Det er en stor glede å ønske Brunbjørn velkommen som ny Hovedsponsor i Lillehammer Fotballklubb.

Denne høsten bidro Brunbjørn til et lite utstyrsløft som kom en del lag i Yngres Avdeling til gode. Dette ble starten på en god dialog, og det er en stor glede å kunne informere om at Brunbjørn går inn som Hovedsponsor de neste to årene.

Vi skal i 2022 og 2023 fortsette utstyrsløftet. Samtidig bidrar også Brunbjørn med midler som hjelper oss å håndtere vekst og positiv utvikling i klubben.

Brunbjørn er også en bedrift som er svært tydelig når det kommer til samfunnsansvar. Vi skal sammen med dem motvirke utenforskap og vi øremerker noen midler slik at flest mulig barn i Lillehammer kan ta del i våre aktiviteter.

Det meste spennende er kanskje vår felles ambisjon om å inkludere flere personer i arbeidslivet. Det er et felles mål å se på hvordan vi kan legge til rette for å få yngre voksne ut i arbeidslivet, og da som ansatte i Brunbjørn. Det kan være alt fra personer med kort botid i Norge, alternativt mennesker som har falt utenfor arbeidslivet. Brunbjørn er i vekst og trenger flere ansatte. Her ønsker vi i fellesskap å se på løsninger som, gitt at vi lykkes, vil spare Lillehammersamfunnet for betydelige beløp.

Vi gleder oss over å ha fått med oss Brunbjørn på laget. Vi nærmer oss nå 50 samarbeidende bedrifter hvilket er et synlig bevis på at fotballfamilien er i vekst. Det er på sin plass å benytte anledningen til å takke for den positivitet og velvilje vi blir møtt med i næringslivet.

Samfunnsengasjert hilsen

LFK web.