Årsmøtet ble gjennomført 14.mars, med nok kake til alle fremmøtte. Her er protokoll fra årsmøtet.