Lillehammer Fotballklubb tar virusutbruddet på alvor, og her kommer føringer vedtatt i Styremøte 11. mars.

 

Lillehammer FK har en betydelig rolle som samfunnsaktør knyttet til folkehelse. Dette samfunnsansvaret tar vi på alvor, og vi ønsker å ta del i den nasjonale dugnaden med mål om å begrense utbruddet av sykdom. Målet er at både vi og andre aktører raskest mulig kan komme tilbake i normal aktivitet.

Stans i all aktivitet

Inneværende uke har risikobildet endret seg i betydelig grad. Vi tar trusselen på største alvor og følger naturligvis de oppfordringer som kommer fra sentrale myndigheter.

Føringer fra Fylkesmannen finnes her: https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/felles-kjoreregler-i-forbindelse-med-korona/?fbclid=IwAR3r8fZRcwhyqh1EHLQPDXViBsEPtrHYRWnPF8X_Z1DzcL20vd5DMj0-HPQ

Lillehammer FK er i tillegg spesielt utsatt, fordi vi har store kull i alle årganger. I tillegg har vi aktivitet på tvers av både skolegrenser og kommunegrenser.

Som en følge av dette stanses all organisert aktivitet fram til og med søndag 22. mars.

Vedtaket i Styremøtet mandag kveld har umiddelbar virkning, og gjelder all organisert aktivitet i klubben, både innendørs og utendørs. Dette gjelder aktivitet i egen klubb, Fellestreninger på lørdager og FotballXtra.


Landslagsskolen

Sonetiltak 15. og 29. mars avlyses også. Fra sentralt hold har vi blitt informert om at all aktivitet i Landslagsskolen er kansellert frem til Påske. Dermed faller de to Sonetiltakene også bort.


Dana Cup

Det er ennå lenge til Dana Cup, og denne turneringen arrangeres ultimo juli. Enn så lenge ber vi alle påmeldte deltakere forholde seg i ro. Utviklingen i utbruddet, vurderinger fra Danske helsemyndigheter og det nasjonale fotballforbundet i Danmark vil spille en viktig rolle i vår vurdering. Per i dag har det ikke kommet signaler om at turneringen blir avlyst.

Vi har løpende dialog med Dues Sportsreiser, og mer informasjon vil følge lengre utpå våren. Per i dag forholder vi oss i ro og avventer situasjonen.

 

A-kamp søndag

Søndag spiller vårt A-lag første kvalifiserende runde til NM. Denne kampen er i skrivende stund ”på vent”. Dette skyldes at det mangler avklaringer både fra Forbund, Krets og gjestende klubb. Dette er en beslutning vi ikke kan ta alene, men i samråd med flere aktører. Vi kommer tilbake med mer informasjon om denne kampen.

 

Generelt

Videre oppdateringer i denne saken vil følge her på våre websider og i sosiale medier. Situasjonen vurderes fortløpende og vi vil komme tilbake med mer informasjon i god tid før 22. mars.