LFK har i dag kommet til enighet med Russell Hullett om at han med umiddelbar virkning fratrer som hovedtrener for LFK’s A-lag i 4. divisjon. Begge parter er enige om at dette er riktig av hensyn til klubben, og avgjørelsen er basert på en gjensidig forståelse av situasjonen rundt A-laget.

Russell Hullett. Foto: GD/arkiv

Partene har siden Hullett ble ansatt i fjor samarbeidet for å nå de mål som ble satt før sesongen. Vi ser imidlertid at de modellene og den filosofien som ble presentert i forbindelse med ansettelsen ikke har latt seg implementere på ønsket måte i LFK.

Partene skiller lag som venner, ingen dører er lukket og vi er begge åpne for å ta opp igjen samarbeidet på et senere tidspunkt dersom dette skulle vurderes som hensiktsmessig sier Magnus Beite, sportslig ansvarlig for styret i LFK.

LFK ønsker å takke Russell for hans bidrag i klubben, og beklager at samarbeidet ikke ga de effektene som begge parter hadde tro på før sesongen.

Assisterende trenere Roar Amundsen og Igor Orlic vil lede A-laget inntil videre, og klubben håper å ha en permanent løsning på plass i løpet av kort tid.