De siste årene har kretsene utpekt klubber som tar ansvar for disse tiltakene. Lillehammer Fotballklubb er så heldige at vi har fått ansvar for sonetiltak i NFF Indre Østland Sone Nord.

Sone Nord er geografisk hele området nordover fra Brøttum og Lillehammer innenfor fylkesgrensene som avgrenser NFF Indre Østland. Kort og godt Gudbrandsdalen og omegn. Dette er et geografisk stort område, og vi har i så stor grad som mulig prøvd å ivareta at det er store avstander. Sammen med NFF Indre Østland har vi satt midtuketreninger på Vinstra og helgetreninger på Lillehammer.

Trenerne

(Fra venstre: Børge Toft, Henrik Wangberg, Magnus Olsen, Eirik Sørensen, Kim Solberg, Vegard Vikøren, Anders Mortensholm, Mats Renolen, Henning Brendstuen, Eivind Sollie. Foto: Eivind Sollie) Bildet er tatt i etterkant av første trenermøte mandag 26.8 hvor Mortensholm og Sollie fra NFF Indre Østland bidro med mange gode innspill og god informasjon.

Soneansvarlig: Henrik Wangberg
Uttakskoordinator: Henning Brendstuen
Spillerutvikler: Kim Solberg
Keepertrener: Magnus Olsen
Jenter 2006: Børge Toft og Gosha Askar
Gutter 2006: Vegard Vikøren og en assistent
Jenter 2007: Mats Renolen, Eirik Sørensen og en assistent
Gutter 2007: Eirik Sørensen, Mats Renolen og en assistent

I tillegg kommer vi til å invitere inn en foreldrekontakt for hver gruppe som kan bidra i teamet.

På kompetansesiden er vi meget fornøyde med å ha minimum B-lisens i alle trenerteamene. Dette er mer enn minimumskravet til NFF, og vi er fornøyde med å ha trenere med en god faglig og pedagogisk forankring. Ringvirkningene av at trenerne nå kan få oppfølging av trenerveiledere og får skolering i utviklingsverket til NFF er at vi får enda mer utvikling for trenere på sikt.

Uttaksprosess før ordinær sonesesong

Mandag 26. august gikk det ut mail til alle spillere, foresatte, trenere og klubber som er nominert til uttaksprosessen. De neste ukene skal Wangberg, Brendstuen og Olsen være ansvarlige for uttaksprosessen i tett dialog med sonelagstrener og klubbtrener. Viktigste momentet da trenerne var samlet er inkludering av de lokale trenerkreftene i uttaksprossen, slik at klubbtrenerne som kjenner spillerne får bidratt med gode innspill. Det er også viktig at spillerne opplever trygghet og tydelig kommunikasjon, spesielt i uttaksprosessen. Vi etterstreber derfor god kommunikasjon med foresatte, klubbtrenere og spillere underveis i prosessen. Alle innspill tas i mot med takk.

Flere trenere og dobbeløkter for å få mer oppmerksomhet og mindre tidsbruk

I den ordinære sonelagssesongen vil spillerne normalt bli møtt av hovedtrener, 1-2 assistenter, keepertrener og spillerutvikler på feltet.

Ved å supplere med 1-2 assistenter på feltet i tillegg til spillerutvikler og keepertrener håper vi at oppfølgingen i den ordinære sonelagssesongen blir så god som mulig. I hvert team etterstreber vi god kommunikasjon og gode rutiner som kommer spilleren til gode.

Da det tidligere har vært mye reising i ukedagene har vi i år tenkt å teste ut dobbeløkter på Lillehammer. På den måten reduserer vi antall dager med sonetreninger med en tredjedel, og vi kan ha teorisekvenser både for foresatte, trenere og spillere mellom øktene. I forkant av hver dobbeltøkt sendes det ut informasjon om tematikk både for øktene og faglig opplegg.

Vi blir utfordret på at det for mange blir mye reising de gangene aktiviteten er på Lillehammer. Derfor ønsker vi å lage rammen rundt søndagene så god at både foresatte og spillere opplever at tidsbruken gir et godt utbytte.

Bedre samarbeid mellom klubbene i sone nord er en målsetning

Etter at Lillehammer Fotballklubb fikk ansvaret for sone tok LFK kontakt med Faaberg, som har vært interessert og støttet LFK for å få til denne prosessen. Dermed benytter vi også muligheten til å samarbeide rundt uttaksprosessen. I forlengelsen av dette jobber vi også med tiltak for klubbene i sone nord. Om vi skal ivareta gode tilbud lokalt bør vi også jobbe sammen for å løfte kompetanse. Derfor får samtlige klubber i sone nord muligheten til å få besøk av sonetrenere til å holde referanseøkter eller trenerforum. Kommunikasjon rundt dette kan gjøres med soneansvarlig Henrik Wangberg.

 

Kontaktinfo ved spørsmål eller andre henvendelser:

Henrik Wangberg, 406 08 495, hwangberg@lillehammerfk.no

Soneansvarlig NFF Indre Østland Sone Nord

Utviklingssjef Lillehammer Fotballklubb

LES MER:

Landslagsskolen

Lagene i sone nord

Samleside for landslagsskolen i NFF Indre Østland