Det blir ingen felles sesongavslutning i år. Les mer i denne saken.

Det har vært tradisjon for å samle alle lag til en felles sesongavslutning. Som alle trolig forstår, er det grunnet smittevernhensyn, ikke mulig å gjennomføre denne aktiviteten i 2020.

De ansvarlige rundt alle lag i klubben har fått mail om at det oppfordres til lagsvise avslutninger, gitt at dette er håndterbart. Styret i Lillehammer FK har bestemt at alle lag i klubben kan bestille 5 stk. Pizza hos Pizzabakeren ifm. en egen avslutning for sitt lag. Skulle man trenge mer enn 5 pizzaer, bekoster laget dette selv. Ved bestilling hos Pizzabakeren oppgir man hvilket lag man tilhører, og tilbudet står til 31. desember.

Vi er klar over at det denne uken kom nye bestemmelser knyttet til smittevern. Det er utfordrende tider og rammevilkår endres kontinuerlig. Uansett, vi forventer at sunn fornuft benyttes, og at man innretter seg etter de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra både nasjonale og lokale myndigheter. Vi har lite smitte i Lillehammer og som den største idretten i byen, har fotballen en viktig rolle når det kommer til å agere med fornuft. Vi håper likevel at tilbudet om pizza kan bli benyttet innen vi går inn i 2021.

Lillehammer FK ønsker å benytte anledningen til å takke alle som gjør en fabelaktig innsats i klubben, hvilket bidrar til trygge og gode rammer for våre barn og ungdommer. Idretten er et viktig lim i samfunnet, og uten foresatte og engasjerte ildsjeler ville mange hatt en mindre innholdsrik hverdag.

Pizzahilsen
Styret v/Daglig Leder