Lillehammer Fotballklubb og Rune Hagen har 15. juni blitt enige om å avslutte samarbeidet, slik at Hagen fristilles fra kontrakten som hovedtrener for klubbens A-lag fra samme dato. Etter gode samtaler har partene innsett at man ikke er samstemte om den sportslige veien videre.

Rune Hagen har lagt ned et betydelig arbeid for klubben, noe klubben er takknemlig for. Da han kom inn i klubben overtok han et lag preget av uro og sportslige utfordringer. Hagen har gjennom en krevende tid, preget av pandemi og uvisshet, bygget opp og ledet en stor spillergruppe, og avsluttet 2021-sesongen med å lede A-laget til playoff og opprykk til Norsk Tipping-LIGAEN.

Avgjørelsen er tatt uten noen form for dramatikk, og det utelukkes ikke at partene vil finne nye arenaer for samarbeid i fremtiden.

Utviklingssjef i klubben, Henrik Wangberg, vil lede laget inntil videre, mens det jobbes med å sette nytt permanent trenerteam så raskt som mulig.