Vi gleder oss over å ha fått med oss Kirkens SOS på laget! 

Siste tilskudd på vårt lag av samarbeidspartnere er Kirkens SOS. Det kan hende at noen lurer på hva vi har funnet på nå, men dette er helt naturlig, all den tid vi jobber med spillerutvikling. Det er nemlig vårt primære fokus, men når vi snakker om spillerutvikling, så tenker vi at vi skal lage både bra folk og gode spillere.

Det er en gang slik at de færreste til slutt kan leve av fotballen i profesjonell forstand. Det nåløyet er meget trangt, men vi forsøker å hjelpe alle som har den drømmen til at den blir virkeliggjort. Et viktig perspektiv er at det å delta i organisert aktivitet er dannelse i praksis. Vi har en unik mulighet til å påvirke våre spillere, slik at de får med seg en ballast som de vil dra nytte av, også utenfor banen, altså ellers i livet. Det er en vesentlig del av vårt samfunnsoppdrag som idrettslag.

Hilde Lothe er vår kontaktperson hos Kirkens SOS, og hun var forleden dag innom Kulturhuset på Stampa. Hun påpeker at idretten er et et viktig lim i samfunnet og det er mange som deltar i organiserte fritidsaktiviteter, og da spesielt fotball. Det er dermed en arena hvor det skjer mye læring, og den er viktig med tanke på inkludering og utenforskap.

«Fotballen engasjerer mange og når bredt ut» (Hilde Lothe/Kirkens SOS)

Hilde fremhever at det er klare likheter mellom samfunnsoppdraget til Kirkens SOS og Lillehammer Fotballklubb. Kirkens SOS er et krisetilbud som er tilgjengelig for alle. Hilde fremhever at de er til stede for folk, noe hun oppfatter at klubben også ønsker å være, enten man er spiller, trener eller del av et støtteapparat rundt lagene.

Kirkens SOS har et meget vel ansett kurs som heter «God å snakke med». Det har også blitt til en bok som lå på bestselgerlisten gjennom 2021. Lillehammer Fotballklubb er en klubb for alle, uavhengig av ambisjonsnivå, etnisitet, religion eller legning. Vi ser at vi nå lykkes bedre enn før, ved at flere spiller fotball lengre. Det er vi glade for, men det er fortsatt rom for forbedring. Vi ønsker å jakte den gode samtalen som trygge voksne rollemodeller kan bidra til overfor våre spillere. Det er derfor svært gledelig at vi nå får tilgang til dette kurset.

Hilde sier at noe av kjernen i Kirkens SOS sin virksomhet er at de skal støtte og styrke og være til stede. Hun er klar på at man kan bli enda bedre – sammen!

Vi gleder oss over å ha fått med oss Hilde og hennes lag, og sammen tydeliggjør vi vårt viktige felles samfunnsoppdrag. Så kan vi berolige alle med at vi ikke skal utøve noen form for forkynning eller behandling. Det er bare slik at Kirkens SOS er en av to store aktører på mental helse i Norge. Den ballen tar vi selvfølgelig sammen med Hilde og hennes lag.

Empatisk hilsen fra Stampa

LFK web.